На головну

Питання 13. Проблема формування стилю педагогічної діяльності.

  1. VІ. Формування навчально-мовних умінь.
  2. А чи є проблема?
  3. Аза?станда?и екологіяли? проблемалари.
  4. Активізація інтересу до проблем правового регулювання і розвиток прагнень до підвищення рівня професійної підготовки фахівців.
  5. Аналіз джерел формування майна підприємства.

ІСПД - бажані педагогом методи, способи, прийоми спілкування, кіт. явл. проявом індивідуальності, самобутності.

О. Чепкова виділяє критерії: імпровізація, рефлексивність, інтуїтивність; емоційність, вразливість.

ПД - виховує і навчальне вплив вчителя на учня (учнів), спрямоване на його особистісне, інтелектуальне і діяльнісної розвиток, одночасно виступає як основа саморозвитку та самовдосконалення.

І. А. Зимова, розглядаючи поняття стилю педагогічної діяльності, виділяє три фактори, що впливають на його формування: а) індивідуально-психологічні особливості вчителя, що включають індивідуально-типологічні, особистісні, поведінкові особливості; б) особливості самої діяльності; в) особливості учнів

Показники ІСПД: авторитарність або демократичність спілкування з учнями; переважна орієнтація на результат або процес праці;

тип планування роботи (тривалість, короткочасність

орієнтування, схильність до експромту); наявність елементів творчості в роботі вчителя; емоційність, вразливість, ступінь «емоційного вигорання»;

рівень стресостійкості;

психодинамические особливості: імпульсивність, врівноваженість, енергійність, наполегливість, швидкість темпу діяльності.

Т. В. Максимової були виділені три види (рівня) сенсу життя, характерні для вчителів: «ситуативний», який фактично зводиться до планування життя на найближчий період і не зачіпає основних особистісних установок, прагнень людини; «Приземлений» сенс життя, що виражається в орієнтуванні на підвищення матеріальної забезпеченості, сімейне благополуччя, самоствердження у виробничому колективі; «Піднесений» сенс життя, складові якого - максимальна творча самореалізація, прагнення присвятити своє життя улюбленій справі, допомогти своїм вихованцям відшукати єдиний і неповторний для кожного життєвий сенс. Для більшості обстежених вчителів характерний або «приземлений», або «ситуативний» сенс життя. Характер смисложізненних орієнтації істотно обумовлює особливості індивідуального стилю педагогічної діяльності та його ефективність.

Автор виділяє два основних види індивідуального стилю педагогічної діяльності за характером співвідношення змістовних орієнтації і проявів індивідуальності:

1. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності, в якому смисложізненние орієнтації і прояви індивідуальності знаходяться в гармонійному співвідношенні. В межах цього виду виділені і охарактеризовані такі різновиди ІСПД:

а) провідним фактором ІСПД є смисложиттєві орієнтації;

б) провідним фактором ІСПД є індивідуальні особливості вчителя.

2. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності, в якому смисложізненние орієнтації і прояви індивідуальності знаходяться в диссонирующих відносинах. В межах цього виду ІСПД охарактеризовані наступні його різновиди:

а) ІСПД, в якому переважає дисонуюча вплив індивідуальних особливостей;

б) ІСПД, в якому переважає дисонуюча вплив смисложиттєвих орієнтацій.

 Питання 12. Поняття успішності та ефективності педагогічної діяльності. | Псих. аналіз уроку.

Історія становлення педагогічної соціальної психології. | Комунікативні прийоми пед. спілкування. Вербальні та невербальні ср-ва спілкування. Типи впливів педагога. | Психологічні бар'єри спілкування. | Питання 7. Моделі педагогічного спілкування. | Педагогічний вплив в навчальному та виховному процесі. | Виховання, як процес формування соціальних установок особистості. | Психологічна структура та функціональні компоненти педагогічної діяльності. | Психологічні моделі педагогічної діяльності | Проблеми мотивації навчання | Особистісно-орієнтований підхід у навчанні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати