На головну

Моделі грошового потоку. Розрахунок величини грошового потоку для власного капіталу.

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) кошти в розрахунках
  3. C. Невичітаемий ПДВ - це ПДВ, що підлягає сплаті покупцем, який не вираховується з його власного зобов'язання по ПДВ, якщо воно існує.
  4. D моделювання (Процес створення 3D графіки)
  5. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини
  6. I. Вихідні дані, результати і проміжні величини.
  7. I. Розрахунок обсягу видання.

Прибутковий підхід вважається найбільш прийнятним з точки зору інвестиційних мотивів, оскільки під вартістю підприємства в ньому розуміється не вартість набору активів), а оцінка потоку майбутніх доходів. Як доходу можуть виступати прибуток підприємства, виручка, що виплачуються або потенційні дивіденди, грошовий потік. Розглянемо кожен з методів дохідного підходу більш докладно.

Ринкова оцінка бізнесу багато в чому залежить від того, які його перспективи. При визначенні ринкової вартості бізнесу враховується тільки та частина його капіталу, яка може приносити доходи в тій чи іншій формі в майбутньому. При цьому дуже важливо, коли саме власник отримуватиме дані доходи і з яким ризиком це пов'язано. Всі ці фактори, що впливають на оцінку бізнесу, дозволяє врахувати метод дисконтування грошових потоків (Метод ДДП). Грошові потоки - Серія очікуваних періодичних надходжень грошових коштів від діяльності підприємства, а не одноразова надходження всієї суми.

Визначення вартості бізнесу методом ДДП засновано на припущенні про те, що потенційний інвестор не заплатить за даний бізнес суму, більшу, ніж поточна вартість майбутніх доходів від цього бізнесу. В результаті своєї взаємодії сторони прийдуть до угоди про ринкову ціну, що дорівнює поточної вартості майбутніх доходів.

Метод дисконтування грошових потоків - Визначення вартості майна підсумовуванням поточних вартостей очікуваних від нього потоків доходу. Розрахунки проводяться за формулою

 , (14)

де  - Поточна вартість;  - Грошовий потік чергового року прогнозного періоду;  - Ціна реверсії (розрахунок величини вартості майна підприємства в пост прогнозний період); r - ставка дисконтування; n - загальна кількість років прогнозного періоду [16].

Основні етапи оцінки підприємства методом ДДП [10]:

1. Вибір моделі грошового потоку.

2. Визначення тривалості прогнозного періоду.

3. Ретроспективний аналіз і прогноз (витрат, інвестицій, валової виручки від реалізації).

4. Розрахунок величини грошового потоку для кожного року прогнозного періоду.

5. Визначення ставки дисконту.

6. Розрахунок величини вартості в пост прогнозний період.

7. Розрахунок поточних вартостей майбутніх грошових потоків і вартості в пост прогнозний період.

8. Внесення підсумкових поправок.Метод інвестиційної групи визначення, умови застосування. | Методи визначення ставки дисконту

Метод порівняльної одиниці в витратному підході. | Методи визначення вартості поліпшень в витратному підході. | Визначення ринкової вартості земельної ділянки дохідним підходом. | Поняття зносу в горизонтальній осі. Класифікація зносу і методи його розрахунку. | | Прибутковий підхід загальна характеристика, методи, сфера застосування. | Капіталізації доходу. | Поняття загальної ставки капіталізації і методи її визначення. | Розрахунок ставки капіталізації метод Рингу, метод Инвуда і метод Хоскольда. | Визначення ставки дисконту методом кумулятивного побудови. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати