На головну

Особливості обліку доходів і витрат організації

  1. A) картках складського обліку
  2. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
  3. II. Кліматичні особливості району
  4. II. Особливості носіння предметів військової форми одягу
  5. II. Рахунок утворення доходів
  6. III. Конструктивні особливості будівлі, що зводиться, а також сусідніх споруд.

Організації отримують основну частину прибутку від продажу продукції, товарів, робіт і послуг (реалізаційний фінансовий результат). Прибуток від продажу продукції (робіт, послуг) визначають як різницю між виручкою від продажу продукції (робіт, послуг) в діючих цінах без ПДВ і акцизів, експортних мит і інших відрахувань, передбачених законодавством Російської Федерації, і витратами на її виробництво і продаж.

Фінансовий результат від продажу продукції (робіт, послуг) визначають за рахунком 90 «Продажі». Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них.

До рахунку 90 «Продажі» можуть бути відкриті такі субрахунки:

90-1 "Дохід";

90-2 «Собівартість продажів»;

90-3 «Податок на додану вартість»;

90-4 «Акцизи»;

90-9 «Прибуток (збиток) від продажу».

Сума виручки від продажу продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг та ін. Відображається за кредитом субрахунка 90-1 "Дохід" і дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Одночасно собівартість проданих продукції, товарів, робіт, послуг та ін. Списується з кредиту рахунків 43 «Готова продукція», 41 «Товари», 44 «Витрати на продаж», 20 «Основне виробництво» і ін. В дебет субрахунка 90-2 « Собівартість продажів".

Нараховані за проданої продукції (товарів, робіт, послуг) суми ПДВ і акцизів відображають за дебетом субрахунків 90-3 «Податок на додану вартість» та 90-4 «Акцизи» і кредитом рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах».

Організації - платники експортних мит можуть відкривати до рахунку 90 субрахунок 90-5 «Експортні мита» для обліку сум експортних мит.

Субрахунок 90-9 «Прибуток (збиток) від продажу» призначений для виявлення фінансового результату від продажів за звітний місяць.

Записи за субрахунками 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 виробляють накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 90-2, 90-3, 90-4 і 90-5 і кредитового обороту по субрахунку 90-1 визначають фінансовий результат від продажів за звітний місяць. Виявлену прибуток або збиток щомісячно заключними проводками списують із субрахунка 90-9 на рахунок 99 «Прибутки та збитки». Таким чином, синтетичний рахунок 90 «Продажі» щомісяця закривається і сальдо на звітну дату не має.

Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 90 «Продажі» (крім субрахунка 90-9), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 90-9 «Прибуток (збиток) від продажу».

Аналітичний облік за рахунком 90 «Продажі» ведуть по кожному виду проданої продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг, а при необхідності і за іншими напрямами (по регіонах продажів і т.п.).

В організаціях, зайнятих оптовою торгівлею, при визнанні в бухгалтерському обліку виручки від продажу, вартість товарів списується з рахунку 41 «Товари» в дебет рахунку 90 «Продажі». Якщо виручка від продажу товарів певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку, то до моменту визнання ці товари обліковуються на рахунку 45 «Товари відвантажені» (кредитується рахунок 41). Після моменту визнання виручки товари списуються з рахунку 45 в дебет рахунку 90.

Витрати, пов'язані з продажем товарів у торговельних організаціях, списують з рахунку 44 «Витрати на продаж» в дебет рахунку 90 «Продажі».

Організації - виробники (постачальники) продукції і організації, які здійснюють торговельну, постачальницько-збутову, заготівельну діяльність, враховують витрати на продаж продукції, виконаних і зданих робіт, наданих послуг на рахунку 44 «Витрати на продаж».

При встановленні ціни продажу товарів або продукції на умовах їх доставки до пункту призначення за рахунок постачальника витрати по тарі і доставці продуктів праці до пункту призначення включаються в ціну продажу товарів і враховуються постачальником в складі витрат на продаж.

Продаж товарів (продукції) за відпускною (договірною) ціною, в якій передбачено видатки на доставку товарів (продукції) до пункту відправлення, передбачає, що витрати по тарі і доставці товарів (продукції) від пункту відправлення до пункту призначення оплачуються покупцями. Інакше кажучи, такі витрати в ціну продажу товарів не включаються.

В організаціях, що здійснюють постачальницько-збутову, торгову діяльність, послуги з громадського харчування, витрати на торговельну діяльність групуються за статтями типової номенклатури:

- транспортні витрати;

- витрати на оплату праці;

- Відрахування на соціальні потреби;

- Витрати на оренду і утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю;

- Амортизація основних засобів;

- Витрати на ремонт основних засобів;

- Витрати на санітарний та спеціальний одяг, столова білизна, посуд, прилади (якщо вони враховуються в оборотних коштах);

- Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб;

- Витрати на зберігання, підробіток, підсортування і упаковку товарів;

- Витрати по оплаті відсотків за користування позикою;

-втрати товарів і технологічні відходи;

- Витрати на тару;

- Витрати на рекламу;

- Інші витрати.

Організації, які здійснюють торговельну діяльність, надають послуги громадського харчування, включають транспортні витрати по імпортним товарам і суми митних зборів, зборів і т.п. до фактичної собівартості товарів, якщо закупівлі здійснюються самостійно за прямими зв'язками. У зв'язку з цим здійснюються записи за дебетом рахунка 41 «Товари», в кореспонденції з кредитом рахунків 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», 68 «Розрахунки з податків і зборів».

Вартість транспортних робіт з доставки товарно-матеріальних цінностей, виконаних власним транспортом організацій торгівлі, громадського харчування, постачання, збуту, заготівельних та інших подібних їм організацій, враховується на рахунку 23 «Допоміжні виробництва» і потім комплексними статтями «Транспортні витрати» або «Витрати по обслуговування процесу постачання (збуту) »відноситься до витрат на продаж (якщо рахунок 23« Допоміжні виробництва »не ведеться, то зазначені витрати враховуються безпосередньо на счете44« витрати на продаж »).

Витрати на транспортні роботи, пов'язані з доставкою льоду, палива, господарського інвентарю, ремонтно-будівельних матеріалів, обладнання, відносяться на збільшення їх вартості записом за дебетом рахунків 10 «Матеріали» і ін. В кореспонденції з кредитом рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками ».

Організації, які здійснюють торговельну та іншу посередницьку діяльність, при частковому розподілі витрат на продаж враховані в їх складі витрати на транспортування розподіляють між проданим товаром і залишком товару на кінець кожного місяця.

У разі якщо в організації з відвантажених у звітному місяці товарів не може бути визнана в установленому порядку виручка від продажу, то в розрахунку показника Рткм приймається до уваги не тільки сума проданих у звітному місяці товарів, але і сума товарів відвантажених, але за якими виручка від продажу в установленому порядку не визнана (врахованих за дебетом рахунка 45 «Товари відвантажені»).

Всі інші витрати, враховані на рахунку 44 «Витрати на продаж» в організаціях торгівлі та іншої посередницької діяльності, відносяться повністю на собівартість продажів (дебет рахунку 90 «Продажі», субрахунка "Собівартість продажів», кредит рахунку 44 «Витрати на продаж»).

Для узагальнення інформації про інші доходи та витрати використовують рахунок 91 «Інші доходи і витрати». До цього рахунку можуть бути відкриті такі субрахунки:

91-1 «Інші доходи»;

91-2 «Інші витрати»;

91-9 «Сальдо інших доходів і витрат».

На субрахунку 91-1 «Інші доходи» враховують надходження активів, визнаних іншими доходами (в т.ч. надзвичайних).

На субрахунку 91-2 «Інші витрати» враховують операційні витрати, які визнаються іншими витратами.

Субрахунок 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат» використовується для виявлення сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць.

Записи за субрахунками 91-1 і 91-2 виробляють накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням дебетового обороту по субрахунку 91-1 і кредитового обороту по субрахунку 91-2 визначається сальдо інших доходів і витрат. Це сальдо щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 91-9 на рахунок 99 «Прибутки та збитки». Таким чином, на звітну дату рахунок 91 «Інші доходи і витрати» сальдо не має.

Після закінчення звітного року субрахунка 91-1 і 91-2 закриваються внутрішніми записами на субрахунок 91-9.

Склад інших доходів і витрат визначено ПБО 9/99 і ПБУ 10/99. Основну частину інших доходів і витрат складають доходи і витрати від вибуття майна (крім продажу готової продукції (робіт, послуг і товарів)) і від участі в інших організаціях (надходження і витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, надходження і витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, прибуток або збиток від участі у спільній діяльності).

Облік доходів і витрат від продажу активів (за винятком готової продукції і товарів). При вибутті амортизується майна внаслідок продажу, списання у зв'язку із закінченням строку корисного використання та з інших причин, безоплатної передачі суму амортизації основних фондів і нематеріальних активів списують в дебет рахунків 02 «Амортизація основних засобів», 05 «Амортизація нематеріальних активів» з кредиту рахунків 01 «Основні засоби» і 04 «Нематеріальні активи». Залишкову вартість основних засобів і нематеріальних активів списують з кредиту рахунків 01 і 04 у дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати». В дебет рахунку 91 списують також всі витрати, пов'язані з вибуттям амортизується майна (включаючи ПДВ по проданому майну).

При вибутті матеріалів та іншого не амортизується майна внаслідок продажу, списання у зв'язку з псуванням, безоплатної передачі їх вартість списують в дебет рахунку 91. Суму заборгованості покупців за продане майно відображають за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунку 91.

При здійсненні операцій по вкладах в статутні капітали інших організацій і за вкладами учасників простого товариства у спільне майно товаришів не грошовими коштами зазвичай виникає різниця між вартістю переданого майна та узгодженої оцінкою вкладу. Ця різниця відображається в залежності від її значення по кредиту або дебету рахунку 91 (перевищення узгодженої вартості над облікової відображається за дебетом рахунка 58 «Фінансові вкладення» і кредиту рахунки 91; зворотне співвідношення - за дебетом рахунка 91 і кредитом рахунка 58).

Доходи від участі в інших організаціях можна враховувати:

1) за фактичним надходженням грошових коштів;

2) за попередньою нарахування доходів і записи на рахунках.

При першому варіанті в міру надходження грошових коштів дебетують рахунки 50, 51, 52, 55 і кредитують рахунок 91 «Інші доходи і витрати».

При другому варіанті нараховані доходи оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - на суму доходів від вкладів до статутного капіталу інших організацій, орендної плати та дивідендів

Кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати» - на всю суму нарахованих доходів

Надійшли платежі по доходах відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів (50, 51, 52, 55) і кредитом рахунка 76.

Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, оформляють бухгалтерськими записами в тому ж порядку, як і доходи від участі в інших організаціях. Відсотки, сплачені за надання в користування коштів організації, зазвичай списують в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати» з кредиту рахунків обліку грошових коштів.

Відрахування в оціночні резерви (під зниження вартості матеріальних цінностей, під забезпечення вкладень у цінні папери, по сумнівних боргах) відображають за дебетом рахунка 91 і кредиту рахунків 14 «Резерви на зниження вартості матеріальних цінностей», 59 «Резерви під знецінення вкладень у цінні папери» і 63 «Резерви по сумнівних боргах». Невикористані резерви в періоді, наступному за періодом їх створення, списують в дебет рахунків 14, 59 і 63 з кредиту рахунку 91.

Надходження від сплати штрафів, пені, різних неустойок і інших видів санкцій відображають за кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати» і дебету рахунків обліку грошових коштів і розрахунків з дебіторами.

Сплачені організацією суми штрафів, пені, неустойок та суми від інших санкцій відображають за дебетом рахунка 91 «Інші доходи і витрати» з кредиту рахунків обліку грошових коштів. При цьому суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій, до складу витрат за іншими операціями не включають, а відносять на зменшення прибутку за рахунком 99 «Прибули і збитки».

Прибуток минулих років, виявлену у звітному році, відображають за дебетом рахунка 51 «Розрахунковий рахунок» і кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати», збитки оформляють зворотного бухгалтерським проведенням.

Суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, списують в дебет рахунку 76 і кредит рахунку 91. Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується з кредиту рахунку 76 на рахунок коштів резерву сумнівних боргів (63) або в дебет рахунки 91.

Позитивні курсові різниці в залежності від об'єкта обліку оформляють такими бухгалтерськими записами:

Дебет рахунку 58 «Фінансові вкладення» - на різницю за операціями з фінансовими вкладеннями

Дебет рахунків 50 «Каса», 52 «Валютний рахунок» - на різницю за грошовими коштами у валюті

Дебет рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами» (за операціями видачі валюти під звіт) та інших рахунків

Кредит рахунку 91

За заборгованості перед постачальниками і підрядниками позитивну курсову різницю відображають за кредитом рахунку 91 і дебетом рахунка 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Негативні курсові різниці оформляють зворотними бухгалтерськими проводками по відношенню до позитивної курсової різниці.

Суми дооцінки активів списують з кредиту рахунку 91 в дебет рахунків обліку активів, сума уцінки активів оформляється зворотного бухгалтерським записом.

В дебет рахунку 91 з кредиту різних рахунків списують витрати, пов'язані з благодійною діяльністю, здійсненням наступних заходів: спорту, відпочинку, розваг, культурно - просвітницького характеру та інших аналогічних.

Інші витрати та втрати списуються з дебету або кредиту відповідних рахунків в момент їх виявлення на рахунок 91. Наприклад, витрати за анульованими виробничими замовленнями списують в дебет рахунку 91 з кредиту рахунків 20 «Основне виробництво» (на вартість невикористаних напівфабрикатів, деталей і вузлів), 97 «Витрати майбутніх періодів» (на суму витрат по підготовці виробництва, що відносяться до анульованим замовленнями) і ін.

Аналітичний облік за рахунком 91 ведеться по кожному виду інших доходів і витрат. При цьому побудова аналітичного обліку за іншими доходами і видатками, які належать до однієї і тієї ж фінансової, господарської операції, повинно забезпечувати можливість виявлення фінансового результату по кожній операції.

Для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році використовують рахунок 99 «Прибутки та збитки». За кредитом цього рахунку відображають доходи і прибутки, а за дебетом - витрати і збитки.

Господарські операції відображають на рахунку 99 по так званим принципом кумулятивного, тобто наростаючим підсумком з початку року. Зіставленням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 99 визначають кінцевий фінансовий результат за звітний період. Перевищення кредитового обороту над дебетовим відбивається в якості сальдо по кредиту рахунку 99 і характеризує розмір прибутку організації, а перевищення дебетового обороту над кредитовим записується як сальдо за дебетом рахунка 99 і характеризує розмір збитку організації. Рахунок 99 має односторонній сальдо.

Кінцевий фінансовий результат оптової торгівлі складається під впливом:

а) фінансового результату від продажу товарів;

б) фінансового результату від продажу основних засобів, нематеріальних активів, матеріалів та іншого майна;

в) інших доходів і витрат (за вирахуванням результатів від продажу майна).

Різниця між цими складовими частинами прибутку або збитків полягає в тому, що фінансовий результат від продажу товарів спочатку визначають за рахунком 90 «Продажі». З рахунку 90 прибуток або збиток від звичайної діяльності списується на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

Фінансовий результат від продажу майна, інші доходи і витрати спочатку відображають на рахунку 91 «Інші доходи і витрати», з якого потім щомісячно списують на рахунок 99.

Крім того, за дебетом рахунка 99 відображають нараховані платежі на прибуток і суми належних податкових санкцій в кореспонденції з рахунком 68 «Розрахунки з податків і зборів». Платежі по перерахунках з податку на прибуток також відображаються на рахунках 68 і 99.

Після закінчення звітного року рахунок 99 «Прибутки та збитки» закривається. Заключною записом грудня суму чистого прибутку списують з дебету рахунку 99 в кредит рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». Сума збитку списується з кредиту рахунку 99 в дебет рахунку 84.

Аналітичний облік за рахунком 99 повинен забезпечити формування даних, необхідних для складання звіту про прибутки і збитки.Нормативне регулювання обліку доходів і витрат | Аналіз доходів і витрат

ВСТУП | Поняття, класифікація, визнання доходів і витрат в організації | ГЛАВА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ | Методичні основи аналізу доходів і витрат організації | Вплив доходів і витрат на фінансовий результат | Рекомендації по оптимізації витрат | У таблиці 8 наведені основні економічні показники з урахуванням можливості оптимізації витрат. | ВИСНОВОК | | Звіт про фінансові результати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати