Головна

РОЗДІЛ. 2. Метод нейтралізації

  1. I. Методичні рекомендації щодо вивчення
  2. I. МЕТОДИЧНЕ НАПРЯМОК
  3. I. Методи підрахунку показників
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. I. Організаційно-методичний розділ

Задача.2.1.


Короткий виклад завдання: Рішення:

=  
 V (Na2CO3) = 15 мл

V (H2SO4) = 13,4 мл

 -?

?

індікатор-?

Індикатор вибираємо з умовою рНэ= РТ ± 1. Тому звертаємо увагу на продукти реакції:

Na2CO3 + H2SO4 ? Н2CO3 + Na2SO4 рНэ<7

сіль Na2SO4 не береться гідролізу, і кислотність середовища в точці еквівалентності обумовлена ??тільки вугільної кислотою:

=


Знайдене значення рНэ 3,8 потрапляє в зону переходу кольору індикатора метилового оранжевого.

відповідь:  ; індикатор - метиловий оранжевий.

Завдання 2.2.

Короткий виклад завдання: Рішення:

 Згідно із законом еквівалентів:  
 V (NH3• H2O) = 10 мл

V (HCl) = 5 мл

Сэ(HCl) = 0,1 моль / л

Кb(  ) = 1,77 •

Сэ(NH3• H2O) -?

Індікатор-?


Вибір індикатора - за умовою рНэ= РТ ± 1. Орієнтуємося на продукти реакції (3), яку можна написати в спрощеній формі (без врахування молекули води в лівій і правій частині):

NH3 + HCl > NH4Cl

Звідси видно, що значення рНэ буде визначатися гідролізом солі за катіоном:  pH <7

Таким, чином, знайдене значення рНэ 5,2 потрапляє в зону переходу кольору індикатора метилового червоного або бромкрезолового зеленого.

відповідь:  ; індикатор з рКInd 5,2 - це метиловий червоний або бромкрезоловий зелений.

Завдання 2.3.

Рішення: До розчину аміаку додають надлишок титрованого розчину HCl, який потім оттітровивают титрованим розчином NaOH в присутності фенолфталеїну (індикатор на зайву краплю лугу) або іншого індикатора, який має зону переходу кольору поблизу нейтральної області рН (де буде знаходитися точка еквівалентності 2-й реакції).

Розрахунок концентрації аміаку. Наведена нижче схема техніки виконання зворотного титрування допоможе розібратися в розрахунках.


 
 


V (NH3• HOH)

V?(HCl),  (HCl)

V (NaOH),  (NaOH)

Згідно із законом еквівалентів:

=


де  - Обсяг соляної кислоти, який пішов на взаємодію з NH3 в
 1-й реакції;  - Обсяг надлишку соляної кислоти, витрачений у 2-й реакції (взаємодія з титрантом NaOH);  загальний обсяг соляної кислоти, що додається до визначеного аміаку в надлишку.

Завдання 2.4.

Короткий виклад завдання: Рішення:

 
m(H2C2O4• 2H2O) = 0,063 г

V (NaOH) = 2,5 мл

T (NaOH) -?

=

відповідь: T (NaOH) =

Завдання 2.5.

Короткий виклад завдання: Рішення:

 Кислотність шлункового соку вимірюється в титриметричних одиницях (тобто.). Одна тобто - Це кількість мл 0,1 е розчину NaOH, яке піде на титрування 100 мл шлункового соку.
 Вільна кислотність -?

Загальна кислотність -?

V (ж.сока) = 10 мл

Тому, з урахуванням поправки на необхідну концентрацію NaOH (0,1е) і обсяг шлункового соку (100 мл) ми отримаємо:

Вільна кислотність (в титр. Од.), Обумовлена ??вмістом соляної кислоти, дорівнює


Загальна кислотність (в титр. Од), обумовлена ??змістом як соляною кислотою, так і різними видами слабких кислот, дорівнює


відповідь: Зміст соляної кислоти (вільна кислотність) в шлунковому соку одно 30,4 т.е .. Загальна кислотність шлункового соку дорівнює 58,8 тобтоРОЗДІЛ 1. Введення в титриметрический аналіз. | РОЗДІЛ 3. Буферна система як сполучена Протолітична пара.

РОЗДІЛ 2. Метод нейтралізації | РОЗДІЛ 3. Буферна система як сполучена Протолітична пара | РОЗДІЛ 4. Перманганатометрія і иодометрии як методи Оксидиметрія | БАЛ> нарколан> етаноламін. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати