На головну

Теоретичні основи сестринської справи

  1. D. ОСНОВИ медичної мікології
  2. I етап сестринського процесу
  3. I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ
  4. I.1.a.i.1. Застосування центральної концептуальної основи гнучким чином
  5. II етап сестринського процесу
  6. III етап сестринського процесу
  7. IV етап сестринського процесу

Тести (необхідно вибрати один або кілька правильних відповідей):

1. Основоположницею системи догляду за пацієнтами є:

1. Флоренс Найтінгейл

2. Катерина Бакуніна

3. Юлія Вревська

4. Дар'я Севастопольська

2. Кількість етапів сестринського процесу:

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

3. Другий етап сестринського процесу:

1. Планування обсягу сестринських втручань

2. Виявлення проблем пацієнта

3. Збір інформації про пацієнта

4. Визначення цілей сестринського догляду

4. Приклад незалежного сестринського втручання:

1. Використання газовідвідної трубки

2. Організація взаємодопомоги в сім'ї пацієнта

3. Призначення лікувального столу і режиму рухової активності

4. Призначення гірчичників

5. До залежному типу сестринських втручань відноситься:

1. Навчання догляду пацієнта і його сім'ї

2. Залучення інших членів бригади

3. Виконання призначень лікаря

6. Кількість рівнів в ієрархії основних життєвоважливих потреб по Маслоу:

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

7. До суб'єктивних методів сестринського обстеження відносяться:

1. Знайомство з даними медичної карти

2. Розпитування пацієнта

3. Розпитування родичів

4. Вимірювання артеріального тиску

5. Визначення набряків

8. Потенційна фізіологічна проблема пацієнта:

1. Подружня зрада

2. Порушення сну

3. Труднощі на роботі

4. Ризик суїцидальної спроби

9. Планування сестринського догляду виключає:

1. Визначення разом з хворим бажаних результатів догляду

2. Вибір того сестринського дії, яке необхідно для досягнення намічених результатів

3. Обговорення плану догляду з пацієнтом

4. Вибір медичних процедур

10. У спільні завдання сестринського догляду не входить:

1. Навчання хворого самодопомоги

2. Вирішення актуальних проблем хворого

3. Запобігання потенційно можливих проблем

4. Призначення лікарської терапії

11. До 1 рівня ступені "піраміди" А. Маслоу відносяться такі потреби:

1. Бути захищеним

2. Любити

3. Бути шанованим оточуючими

4. Є

5. Спати

12. Другий етап сестринського процесу - це:

1. Складання плану сестринської допомоги

2. Обстеження, збір інформації про хворого

3. Оцінка ефективності дій, причин помилок і ускладнень

4. Визначення порушених потреб, існуючих і потенційних проблем людини в зв'язку зі здоров'ям

13. Сестринський діагноз - це:

1. Опис характеру існуючої або потенційної реакції пацієнта на хворобу

2. Визначення головного медичного синдрому

3. Виявлення конкретної хвороби у конкретної людини або у членів сім'ї

4. Визначення прогнозу розвитку страждання

14. Третій етап сестринського процесу включає:

1. Вибір пріоритетів найбільш важливих проблем

2. Термінове надання невідкладної допомоги

3. Розробку плану сестринського догляду

4. Збір інформації

15. Цілі сестринського догляду бувають:

1. Загальними

2. Короткотерміновими

3. Особистими

4. Довгостроковими

16. Заключний етап сестринського процесу включає:

1. Встановлення проблем хворого

2. Вибір пріоритетів при складанні плану догляду

3. Оцінку ефективності сестринського процесу

17. До фізіологічним потребам згідно ієрархії «Маслоу» відносяться:

1. Дихання

2. Потреба в знанні

3. Потреба в спілкуванні

18. Перший етап сестринського процесу включає:

1. Визначення існуючих і потенційних проблем пацієнта

2. Опитування та огляд хворого

3. Профілактику ускладнень

4. Прогнозування результатів догляду

5. Розмову з родичами хворого

19. В основі етичного принципу автономії лежить:

1. Чуйне та уважне ставлення до пацієнта, вибір методів лікування пропорційних тяжкості стану

2. Повага до особистості кожного пацієнта і його рішенням

3. Обов'язкове застосування всього наявного арсеналу охорони здоров'я для проведення якісної діагностики та лікування

20. Принцип милосердя говорить:

1. Кожна людина може розглядатися тільки як мета, але не як засіб її досягнення

2. Медичні працівники повинні надавати рівноцінну допомогу всім пацієнтам незалежно від їх статусу, положення, професії або оних зовнішніх обставин

3. Я принесу добро пацієнтові, або, по крайней мере, не завдам йому шкоди

21. Медична деонтологія:

1. Наука про професійний обов'язок медичних працівників

2. Наука, що вивчає моральні аспекти в медицині

3. Наука і мистецтво діагностики і корекції відповідних реакцій людини на існуюче або потенційне хворобливий стан

22. Принцип інформованої згоди означає:

1. Що необхідно професійне надання медичної допомоги і професійне ставлення до пацієнта

2. Що медичний працівник повинен максимально повно інформувати пацієнта, дати йому оптимальні поради, враховуючи його можливості в спілкуванні і соціальне становище

3. Що яку б допомогу не чинив медичний працівник пацієнту, його дії не повинні завдати шкоди ні самому пацієнту, ні іншим особам

23. Основні напрямки міжособистісних взаємин, що вивчаються медичною етикою:

1. Медичний працівник - пацієнт

2. Пацієнт - родичі пацієнта

3. Медичний працівник - медичний працівник

4. Пацієнт-пацієнт

24. Основні поняття філософії сестринської справи:

1. Професія

2. Хвороба

3. Здоров'я

4. Сестринська справа

5. Навколишнє середовище та суспільство

6. Моральність

25. Помилки в медичній практиці - це:

1. Результат добросовісної помилки медичного працівника

2. Порушення деонтологічних принципів спілкування з хворими

3. Неналежним виконанням ними своїх безпосередніх обов'язків

26. ятрогенного називають захворювання, виникнення яких зумовлено:

1. Впливом фізичних, і (або) хімічних, і (або) соціальних чинників довкілля

2. необережні висловлювання або вчинками медичних працівників, що негативно впливають на психіку хворого

3. Впливом на людину біологічних чинників довкілля (збудників інфекційних захворювань)

27. У нашій країні евтаназія:

1. Дозволена

2. Дозволена за рішенням суду

3. Заборонено

28. Потреба - це:

1. Усвідомлений психологічний або фізіологічний дефіцит чого - або

2. Оцінка споживачем здатності товару в цілому задовольнити його потреби

3. Все те, що змогло б задовольнити покупця (предмети, послуги, люди, види діяльності, ідеї і т. Д.)

РОЗДІЛ XI: МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ. ТРАВМИ (частина I)

Тести (необхідно вибрати один або кілька правильних відповідей):

1. Види медичної допомоги на місці катастрофи:

1. 1-ша медична, долікарська. 1-ша лікарська

2. Кваліфікована, спеціалізована

2. Служба медицини катастроф орієнтована на надання допомоги:

1. У воєнний час

2. У мирний час

3. Кваліфіковану реанімаційну допомогу зобов'язані проводити:

1. Все доросле населення

2. Тільки лікарі і медсестри реанімаційних відділень

3. Всі фахівці, які мають медичну освіту

4. Реанімація показана:

1. У кожному разі смерті хворого

2. Тільки при раптової смерті молодих хворих та дітей

3. При раптово розвинулися термінальних станах

5. Транспортна іммобілізація при переломі передпліччя:

1. Пальці - середня тіток плеча

2. Променевозап'ястний суглоб - ліктьовий суглоб

3. Пальці - плечовий суглоб

6. Катастрофи, викликані діяльністю людини:

1. Природні

2. Штучні

7. При відкритому переломі транспортна мобілізація проводиться:

1. В першу чергу

2. У другу чергу після зупинки кровотечі

3. У третю чергу після зупинки кровотечі і накладення пов'язки

8. Лікувально - евакуаційне забезпечення уражених при НС здійснюється:

1. У 2 етапи

2. У 3 етапи

3. В 4 етапу

4. Одномоментно

9. Послідовність надання допомоги при відкритому переломі:

1. Шина

2. Джгут

3. Обробка рани, асептична пов'язка

4. Знеболювання

10. Друга фаза розвитку процесів в районі лиха - це фаза:

1. віддалених наслідків

2. Ізоляції

3. Спасіння

11. Співвідношення толчкообразних рухів на область грудної клітини та вдування повітря при серцево-легеневої реанімації складає:

1. 1: 15

2. 2: 5

3. 30: 2

12. Перша допомога при сильному артеріальній кровотечі:

1. Посадити

2. давить

3. Пальцеве притиснення

13. Площа опіку тулуба спереду становить:

1. 18%

2. 36%

3. 9%

14. Основа реанімації зараз - це:

1. Відновлення дихання

2. Відновлення коронарного кровотоку

3. Відновлення свідомості

15. Важка ступінь крововтрати становить:

1. 500-700 мл

2. 1500-2000 мл

3. Більше 2000 мл

16. Згідно з рекомендаціями ВООЗ до катастроф відносяться НС з одномоментним виникненням:

1. 5 поразок

2. Більше 10 поразок

3. Більше 20 поразок

4. Більше 50 поразок

17. Служба медицини катастроф є:

1. Самостійним відомством в складі державних урядових установ

2. Відділом Міністерства Охорони здоров'я

3. Функціональним ланкою Державної системи щодо попередження та ліквідації НС

18. Мета еваку - транспортної сортування:

1. Визначення необхідної кількості санітарного транспорту

2. Визначення пункту слідування

3. Визначення черговості евакуації

19. Транспортна іммобілізація при переломі плеча:

1. Пальці - лопатка здорової сторони

2. Пальці - середня тіток плеча

3. Пальці - плечовий суглоб

20. Кваліфікована та спеціалізована медична допомога надається:

1. На 1 етапі

2. На 2 етапі

21. Надання медичної допомоги в осередку НС починається з:

1. Зупинка кровотеч

2. Реанімація

3. Усунення дихальних розладів

4. Медичної сортування

22. Перша допомога при опіках:

1. Загасити вогонь

2. Накласти асептичну пов'язку

3. Охолодити місце опіку

23. Фази термінальних станів:

1. Предагональное стан

2. Терминальная пауза

3. Кома

4. Шок

5. Агонія

6. Клінічна смерть

7. Біологічна смерть

24. Реанімація - це:

1. Розділ клінічної медицини, що вивчає термінальні стану

2. Відділення багатопрофільної лікарні

3. Практичні дії, спрямовані на відновлення життєдіяльності

25. При електротравми надання допомоги повинно починатися:

1. З непрямого масажу серця

2. З ШВЛ

3. З прекардіального удару

4. З припинення дії електричного струму

26. Перша допомога при чужорідне тіло дихальних шляхів:

1. Вступ Хеймліха до ефекту

2. Удар 1-2 рази по спині

3. Трахостомія

27. Перша допомога при відмороженні стоп:

1. Знеболити

2. Поступове зігрівання

3. Спазмолітики

4. термоизолирующими пов'язка

28. Назвати ознаки запалення:

1. Порушення телостності шкірних покривів, гіперемія, набряк

2. Загальна гіпертермія, біль і набряк місцево

3. Набряк гіперемія, біль, місцева гіпертермія, порушення функції

29. Перша допомога при повішення:

1. Перерізати петлю

2. Розв'язати петлю

3. Облить холодною водою

4. СЛР

30. Втрати при катастрофах бувають:

1. Масовими

2. безповоротно

3. Одиничними

4. Інфекційними

5. Санітарними

РОЗДІЛ XI: МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ. ГОСТРІ ОТРУЄННЯ (частина II)

Тести (необхідно вибрати один або кілька правильних відповідей):

1. Гостре отруєння - це:

1. Захворювання, що виникає внаслідок впливу на організм хімічних і фізичних чинників довкілля

2. Хімічна хвороба, що розвиває в результаті одномоментного запровадження в організм хімічної речовини в токсичного дозі

3. Захворювання, що виникає внаслідок впливу на організм біологічних чинників довкілля і передається від хворої людини до здорової

2. Причинами отруєнь можуть бути:

1. Ліки

2. Радіація

3. Нервові розлади

4. Хімічні речовини

5. Вібрація

6. Недоброякісні продукти

3. Які отрути найчастіше викликають гострі отруєння:

1. Ендокріннние

2. Нервові

3. Печінкові

4. Шкірні

5. Кардіогенний

6. Ниркові

4. Чадний газ, алкоголь і сурогати, транквілізатори, снодійні відносяться до отрут:

1. Нервовим

2. кров'яний

3. Шлунково-кишковим

4. печінкових

5. Кислота щавлева, миш'як, нафталін, метиловий спирт відносяться до отрут:

1. Нервовим

2. кров'яний

3. печінкових

4. кардіогенний

6. Кавова забарвлення блювотних мас може бути обумовлена ??впливом на слизову шлунково-кишкового тракту:

1. Анікоагулянтов

2. Соляний кислоти

3. Солей міді

4. Щавлевої кислоти

7. Які їстівні гриби можуть при неправильному приготуванні викликати гостре отруєння:

1. Сироїжки

2. Мухомор

3. Зморшки

4. Навозник

5. Волнушка

8. Такі симптоми, як різкий біль в животі, блювота, профузний пронос «рисовим відваром» з домішкою крові характерні для отруєння:

1. мухомори

2. Блідої поганкою

3. Консервами

9. Глядачеві розлади і виникнення неврологічної симптомів на тлі нібито нез'ясовно наростаючій м'язової слабкості (в ногах, руках) найбільш характерно для:

1. сальмонельозу

2. ботулізму

3. дизентерії

10. Смертельна доза ацетону:

1. 100 мл

2. 200 мл

3. 500 мл

11. Концентрація алкоголю в крові, що призводить до смерті:

1. 0,4%

2. 0,7%

3. 1,0%

4. 2,0%

12. Антидот метилового спирту:

1. Мурашина кислота

2. Деревне спирт

3. Етиловий спирт

13. Дистрофія зорового нерва і сліпота наступають при отруєнні:

1. метиловим спиртом

2. Ацетоном

3. Оцтом

4. Грибами

14. Токсичні властивості бензину пов'язані:

1. З впливом на нирки аж до виникнення гострої ниркової недостатності

2. З наркотичною дією на центральну нервову систему

3. кардіотоксичного ефекту, який проявляється порушеннями серцевого ритму і провідності

15. Різке звуження зіниці до розмірів «шпильки головки» зі збереженими сухожильних рефлексами характерно для:

1. Алкогольної коми

2. Гострою печінкової недостатності

3. морфіну коми

16. Конкурентною антагоністом наркотиків є:

1. Атропін

2. Промедол

3. Реланіум

4. Налоксон

17. При отруєнні оцтом не можна:

1. Промивати шлунок водою

2. Викликати блювоту

3. Застосовувати соду

4. Додавати в воду для промивання шлунка палену магнезію

18. Бужування - це:

1. Механічне відновлення прохідності стравоходу

2. Інструментальний метод дослідження стравоходу

3. Зондування шлунка

19. Протипоказання до промивання шлунка:

1. Гострі отруєння лікарськими засобами

2. Отруєння алкоголем

3. Кровотечі

4. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс)

20. Нудота, блювота, діарея, головний біль, запаморочення, розлади зору, безсоння, збудження, марення, галюцинації, судоми спостерігаються при отруєнні:

1. транквілізатори

2. Серцевими глікозидами

3. Клофеліном

4. нейролептики

21. До фосфорорганічних сполук відносяться:

1. Хлорамін

2. Карбофос

3. Хлороформ

4. Хлорофос

22. При отруєнні фосфорорганічними речовинами в якості протиотрути використовують:

1. Атропін

2. Налоксон

3. Преднізолон

4. Ацетилцистеин

23. При наявність в атмосфері парів хлору необхідно:

1. Переміщатися в верхні поверхи будівель

2. Спускатися на нижні поверхи, в підвали, тунелі

24. При отруєнні хлором як протиотруту використовують:

1. Атропін

2. Налоксон

3. Преднізолон

4. Ацетилцистеин

25. Осередок хімічного зараження - це:

1. Особливий режим господарської та іншої діяльності, обмеження пересування населення, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин

2. Територія, на якій стався викид отруйної речовини в навколишнє середовище і триває його випаровування в атмосферу

3. Вплив чинників довкілля, що створює загрозу життю або здоров'ю людини або загрозу життю або здоров'ю майбутніх поколінь

26. Блювотні маси і повітря, що видихається можуть мати часниковий запах при отруєнні:

1. Хлором

2. карбофос

3. хлораміну

4. Фосфором

27. У разі потрапляння фосфору на шкіру або в очі:

1. Змити його водою з-під крана (не менше 15 хв)

2. Промити 1% розчином борної кислоти

3. Опрацювати 30% розчином сульфацила натрію

28. Рясне слиновиділення, набухання і кровотеча ясен, сильні болі в животі, пронос, нудота, блювання, втрата волосся та зору характерно при гострому отруєнні:

1. Хлором

2. Ртуттю

3. Фосфором

4. Ацетоном

29. Унікальний препарат, який застосовується при отруєннях сполуками миш'яку, ртуті, хлору, вісмуту, а також ефективний при отруєнні серцевими глікозидами і алкоголем:

1. унітол

2. Преднізолон

3. Тіосульфат натрію

4. Цитохром С

30. При хронічному отруєнні якою речовиною у потерпілого насамперед з'являються зміни шкіри, вона стає темно-сірого кольору, з'являються екземи, виразки:

1. Мідь

2. Цинк

3. Миш'як

4. Йод

31. Промивання шлунка при гострому хімічному пероральному отруєнні стимулюванням блювання показано:

1. Хворим в комі

2. При отруєнні бензином

3. При отруєнні лугом

4. При отруєнні нітратами

5. При отруєнні барабітуратамі

 склали:
 Глазкова Є. А.
 Кальченко А. В.
 Кундіч Т. С.
 Литвинова Л. В.
 Маркевич М. В.
 Таткіна Е. Г.
 Титова Є. А.
 Шмаринов Н. Н.

 РОЗДІЛ IX: ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИ Сестринська ДІЯЛЬНОСТІ | Для поточного контролю

РОЗДІЛ I: ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В РФ. РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. СТРАХОВА МЕДИЦИНА | РОЗДІЛ IV: ВІЛ - інфекція | Вірогідність зараження реципієнтів при гемотрансфузії | РОЗДІЛ V: ВАЛЕОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЗСЖ. | З НАСЕЛЕННЯМ | VII. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ | РОЗДІЛ VIII. Інфекційна БЕЗПЕКА І ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ | Ланцюжок інфекційного процесу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати