На головну

ЗБІРКА ТЕСТІВ ПО СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

  1. II. Тестові завдання
  2. III. Програма і тестові приклади
  3. IV. Матеріали судової практики
  4. А. Тестовий контроль
  5. Акти вищих органів судової влади РФ
  6. БАЗИЛЕВІЧ Т. ф. ПРОБЛЕМА ТЕСТІВ В ПСИХОЛОГІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ акмеології. - М .: Изд-во РАГС, 2006. - 96 с.

Навчально-методичний посібник

Обнінськ 2015


Навчально-методичний посібник містить питання для тестового контролю знань студентів з усіх розділів курсу судової медицини, що входять до навчального плану. У посібнику наводяться зразки відповідей на питання.

Навчально-методичний посібник підготовлено на кафедрі «Анатомія людини» і призначене для аудиторного і позааудиторної роботи студентів 5-го і 6-го курсів медичного факультету.

Тести з судової медицини в обсязі 794-х питань призначені для здійснення всіх видів контролю знань студентів.

Для оцінки результатів тестування використовуються критерії, запропоновані Всеросійським навчально-науково-методичним центром МОЗ РФ.

Відмінна оцінка ставиться при виборі студентом не менше 88% правильних відповідей.

Гарна оцінка ставиться при виборі студентом не менше 75% правильних відповідей.

Задовільна оцінка ставиться при виборі студентом не менше 71% правильних відповідей.

Незадовільна оцінка ставиться при виборі студентом менше 71% правильних відповідей.

Помилкою вважається як вибір неправильного варіанту відповіді, так і недописаний правильний варіант.

Час, порядок проведення і обсяг поточного і передекзаменаційного тестування визначається кафедрою з урахуванням рекомендацій Всеросійського учебнонаучно-методичного центру МОЗ РФ. Студенти, які отримали незадовільні оцінки при передекзаменаційні тестуванні, до усного іспиту не допускаються до тих пір, поки не отримають позитивну оцінку за тест.


Тема 1. Огляд трупа на місці його виявлення. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. Правила забору речових доказів і основні можливості судово-медичної експертизи.

1. Право збирати докази КПК надає:

а) Особі, яка провадить дізнання

б) Слідчому

в) Прокурору

г) Експертові

д) Суду

е) Вірно а), б), в) і д)

ж) Вірно все

2. Видами доказів, передбачених КПК є:

а) Показання свідків

б) Показання потерпілого і обвинуваченого

в) Висновок експерта

г) Речові докази

д) Протоколи слідчих дій та інші документи

е) Вірно все

3. В якості експерта може бути викликано:

а) Будь-яка особа, що володіє необхідним знанням для дачі висновку

б) Експерт відповідного експертного установи

в) Інший фахівець, призначений особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором і судом

г) Вірно все

4. Відповідно до КПК, проведення судово-медичної експертизи є обов'язковим:

а) Для встановлення причини смерті і характеру тілесних ушкоджень

б) Для визначення психічного стану обвинуваченого або підозрюваного в тих випадках коли виникає сумнів щодо її осудності

в) Для визначення психічного або фізичного стану свідка чи потерпілого у разі сумнівів у їх здатності правильно сприймати обставини

г) Для встановлення віку обвинуваченого, підозрюваного і потерпілого

д) Вірно все

е) Вірно а), б), в)

ж) Вірно а), в), г)

5. КПК наділяє експерта наступними правами:

а) Знайомитися з матеріалами справи, що відносяться до предмета експертизи

б) Заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів

в) З дозволу особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, суду бути присутнім при провадженні допитів та інших слідчих дій

г) При призначенні для проведення експертизи кількох експертів вони до дачі висновку мають право радитися між собою

д) Отримати винагороду за виконання своїх обов'язків у випадках, коли ці обов'язки виконуються не в порядку службового завдання

е) Вірно все

6. Обов'язки експерта, передбачені КПК:

а) З'явитися за викликом особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду

б) Дати об'єктивний висновок по поставленим перед ним питань

в) Уявити висновок у письмовому вигляді і підписати його

г) Зберігати в таємниці дані попереднього слідства або дізнання

д) Якщо представленого матеріалу недостатньо і поставлені питання виходять за межі спеціальних знань, письмово повідомляти про неможливість дачі висновку

е) Вірно все

7. Види експертиз, передбачені КПК:

а) Первинна

б) Додаткова

в) Повторна

г) Групою експертів

д) Комісійна

е) Вірно а), б), в), г)

ж) Вірно все

з) Вірно а), в), г), д)

8. Представники правоохоронних органів можуть дати відвід експерту в наступних випадках;

а) Якщо він знаходиться або знаходився у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача

б) Якщо він виробляв у справі ревізію

в) Вірно все

9. Слідчі дії, в яких може брати участь судово-медичний експерт у якості фахівця:

а) У огляді предметів і документів

б) У огляді місця події, місцевості, приміщення

в) У огляді трупа на місці події (виявлення)

г) Під час вилучення трупа з місця поховання

д) При огляді, в слідчому експерименті, допитах, обшук і виїмку і при отриманні зразків для порівняльного дослідження

е) Вірно все.

10. Обов'язки фахівця в галузі судової медицини, викликаного для участі в слідчих діях:

а) З'явитися за викликом і брати участь у виробництві слідчої дії

б) Сприяти слідчому у виявленні, закріпленні вилучених доказів

в) Давати пояснення з приводу виконуваних ним дій

г) Занести в протокол дані, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів

д) Дати висновок

е) Вірно а), б), в), г)

ж) Вірно б), в), г), д)

з) Вірно все

11. Огляд трупа на місці його виявлення виробляє:

а) Лікар

б) Слідчий

в) Лікар-фахівець в галузі судової медицини

12. Слідчий зобов'язаний проводити огляд трупа на місці його виявлення в присутності:

а) Понятих:

б) Лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини

в) Іншого спеціаліста

г) Свідків

д) Підозрюваного

е) Вірно а), б), в)

ж) Вірно все

з) Вірно в), г), д)

13. Огляд може бути підданий:

а) Обвинувачений

б) Підозрюваний

в) Свідок

г) Потерпілий

д) Вірно все

14. Зразки біологічне характеру для порівняльного дослідження має право отримати (вилучити):

а) Лікар - судово-медичний експерт

б) Середній медичний працівник Бюро СМ - експертизи

в) Слідчий

15. Зразки для порівняльного дослідження органи попереднього слідства мають право отримати у:

а) Підозрюваного

б) Обвинуваченого

в) Свідка

г) Потерпілого

д) Вірно все

16. Заходи, які можуть бути застосовані до судово-медичному експерту за відмову або ухилення від виконання своїх обов'язків, що випливають:

а) Кримінального характеру

б) Адміністративного характеру

в) Дисциплінарного характеру

г) Штраф

д) Громадський осуд

е) Вірно а), г), д)

ж) Вірно в), г), д)

з) Вірно все

17. Заходи, які можуть бути застосовані до судово-медичному експерту за завідомо неправдивий висновок та розголошення даних попереднього слідства:

а) Кримінального характеру

б) Штраф

в) Громадський осуд

г) Дисциплінарного характеру

д) Адміністративного характеру

18. Висновок судово-медичний експерт дає від:

а) Імені бюро СМ-експертизи

б) Свого імені

19. Судово-медичний експерт за дане їм висновок несе відповідальність:

а) Колективну

б) Особисту

в) Чи не несе відповідальності

20. Обов'язки керівника експертної установи при отриманні постанови слідчого про призначення судово-медичної експертизи наступні:

а) Доручити виробництво судово-медичної експертизи одному або декільком своїм співробітникам

б) Роз'яснювати їм права і обов'язки, передбачені законодавством

в) Попередити про відповідальність за відмову, ухилення від дачі висновку

г) Попередити їх за дачу завідомо неправдивого висновку та відібрати від експерта (ів) підписку

д) Вірно а), б), в), г)

е) Вірно все

ж) Вірно б), в), г), д)

з) Перевірити результати експертизи

21. Строки зберігання речових доказів відповідно до КПК:

а) До закінчення попереднього слідства

б) До вступу вироку в законну силу

в) До закінчення терміну на оскарження постанови чи ухвали про закриття справи

г) До вступу в законну силу рішення суду

д) Вірно все

е) Вірно б), в), г)

ж) Вірно а), в), г)

22. Речові докази у відповідності з КПК повинні зберігатися:

а) При кримінальній справі

б) На місці, зазначеному особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором

в) У бюро судово-медичної експертизи

г) У родичів загиблих

д) Вірно б), в)

е) Вірно все

ж) Вірно а), б)

23. Вкажіть, чи зобов'язаний слідчий присутнім при проведенні експертизи:

а) Чи зобов'язаний

б) Чи не зобов'язаний

в) Має право

г) В окремих випадках

24. Вкажіть, чи зобов'язаний судово-медичний експерт у суді давати письмовий висновок:

а) Так

б) Ні

25. Об'єкти (зразки) біологічного походження (кров, волосся і т. Д.) Для порівняльного дослідження вилучає:

а) Особа, яка провадить дізнання

б) Слідчий

в) Прокурор

г) Судово-медичний експерт

д) Суд

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), в), д)

з) Вірно а), б), в), г)

26. Процесуальні документи, що оформляються судово-медичним експертом при проведенні судово-медичної експертизи речових доказів:

а) Протокол судово-медичного дослідження

б) Акт судово-медичного дослідження

в) Висновок експерта з судово-медичній експертизі речових доказів

27. Вкажіть, коли судово-медичний експерт судово-біологічного відділення зобов'язаний оформити з проведеного дослідження акт:

а) При наявності постанови правоохоронних органів про призначення експертизи

б) При наявності письмового відносини правоохоронних органів

в) При наявності письмового відносини органон охорони здоров'я

28. Вкажіть, чи вправі судово-медичний експерт судово-біологічного відділення отримати у підозрюваного, обвинуваченого кров, волосся та ін. Об'єкти для порівняльного дослідження:

а) Так

б) Ні

29. Право представляти судово-медичному експерту судово-біологічного відділення зразки для порівняльного дослідження має:

а) Особа, яка провадить дізнання

б) Судово-медичний експерт іншого відділу

в) Слідчий і прокурор

г) Суд

д) Лікар лікувального закладу

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), в)

з) Вірно а), в), г)

30. Документи, які мають бути представлені слідчим судово-медичному експерту судово-біологічного відділення разом із зразками біологічного походження, які направляються для порівняльного дослідження, є:

а) Копія історії хвороби

б) Протокол про вилучення зразків для порівняльного дослідження

в) Постанова слідчого на вилучення зразків для порівняльного дослідження

г) супровідну лист з описом

д) Постанова слідчого про призначення Суд.-мед. експертизи речових доказів

е) Вірно б), в), г), д)

ж) Вірно все

з) Вірно а), в), г), д)

31. Вкажіть, який документ повинен оформити судово-медичний експерт судово-біологічного відділення при дослідженні мазків:

а) Висновок експерта

б) Акт судово-медичного дослідження

в) Протокол судово-медичного дослідження

г) Результат зафіксувати в робочому журналі

32. Вкажіть, чи повинен Суд.-мед. експерт судово-біологічного відділення проводити суд-мед. експертизу речових доказів у випадках, коли зразки для порівняльного дослідження з об'єктивних причин йому не представлені:

а) Повинен

б) Чи не повинен

33. Вкажіть, чи може судово-медичний експерт проводити повторну Cудебно-медичну експертизу речових доказів, якщо він виробляв первинну експертизу:

а можливо

б) Не може

34. Персональний склад судово-медичних експертів для проведення експертизи c визначається

а) Особою, яка провадить дізнання

б) Слідчим

в) Судом

г) Начальником бюро судово-медичної експертизи

д) Керівником органу охорони здоров'я

е) Вірно а), б), в), г)

ж) Вірно а), в), г), д)

з) Вірно все

35. Об'єкти судово-медичного дослідження речових доказів, зберігаються:

а) У канцелярії бюро

б) У старшої медичної сестри судово-біологічного відділення

в) У Суд.-мед. експерта судово-біологічного відділу, що виробляє експертизу

г) У завідувача судово-біологічним відділенням

36. Граничні терміни виробництва судово-медичної експертизи речових доказів:

а) Не більше одного місяця

б) Більше одного місяця

37. Термін проведення експертизи речових доказів обчислюється з моменту:

а) Надходження експертизи в бюро СМЕ-зи від органів правопорядку

б) Надходження експертизи в судово-біологічне відділення

в) Отримання експертизи виконавцем від завідувача судово-біологічним відділенням

г) Почала експертизи виконавцем

38. Обов'язки судово-медичного експерта з дослідження речових доказів у відношенні виробництва експертиз:

а) Прийом речових доказів oт завідувача судово-біологічним відділенням, від слідчого або з канцелярії бюро

б) Контроль за реєстрацією експертиз в судово-біологічному відділенні

в) Виробництво дослідження із записом результатів у робочому журналі

г) Складання і оформлення висновку екcпеpтa

д) Оформлення супровідної документа і видача висновку і речових доказів представникам правоохоронного органу безпосередньо або через канцелярію бюро

е) Вірно все

39. Вкажіть, чи дозволено підміняти "Висновок експерта" або "Акт судово-медичної експертизи" довідками та виписками:

а) Дозволено

б) Не дозволяється

40. Слідчий може викликати судово-медичного експерта судово-біологічного відділення в якості спеціаліста для участі в первинних слідчих діях при:

а) огляд трупа

б) Участі в огляді

в) Виявленні об'єктів біологічного походження

г) вилучення об'єктів біологічного походження

д) Проведенні судово-медичної експертизи

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), г), д)

з) Вірно а), б), в), г)

41. Під "об'єктом дослідження" слід розуміти:

а) Одне пляма крові

б) Одне пляма сперми

в) Один волосся

г) Кожне місце речового доказу, з якого взято матеріал для одного виду дослідження

д) Вірно все

42. Час зберігання в судово-біологічному відділенні крові, взятої судово-медичним експертом з трупа особи, у якого було зовнішня кровотеча:

а) Один рік

б) Два роки

в) Три роки

43. Підстава для знищення біологічних об'єктів в судово-біологічному відділенні після закінчення строків зберігання:

а) Письмовий наказ начальника бюро

б) Розпорядження начальника бюро

в) Розпорядження завідувача судово-біологічним відділенням

44. Знищення об'єктів біологічного походження після закінчення строків їх зберігання в судово-біологічному відділенні проводиться

а) Завідувачем судово-біологічним відділенням

б) Комісією з 3-х осіб

в) Начальником бюро

45. Відділи, передбачені в бюро судово-медичної експертизи:

а) Судово-біологічний відділ

б) Відділ судово-медичної експертизи трупів

в) Відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та ін. осіб

г) Судово-медична лабораторія

д) Вірно б), в), г)

е) Вірно а), в), г)

ж) Вірно все

46. ??Персональний склад експертів у випадках необхідності проведення судово-медичної експертизи декількома експертами визначається:

а) Начальником бюро

б) Слідчим

в) Судом

г) Керівником органу охорони здоров'я

д) Прокурором

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), в), д)

з) Вірно а), в), г), д)

47. Участь декількох судово-медичних експертів (групи) є обов'язковим при проведенні:

а) Первинних експертиз

в) Експертиз у справах про притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення

г) Повторних експертиз за матеріалами кримінальних та цивільних справ

д) Експертиз визначення стійкої втрати працездатності

е) Вірно б), в), г), д)

ж) Вірно все

з) Вірно а), б), г), д)

48. Присутність обвинуваченого та інших осіб при виробництві судово-медичної експертизи:

а) Допускається

б) Не допускається

49. Питання про допуск обвинуваченого або інших осіб бути присутніми при виробництві судово-медичної експертизи вирішує:

а) Особа, яка провадить дізнання

б) Слідчий

в) Начальник бюро

г) Прокурор

д) Суд

е) Вірно а), б), г), д)

ж) Вірно а), б), в), г)

з) Вірно все

50. Вкажіть, чи обов'язково створення методичної ради при бюро судово-медичної експертизи:

а) Так

б) Ні

51. Термін зберігання в архіві бюро судово-медичної експертизи закінчених журналів реєстрації трупів, журналів реєстрації носильних речей, речових доказів та інших предметів і журналу реєстрації документів і цінностей:

а) 25 років

б) Постійно

в) 10 років

52. Журнали, які зобов'язані бути в судово-медичному морзі:

а) Реєстрації трупів

б) Реєстрації носильних речей, речових доказів та інших предметів

в) Реєстрації документів і цінностей

г) Видачі трупів

д) Вірно все

е) Вірно б), в), г)

ж) Вірно а), б), в)

53. Відповідальність за ведення журналу реєстрації трупів в судово-медичному морзі покладається на:

а) Медичного реєстратора

б) Лаборанта

в) Медичну сестру

г) Санітара

д) Вірно а), б), в)

е) Вірно все

ж) Вірно б), в), г)

54. Класифікація професійних порушень медичних працівників:

а) Лікарські помилки

б) Нещасні випадки в медичній практиці

в) Необережні дії медичних працівників

г) Дії лікаря, що є підставою для притягнення їх до відповідальності

д) Умисні злочини в зв'язку з медичною діяльністю

е) Вірно все

55. Класифікація лікарських помилок:

а) Організаційні

б) Діагностичні

в) Тактичні

г) Технічні

д) Лікувальні

е) Вірно все

56. Причини необережних дій медичних працівників:

а) Самовпевненість

б) Недбалість

в) Недобросовісність

г) Низька кваліфікація

д) Халатність

е) Вірно а), б), в), г)

ж) Вірно все

з) Вірно а), в), г), д)

57. Дії лікарів на госпітальному етапі, які можуть бути підставою для притягнення їх до відповідальності:

а) Недостатня обстеження хворого

б) Неправильна установка діагнозу

в) Неправильне та несвоєчасне призначення операції

г) Технічно неправильне проведення операції

д) Неправильний спосіб введення ліків

е) Вірно все

58. Дії лікарів на догоспітальному етапі, які можуть бути підставою для притягнення їх до відповідальності:

а) Ненадання першої лікарської допомоги

б) Відмова від госпіталізації або пізніше її здійснення

в) Порушення правил транспортування

г) Технічно неправильне проведення маніпуляцій

д) Вірно все

59. Серед професійних правопорушень медичних працівників ненадання медичної допомоги хворому відносяться до:

а) Умисним злочинів у зв'язку з медичною діяльністю

б) Лікарської помилку

в) Нещасним випадкам в медичній практиці

г) Діям лікаря, що є підставою для притягнення до відповідальності

60. Умисним злочином у зв'язку з медичною діяльністю є:

а) Незаконне проведення аборту

б) Ненадання допомоги хворому

в) Незаконне лікування

г) Порушення правил, встановлених з метою боротьби з епідеміями

д) Зловживання владою або службовим становищем

е) Вірно а), б), в), г)

ж) Вірно б), в), г), д)

з) Вірно все

61. Серед професійних правопорушень медичних працівників виготовлення або збут наркотичних або інших сильнодіючих і отруйних речовин відносяться до:

а) Лікарською помилок

б) Умисним злочинів у зв'язку з медичною діяльністю

в) Нещасним випадкам в медичній практиці

г) Необережним дій медичних працівників

62. Серед професійних правопорушень медичних працівників стерилізація жінок і чоловіків без медичних показань відносяться до:

а) Лікарською помилок

б) Нещасним випадкам в медичній практиці

в) Умисним злочинів у зв'язку з медичною діяльністю

г) Необережним дій медичних працівників

63. В основі лікарської помилки лежать:

а) Недосконалість сучасних методів дослідження

б) Об'єктивні зовнішні умови

в) Недостатній досвід лікаря

г) Недостатня підготовка лікаря

д) Помилка, засноване на невігластві

е) Вірно все

64. Дії лікарів, які можуть бути підставою для притягнення їх до відповідальності:

а) Недостатня обстеження хворого

б) Неправильна установка діагнозу

в) Відмова від стаціонарного лікування або пізніше здійснення його

г) Запізніле або неправильне лікування

д) Порушення правил транспортування хворого

е) Вірно все

65. Види злочинів, передбачені кримінальним законодавством у зв'язку з медичною діяльністю:

а) Незаконне проведення аборту

б) Ненадання допомоги хворому

в) Незаконне лікування

г) Порушення правил, встановлених з метою боротьби з епідеміями

д) Виготовлення або збут наркотичних речовин

е) Вірно все

66. За технічно неправильне проведення операції лікар може нести відповідальність:

а) Адміністративну

б) Дисциплінарну

в) Кримінальну

г) Вірно б), в)

д) Вірно а), б)

е) Вірно все

67. До категорії випадкових результатів лікарського втручання можуть бути, віднесені:

а) Смертельні випадки від наркозу, в результаті особливого стану організму

б) Раптова смерть при внутрішньовенних вливань, в результаті підвищеної чутливості організму

в) Випадкові обставини, які не залежать від дій лікаря

г) Недбале дослідження хворого

д) Вірно все

е) Вірно б), в), г)

ж) Вірно а), б), в)

68. Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення здійснюється за участю:

а) Лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини

б) Лікаря будь-якого фаху

в) Іншого спеціаліста

г) Середнього медичного працівника

д) Вірно а), б), в)

е) Вірно все

ж) Вірно б), в), г)

69. Огляд місця події та трупа на місці його виявлення є:

а) Експертизою

б) Початковим слідчою дією

в) Опосвідченням

70. Лікар-фахівець в галузі судової медицини проводить роботу на місці події по:

а) Своєю ініціативою

б) Вказівкою слідчого

в) Вказівкою оперативного працівника міліції

г) Визначенню суду

д) Вірно б), г)

е) Вірно все

ж) Вірно а), б)

71. Лікар-фахівець в галузі судової медицини може запрошуватися для повторного або додаткового огляду місця виявлення трупа:

а) При проведенні судово-медичної експертизи

б) У ході попереднього слідства

в) У ході судового слідства

г) Вірно б), в)

д) Вірно все

72. Лікар судово-медичний експерт, який брав участь як фахівець в огляді трупа на місці його виявлення, брати участь в подальшому в якості судово-медичного експерта:

а) Чи вправі при певних обставинах

б) Чи вправі

в) не має право

73. На місці виявлення трупа лікар-фахівець в галузі судової медицини повинен:

а) Оформляти протокол огляду місця події

б) Надати допомогу слідчому у виявленні та вилученні слідів і інших речових доказів

в) Консультувати слідчого з питань, пов'язаних з оглядом трупа і подальшим проведенням судово-медичної експертизи

г) Давати пояснення з приводу виконуваних ним дій

д) Вірно б), в), г)

е) Вірно все

ж) Вірно а), в), г)

74. На місці події при відсутності достовірних ознак смерті у потерпілого лікар-фахівець в галузі судової медицини зобов'язаний:

а) Викликати "швидку медичну допомогу

б) Особисто вжити заходів з відновлення основних, життєвих функцій організму

в) Брати участь тільки в огляді місця події

г) Вірно а), б)

д) Вірно б), в)

е) Вірно все

75. На місці події лікар-фахівець в галузі судової медицини може здійснювати наступні маніпуляції з одягом трупа:

а) Знімати одяг

б) розстібати і піднімати одяг

в) У окремих випадках розрізати одяг і взуття, про що роблячи відповідний запис у протоколі

г) Вірно все

д) Вірно б), в)

е) Вірно а), б)

76. Розрізняють такі стадії огляду трупа на місці події:

а) статична

б) Проміжну

в) Динамічне

г) Кінцеву

д) Вірно а), в)

е) Вірно все

ж) Вірно б), в)

77. До ознак, що використовуються для констатації смерті на місці події, відносяться:

а) Ориентирующие (ймовірні)

б) Достовірні (абсолютні)

в) Пізні

г) Ранні

д) Вірно все

е) Вірно а), б)

ж) Вірно в), г)

78. До орієнтує ознаками смерті не відносяться:

а) блідість шкірних покривів

б) Відсутність тактильної, нюхової чутливості

в) Відсутність свідомості, дихання, пульсу, серцебиття

г) Фібрилярні скорочення скелетних м'язів

д) Відсутність реакції зіниць на світло і рогівкового рефлексу

79. Чи достовірними ознаками смерті, що встановлюються на місці виявлення трупа, є:

а) Зниження температури тіла нижче 30 градусів за Цельсієм

б) Ознака Бєлоглазова

в) Трупні плями і трупне закінчення

г) Зниження температури тіла нижче 20 градусів за Цельсієм

д) Пізні трупні зміни

е) Вірно б), в), г), д)

ж) Вірно все

з) Вірно а), в), г), д)

80. На місці події лікар-фахівець в галузі судової медицини може тільки:

а) Провести зондування раневого каналу

б) Взяти мазки з статевих органів трупа жінки

в) Визначити наявність металізації шкірних покривів

г) Проводити попередні проби на наявність крові

д) посікти краю шкірних ран для подальшого проведення лабораторного дослідження

81. На місці виявлення трупа описують такі ознаки слідів крові:

а) Колір і стан

б) Вид слідів

в) Розташування слідів на предметах обстановки по відношенню до трупа

г) Кількість слідів

д) Ступінь просочування об'єкта

е) Вірно б), в), г)

ж) Вірно а), б), д)

з) Вірно все

82. Основними методами визначення давності настання смерті на місці події є:

а) Реакція поперечно-смугастих м'язів на механічне вплив

б) Термометрія тіла трупа

в) Дослідження трупних плям і трупного задубіння

г) Дослідження ферментів у внутрішніх органах

д) Визначення електровозбудімості поперечно-смугастих м'язів

е) Вірно а), б), в), д)

ж) Вірно а), в), г), д)

з) Вірно все

83. У випадках смерті в результаті падіння з висоти зовнішнім оглядом підлягають:

а) Труп, його одяг

б) Місце виявлення труп

в) Сліди крові в місці падіння тіла потерпілого

г) Виступаючі предмети за пропонованою траєкторії падіння

д) Вірно все

84. Під час огляду трупа на місці дорожньо-транспортної пригоди лікар фахівець в галузі судової медицини повинен зафіксувати;

а) Положення трупа по відношенню до частин дороги та навколишніх предметів

б) Місце передбачуваного зіткнення автомобіля з пішоходом

в) Місця знаходження речових доказів (кров, речовина головного мозку, предмети одягу і ін.)

г) Взаиморасположение окремих транспортних засобів

д) Положення трупа по відношенню до автомобіля і його слідах

е) Вірно все

ж) Вірно а), в), д)

з) Вірно б), в), г)

85. На місці дорожньо-транспортної пригоди в разі зіткнення автомобіля з пішоходом можуть виявлятися:

а) Малюнок протектора колеса автомобіля

б) Сліди-відбитки фари, радіатора автомобіля

в) Частини пошкодженої одягу

г) Сліди-відбитки виступаючих частин днища автомобіля

д) Вірно все

е) Вірно б), г)

ж) Вірно а), в)

86. З місця дорожньо-транспортної пригоди для лабораторного, су дебно-медичного дослідження доцільно брати:

а) Частки лако-фарбового покриття автомобіля

б) Осколки стека

в) Частинки внутрішніх органів з деталей автомобіля і дороги

г) Сліди крові

д) Вірно в), г)

е) Вірно а), б)

ж) Вірно все

87. При зіткненні автомобіля з пішоходом на одязі загиблого можуть виявлятися:

а) Частки лако-фарбового покриття автомобіля

б) Розриви матеріалу

в) Малюнок протектора колеса автомобіля

г) Сліди-відбитки фари, радіатора автомобіля

д) Сліди-відбитки виступаючих частин днища

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), в)

з) Вірно а), б), г)

88. Виявлені на місці дорожньо-транспортної пригоди сліди і інші об'єкти повинні бути:

а) Виміряно

б) Сфотографовані

в) Досліджено на місці події

г) Взято на лабораторне дослідження

д) Описано

е) Вірно а), б), г), д)

ж) Вірно все

з) Вірно а), б), в), г)

89. Огляд місця залізничного події передбачає:

а) Зовнішній огляд трупа

б) Огляд тільки передній поверхні транспортного засобу

в) Огляд ділянки залізничної колії

г) Огляд всього залізничного транспорту

д) Огляд колісної візки електровоза, тепловоза, вагона

е) Вірно б), в), г), д)

ж) Вірно а), в), г), д)

з) Вірно все

90. Виявлення на місці залізничного події розділених частин тіла, свідчить про вплив:

а) Краї або підніжки зкидача

б) Колісного гребеня (реборди)

в) Буферною тарілки

91. У разі залізничного події труп може виявлятися:

а) У колії між рейками

б) Під схилом

в) На брівці

г) На междупутье

д) На рейках

е) Вірно все

92. При огляді одягу загиблого в результаті залізничного події виявляють:

а) Смугу тиску

б) Частки лакофарбового покриття

в) "Складчасте загладжування"

г) Забруднення антисептиками

д) Забруднення мастильними речовинами

е) Вірно все

ж) Вірно а), в), г), д)

з) Вірно а), б), в), г)

93. Ознаками волочіння тіла, які виявляються на місці залізничного події є:

а) Сліди крові на колесах залізничного транспорт

б) Сліди крові в колії і поза нею

в) Сліди обтирання на верхніх поверхнях шпал і баластного шару шляху

г) Частини одягу на голівці рейки

д) Речовина головного мозку, обривки внутрішніх органів, відламки кісток в колії і поза нею

е) Вірно б), в), д)

ж) Вірно а), б), в)

з) Вірно все

94. При зіткненні поїзда з пішоходом на передній поверхні електровоза, тепловоза, головного вагона електропоїзда виявляють:

а) стертостью пило-грязьового шару

б) Значну деформацію металевих частин

в) Сліди крові

г) Волосся

д) Частинки одягу

е) Вірно все

ж) Вірно а), в), г), д)

з) Вірно а), б), г), д)

95. При зовнішньому огляді трупів осіб, які загинули під час падіння повітряного судна на землю, виявляють:

а) Великі грубі механічні пошкодження тіла

б) Відриви окремих частин тіла

в) Руйнування і викид внутрішніх органів

г) Розтин порожнин тіла

д) Рубані рани від впливу лопатей гвинта

е) Вірно а), б), в), г)

ж) Вірно все

з) Вірно б), в), г), д)

96. Під час вибуху повітряного судна в повітрі під час польоту на висоті 5-7 км його уламки, тіла і останки загиблих виявляють на площі:

а) До 5 квадратних кілометрів

б) До 10 квадратних кілометрів

в) До 40 квадратних кілометрів

г) До 80 квадратних кілометрів

97. Наявність первинних ушкоджень на трупах пілота і інших членів екіпажу повітряного судна в результаті впливу деталей обладнання і предметів інтер'єру кабіни дозволяє встановлювати:

а) Посмертний характер тілесних ушкоджень

б) Місцезнаходження загиблих в кабіні

в) Позу членів екіпажу в момент зіткнення

г) Швидкість польоту повітряного судна в момент зіткнення

д) Вірно б), в)

е) Вірно а), г)

ж) Вірно все

98. На місці падіння повітряного судна слід зафіксувати положення трупа кожного члена екіпажу в кабіні або серед уламків по відношенню до:

а) прилади і органам управління

б) Іншим частинам інтер'єру кабіни

в) Різним предметів на місцевості

г) Один до одного

д) Вірно а), б), г)

е) Вірно б), в), г)

ж) Вірно все

99. Наявність слідів крові на підошвах взуття, шкарпеток, підошовних поверхнях стоп загиблого можуть свідчити про:

а) пересування потерпілого після заподіяння травми

б) Швидкості пересування потерпілого

в) Про конкретне місце заподіянні травми

100. На місці події в тілі і на одязі загиблого від вибуху виявляють:

а) Осколки вибухнув снаряда.

б) Деталі снаряда

в) Осколки навколишніх предметів

г) Зерна пороху

д) Вірно все

е) Вірно а), б), в)

ж) Вірно б), в), г)

101. В зоні дії вибухової хвилі на місці події виявляють:

а) Зерна пороху

б) Частини одягу загиблих

в) Частини тіла

г) Уривки м'яких тканин

д) Отломки кісток

е) Вірно все

ж) Вірно б), в), г), д)

з) Вірно а), в), г), д)

102. На місці події при смерті від повішення з повним внесенням тіла в протоколі фіксують:

а) Відстань від підошов до поверхні пила

б) Розташування підставки щодо ніг трупа

в) Наявність на підставці накладень і слідів від підошов взуття

г) Сліди від ніг померлого

д) Сліди від підставки на м'якому фунті

е) Вірно а), б), в), д)

ж) Вірно все

з) Вірно а), в), г), д)

103. На місці події при огляді петлі на шиї трупа відзначають:

а) Локалізацію петлі

б) Характеристику петлі

в) Кількість витків

г) Матеріал петлі

д) Забруднення петлі

е) Вірно все

104. Під петлею на шиї трупа можуть бути виявлені:

а) М'які підкладки з тканини

б) Частки грунту

в) Ущемлені волосся

г) Частини одягу

д) У пучки рук трупа

е) Вірно а), в), г), д)

ж) Вірно а), б), в), г)

з) Вірно все

105. При огляді трупа на місці його виявлення в випадках повішення відзначають:

а) Локалізацію трупних плям

б) Колір обличчя

в) Наявність точкових крововиливів на слизових оболонках

г) Положення століття

д) Положення мови

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), в), д)

з) Вірно б), в), г), д)

106. В разі смерті від задушення руками або петлею при зовнішньому огляді трупа виявляють:

а) Різко виражений ціаноз і одутлість особи

б) Рідке стан крові в порожнинах серця

в) Обмеження мови між зубами

г) Екхімози в сполучної оболонці століття, слизової оболонки передодня рота

д) Екхімози на шкірі обличчя, білкову оболонку очей

е) Вірно а), в), г), д)

ж) Вірно все

з) Вірно а), б), в), г)

107. В разі задушення руками на шиї трупа можна виявити:

а) Сліди пальцевих візерунків нападника.

б) Пото-жирові забруднення з рук нападника

в) Волокна рукавичок

г) Частки металу

д) Вірно б), в)

е) Вірно а), б)

ж) Вірно все

108. На місці події при огляді петлі на шиї трупа в протоколі зазначають:

а) Щільність охоплення шиї петлею

б) Розташування турів відносно один одного

в) Наявність закруток петлі

г) Розташування і довжину вільно звисаючих кінців петлі

д) Забруднення матеріалу петлі

е) Вірно все

109. Странгуляционная борозна на шиї трупа може бути схожа на:

а) Природні складки шкіри на трупах дітей і огрядних людей

б) Попрілість шкіри у дітей

в) Бліді смуги на тлі ціанозу від щільно прилягає ворота сорочки, краватки

г) Смуги тиску від одягу за рахунок здуття при гнитті

д) Вірно все

110. При огляді трупа, витягнутого з води, відзначають:

а) блідість шкірних покривів

б) Виділення калу

в) Наявність "гусячої шкіри"

г) Зморщування шкіри в області сосків і мошонки

д) мацерациях

е) Вірно все

111. В разі утоплення дріднопузирчасті піна навколо отворів рота і носа зберігається:

а) 2-3 діб

б) 4-5 діб

в) 6-10 діб

112. Ознаки прижиттєвого дії полум'я на обличчі. встановлювані під час огляду трупа на місці події:

а) Завершеність особи

б) Відсутність кіптяви в складках в області очей, в носогубних складках

в) Копоть в зовнішніх слухових проходах

г) Копоть в отворах носа і рота

д) расстресківанію зубної емалі

е) Вірно все

ж) Вірно б), г)

з) Вірно в), г)

113. До ознак прижиттєвого дії холоду на організм (по М. і. Райського), які встановлюються за при огляді трупа на місці події відносяться:

а) "Гусяча шкіра" на животі, спині

б) Дрібні бурульки льоду у отворів носа, рота, замерзлі сльози на віях

в) Ознака Пупарева

г) Яскраво-червоне забарвлення головки статевого члена

д) Зморщування великих статевих губ у жінок

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), в), г)

з) Вірно б), в), г), д)

114. При смертельної електротравми на токоведушіх предметах можуть виявлятися:

а) Частки лако-фарбового покриття

б) Кров і волосся

в) Волокна матеріалу одягу

г) Частинки підшкірної клітковини

д) Частки епідермісу

е) Вірно все

ж) Вірно б), в), д)

з) Вірно в), г), д)

115. На зміну первісного місця знаходження тіла і його пози при огляді трупа можуть вказувати:

а) Сліди волочіння на тілі

б) Невідповідність ранніх трупних змін позі трупа

в) Невідповідність пози трупа наявними на ньому пошкоджень і трупним змін

г) Розчленування трупа

д) Накладення грунту на тілі та одязі трупа

е) Вірно все

ж) Вірно а), б), в), г)

з) Вірно а), в), г), д)

116. На посмертне переміщення тіла в зимових умовах можуть вказувати:

а) Відсутність скоринки льоду, що вистилає ложе трупа

б) примерзанню скоринки льоду до одягу і тіла

в) Сніг на відкритих частинах тіла

г) Гнилісні зміни на трупі, що знаходився в умовах низької температури

д) Вірно а), б), г)

е) Вірно все

ж) Вірно б), в), г)Тема 1. - еталони відповідей


1. - Е

2. - Е

3. - Г

4. - Ж

5. - Е

6. - Е

7. - Е

8. - У

9. - Е

10. - Е

11. - Б

12. - Е

13. - Д

14. - В

15. - Д

16. - Е

17. - А

18. - Б

19. - Б

20. - Д

21. - Е

22. - Ж

23. - В

24. - А

25. - Ж

26. - В

27. - Б

28. - Б

29. - З

30. - Е

31. - Б

32. - А

33. - Б

34. - Е

35. - В

36. - А

37. - А

38. - Е

39. - Б

40. - З

41. - Д

42. - В

43. - А

44. - Б

45. - Д

46. ??- Ж

47. - Е

48. - А

49. - Е

50. - А

51. - В

52. - Ж

53. - Д

54. - Е

55. - Е

56. - Е

57. - Е

58. - Д

59. - А

60. - Е

61. - Б

62. - В

63. - В

64. - Е

65. - Е

66. - Г

67. - Ж

68. - д

69. - б

70. - д

71. - г

72. - б

73. - д

74. - г

75. - д

76. - д

77. - е

78. - г

79. - е

80. - г

81. - ж

82. - е

83. - д

84. - ж

85. - ж

86. - д

87. - з

88. - е

89. - ж

90. - б

91. - е

92. - ж

93. - е

94. - ж

95. - е

96. - б

97. - д

98. - д

99. - а

100. - е

101. - ж

102. - е

103. - е

104. - е

105. - ж

106. - е

107. - д

108. - е

109. - д

110. - е

111. - а

112. - ж

113. - ж

114. - ж

115. - ж

116. - д

Номери столів 150р | Тема 2. Судово-медична танатологія. Ранні та пізні трупні явища.

Тема 5. Судово-медична експертиза при пошкодженнях тупими твердими предметами. Транспортна травма і падіння з висоти. | Тема 6. Судово-медична експертиза при вогнепальні поранення. | Тема 7. Механічна асфіксія. Розлад здоров'я та смерть від порушень зовнішнього дихання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати