На головну

Схема дослідження функції

  1. F (p) називається зображенням функції f (t). Сама функція f (t) називається оригіналом.
  2. F. Функції fread () і fwrite ()
  3. I. Визначення проблеми і цілей дослідження
  4. I. Вказівки, дослідження і керівництва по неформальній економіці
  5. II. Аномалії функції (зафіксовані неправильно протікають функції).
  6. II. Проведення серологічного дослідження по виявленню антитіл до пропонованого збудника в сироватці крові обстежуваного з підозрою на хронічну форму дизентерії
  7. II. Шляхи дослідження первісної культури.

1. Область визначення функції  . Обозн.

2. Дослідження функції на парність і непарність:

· якщо , То функція парна

· якщо , То функція непарна

· Якщо обидві умови не виконуються, то функція - ні парна і ні непарна

3. Визначення точок перетину з віссю х :

4. Визначення точок перетину з віссю y : ,

5. Проміжки зростання і спадання функції:

· Знаходимо похідну функції

· Знаходимо критичні точки

· якщо на проміжку, то функція зростає на цьому проміжку

· якщо на проміжку, то функція убуває на цьому проміжку

6. Точки екстремуму: , .

7. Контрольні точки.

8. Побудова графіка функції .

Найбільше і найменше значення функції y = f (x)

на відрізку [а; в]

1. Область визначення функції  . Обозн. .

2. Знаходимо похідну функції .

3. Знаходимо критичні точки .

4. Знаходимо ,  , якщо  , То знаходимо і .

5. Вибираємо з отриманих значень найбільшу і найменшу.

6. Відповідь: ; .

Ступеня і коріння

 властивості ступенів  властивості коренів
 Зауваження: 1. 2.

рівняння виду  має рішення:

1.

2. , то

3. коренів немає

Таблиця ступенів

 ступінь
2n
3n      
4n        
5n          
6n            
7n            
8n            
9n            
 10n            


Алгоритм складання рівняння дотичної | Алгоритм рішення показових нерівностей

Г. Череповець | Пояснювальна записка | Основні тотожності | Найпростіші тригонометричні рівняння і окремі випадки | Формули подвійного кута | властивості логарифмів | Графіки статечної функції з дробовим показником | Визначений інтеграл . | теорема Бернуллі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати