На головну

Методи витратного підходу оцінки нерухомості.

  1. B. Загальні принципи вартісної оцінки
  2. I. Методи підрахунку показників
  3. III. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. III. Методи визначення митної вартості оцінюваних (вивозяться) товарів
  5. IY. ЛАБОРАТОРHИЕ І ФУHКЦІОHАЛЬHИЕ МЕТОДИ ІССЛЕДОВАHІЯ

Витратний підхід розглядає підприємство перш за все як майновий комплекс, який використовується для здійснення підприємницької діяльності.

Метод заміщення.Метод заміщення використовується для визначення вартості заміщення підприємства і полягає у визначенні витрат в поточних цінах на будівництво підприємства, яке має з оцінюваним аналогічну корисність, але побудованого в сучасному архітектурному стилі, з використанням прогресивних проектних і технологічних нормативів, із застосуванням нових матеріалів, конструкцій і устаткування. При реалізації методу заміщення вносяться поправки на фізичний, функціональний та економічний (зовнішній) знос оцінюваного підприємства. Найбільш складний момент застосування даного методу - визначення питомої вартості будівництва функціонального аналога оцінюваного підприємства.

Метод розрахунку ліквідаційної вартостіМетод ліквідаційної вартості при оцінці бізнесу підприємства застосовується, коли підприємство знаходиться в ситуації банкрутства або ліквідації, або є серйозні сумніви в здатності підприємства залишатися чинним і продовжувати свій бізнес. Ліквідаційна вартість являє собою чисту грошову суму, яку власник підприємства може отримати при ліквідації підприємства і закриття його бізнесу, роздільної розпродажу активів і після розрахунків з усіма кредиторами.

Метод накопичення активів.Метод накопичення активів використовується для визначення ринкової вартості підприємства. Суть методу полягає у визначенні ринкової вартості кожного активу і пасиву балансу і відніманні з суми активів усіх заборгованостей підприємства.

Метод скоригованої балансової вартості.Метод коригувати балансову вартість, або метод чистих активів підприємства, передбачає аналіз і коригування всіх статей балансу підприємства, підсумовування вартості активів і віднімання з отриманої суми скоригованих статей пасиву балансу в частині довгострокової та поточної заборгованості.Метод розрахунку ліквідаційної вартості | Метод порівняльної одиниці в витратному підході.

Національні та міжнародні стандарти оцінки. | База оцінки види вартості в оцінці і цілі оцінки. | Принципи оцінки власності. Принцип найкращого використання. | Принципи оцінки власності, засновані на уявленнях покупця. | Принципи оцінки власності, засновані на уявленнях продавця (виробника). | Принципи оцінки власності, пов'язані з ринковим середовищем. | Види накопичень. Антисипативному і декурсівних нарахування складних відсотків. | Поточна вартість одиниці є зворотною відносно майбутньої вартості. | Взаємозв'язку між функціями складного відсотка | Основні принципи витратного підходу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати