Головна

ЗАВДАННЯ № 2

  1. II. Тестові завдання
  2. VI. Визначення домашнього завдання
  3. Аудиторні завдання
  4. Варіанти завдання
  5. Варіанти завдання на контрольну роботу
  6. Варіанти індивідуального завдання

У багатьох пристроях для запобігання їх перегріву використовуються біметалеві пластинки, які безпосередньо чи побічно відключають дію механізму. Вони складаються із двох металевих пластинок різного матеріалу з різними температурними коефіцієнтами розширення, спаяних (часто навіть зварених) одна з одною та змінюючих свою форму під дією температури.

Для одержання необхідної жорсткості таких пластин при їх виготовленні було отримано 5 варіантів зразків, що задовольняють поставлені вимоги, де k - жорсткість біметалу (кг×см2); h1 - товщина першої пластини при фіксованій товщині h2 другої.

Побудувати графічну залежність k від h, яка змінюється в межах від 0,2мм до 2 мм із дискретністю 0,05 мм.

На основі вказаної залежності передбачити поведінку характеристики при збільшенні h до 5 мм із кроком 0,5 мм.

Остання цифра номера залікової книжки:

0)h2 = 0,9

H1 k

 ЗАВДАННЯ № 1 | Остання цифра номера залікової книжки − 0
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати