На головну

Таб. 6.

 показник  Од. вим.  рік  рік  рік  В середньому за період
 балансовий прибуток  тис. руб.  Ф. 2      
 Податок на прибуток  тис. руб.  Ф.2      
 Податок на доходи від цінних паперів  тис. руб.  Нал. Груд. на прибуток      
 податкові санкції    Ф.2      
 Прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства  тис. руб.        
 Відрахування в благодійні фонди  тис. руб.        
 Чистий прибуток  тис. руб.        
 Розподіл чистий прибуток резервний фондВ статутний фондНа виплату дівідендовНераспределенная прибуток  тис. руб.тис. руб.тис. руб.тис. руб.тис. руб.  Довідка - прог. До рік звіту      
 Частка чистий прибуток резервний фондВ статутний фондНа виплату дівідендовВ нерозподіленого прибутку  %%%%%        

Структура витрат на виробництво і реалізацію основних видів продукції.

Таблиця 7.

 Статті витрат  Вид продукції  Вид продукції  Вид продукції  Вид продукції
 тис. руб.  % Від виробленого
 Сировина і матеріали  Дод. До рік отч. Виробництво і собівартість. Прод.        
 Транспортно-заготівельні витрати          
 Заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова)          
 Амортизація основних фондів          
 Інші виробничі витрати          
 Виробнича собівартість продукції          
 Управлінські витрати          
 Комерційні витрати          
 Повна собівартість продукції          

Зміст пропонованих заходів щодо підвищення фінансових результатів.

Таблиця 8

 № п / п  найменування заходу  зміст  Очікуваний результат
 Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства  Капітальні вкладення в покупку нового обладнання.  Скорочення орендних платежів і підвищення продуктивності праці
 Розширення спектру послуг, що надаються  Отримання державної ліцензії на право проведення різних експертиз і випробувань  Збільшення обсягу виручки від реалізації послуг і відповідно прибутку
 Розширення спектру послуг, що надаються  Отримання державної ліцензії на право проведення робіт по установці автономних опалювальних мереж для індивідуальних користувачів  Збільшення обсягу виручки від реалізації послуг і відповідно прибутку
 Скорочення орендних платежів.  Викуп об'єктів у власника і їх модернізація  Скорочення витрат і збільшення прибутку

 Основні показники результатів фінансово-господарської діяльності | Економічна ефективність пропонованих заходів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати