На головну

Проблеми мотивації навчання

  1. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  2. I. Визначення проблеми
  3. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  4. II період навчання (друга половина листопада - лютий)
  5. III період навчання (березень, квітень, травень)
  6. III. Закони теплового випромінювання.
  7. J Прокоментуйте наведений фрагмент. Які проблеми спілкування він ілюструє? Що ви можете сказати про учасників спілкування?

Навчальна мотивація визначається як приватний вид мотивації включений в певну діяльність, - в даному випадку діяльність навчання, учбову діяльність. Як і будь-який інший вид, навчальна мотивація визначається цілою низкою специфічних для тієї діяльності, в яку вона включається, факторів.

По-перше, вона визначається самою освітньою системою, освітнім закладом;

по-друге, організацією освітнього процесу;

по-третє, - суб'єктними особливостями того, хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка і його взаємодію з іншими учнями і т. д.);

по-четверте, - суб'єктними особливостями педагога і перш за все системи його відносин до учня, до справи;

по-п'яте, специфікою навчального предмета.

Навчальна мотивація, як і будь-який інший її вигляд, системна, характеризується спрямованістю, стійкістю і динамічністю. Так, в роботах Л. І. Божович і її співробітників, на матеріалі дослідження учбової діяльності школярів зазначалося, що вона збуджується ієрархією мотивів, в якій домінуючими можуть бути або внутрішні мотиви, пов'язані зі змістом цієї діяльності і її виконанням, або широкі соціальні мотиви, пов'язані з потребою дитини зайняти певну позицію в системі суспільних відносин. При цьому з віком відбувається розвиток співвідношення взаємодіючих потреб і мотивів, зміна провідних домінуючих потреб і своєрідною їх иерархизации.

»А. К. Маркова:« ... Мотивація навчання складається з ряду постійно змінюються і вступають в нові відносини один з одним спонукань (потреби і сенс вчення для школяра, його мотиви, цілі, емоції, інтереси).

Становлення мотивації є не просте зростання позитивного або посилювання негативного відношення до навчання, а що стоїть за ним ускладнення структури мотиваційної сфери, що входять в неї спонук, поява нових, більш зрілих, іноді суперечливих відносин між ними »

. Відповідно, при аналізі мотивації навчальної діяльності стоїть складне завдання визначення не тільки домінуючого спонукача (мотиву), але і обліку всієї структури мотиваційної сфери людини. Розглядаючи цю сферу стосовно навчання, А. К. Маркова підкреслює ієрархічність її будови. Так, в неї входять: потреба в навчанні, сенс вчення, мотив навчання, мета, емоції, відношення і інтерес.

 Псих. аналіз уроку. | Особистісно-орієнтований підхід у навчанні.

Історія становлення педагогічної соціальної психології. | Комунікативні прийоми пед. спілкування. Вербальні та невербальні ср-ва спілкування. Типи впливів педагога. | Психологічні бар'єри спілкування. | Питання 7. Моделі педагогічного спілкування. | Педагогічний вплив в навчальному та виховному процесі. | Виховання, як процес формування соціальних установок особистості. | Психологічна структура та функціональні компоненти педагогічної діяльності. | Психологічні моделі педагогічної діяльності | Питання 12. Поняття успішності та ефективності педагогічної діяльності. | Питання 13. Проблема формування стилю педагогічної діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати