На головну

Питання 7. Моделі педагогічного спілкування.

  1. D моделювання (Процес створення 3D графіки)
  2. Model Explorer - навігатор моделі даних
  3. Model Explorer - навігатор моделі процесів
  4. SolidWorks. Побудова об'ємної моделі витягуванням по траєкторії. Масиви.
  5. SolidWorks. Побудова об'ємної моделі по перетинах. Оболонка.
  6. SolidWorks. Створення креслень. Види моделі, основні команди, основні написи.
  7. А. 11. Вправа 11. Розщеплення моделі

Спілкування - це процес розвитку і становлення відносин між суб'єктами, які беруть активну участь в діалозі. Мова вчителя є основним засобом, який дозволяє йому залучити учнів до своїх способам мислення.

Дві основні моделі спілкування:

навчально-дисциплінарну;

особистісно-орієнтовану. Макаренко А. С.

1. Навчально-дисциплінарна модель спілкування. Метою навчання було озброєння учнів знаннями, вміннями і навичками. Гаслом в ході взаємодії дорослого з дітьми було "Роби як я".

Тактика спілкування: диктат або опіка.

Особистісна позиція: задовольнити вимоги керівництва і контролюючих інстанцій.

Традиційно навчання і виховання розглядалися як односторонньо спрямовані процеси, механізмом яких була трансляція навчальної інформації від її носія - педагога до одержувача - учню. Педагогічний процес, побудований на основі таких уявлень, в сучасних умовах демонструє низьку ефективність. Учень як пасивний учасник цього процесу виявляється здатний лише засвоїти (по суті, запам'ятати) ту обмежену інформацію, яка надається йому в готовому вигляді. У нього не формується здатність самостійно оволодівати новою інформацією, використовувати її в нестандартних умовах і поєднаннях, знаходити нові дані на основі вже засвоєних

2. Особистісно-орієнтована модель спілкування. Мета особистісно-орієнтованої моделі спілкування - забезпечити почуття психологічної захищеності дитини, довіру його до світу, радість існування, формування початку особистості, розвиток індивідуальності дитини. Для цієї моделі спілкування характерний діалогічний тип.

Дана модель спілкування характеризується тим, що дорослий взаємодіє з дитиною в процес спілкування. Він не підганяє розвиток дітей, а попереджає виникнення можливих відхилень в особистісному розвитку дітей. Формування знань, умінь і навичок є не метою, а засобом повноцінного розвитку особистості.

Способи спілкування: розуміння, визнання і прийняття особистості дитини. Тактика спілкування: співробітництво, створення і використання ситуацій, що вимагають прояви інтелектуальної і моральної активності дітей. Особистісна позиція педагога: виходити з інтересів дитини та перспектив його подальшого розвитку



Психологічні бар'єри спілкування. | Педагогічний вплив в навчальному та виховному процесі.

Історія становлення педагогічної соціальної психології. | Комунікативні прийоми пед. спілкування. Вербальні та невербальні ср-ва спілкування. Типи впливів педагога. | Виховання, як процес формування соціальних установок особистості. | Психологічна структура та функціональні компоненти педагогічної діяльності. | Психологічні моделі педагогічної діяльності | Питання 12. Поняття успішності та ефективності педагогічної діяльності. | Питання 13. Проблема формування стилю педагогічної діяльності. | Псих. аналіз уроку. | Проблеми мотивації навчання | Особистісно-орієнтований підхід у навчанні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати