Головна

Опис лабораторного заняття № 11

  1. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  2. I. Опис схеми силових ланцюгів
  3. II. Опис файлу обміну 1 сторінка
  4. II. Опис файлу обміну 2 сторінка
  5. II. Опис файлу обміну 3 сторінка
  6. II. Опис файлу обміну 4 сторінка
  7. II. Опис файлу обміну 5 сторінка

«Вивчення закону Ома для ділянки ланцюга»

(Найменування лабораторного заняття)

з дисципліни «ФІЗИКА»

(назва дисципліни)

Мета заняття: експериментально підтвердити залежність електричних характеристик ланцюга відповідно до закону Ома.

устаткування:джерело постійного струму; амперметр; вольтметр; тумблер S; резистор R1= 15 Ом; резистор R2= 30 Ом; з'єднувальні дроти.

Теоретична частина.Закон Ома встановлює зв'язок сили струму, напруги та опору ділянки. Для вимірювання сили струму, напруги включається амперметр послідовно і вольтметр паралельно навантаженні.

 Відповідно до закону Ома сила струму на ділянці ланцюга прямо 0 пропорційна напрузі і обернено 6 пропорційнаопору цієї ділянки

I =  т.е .: ип I = ,

чим більше напруга (U), тим більше сила струму (I);

чим більше опір (R), тим менше сила струму (I)

 | Опис лабораторного заняття № 12

Опис лабораторного заняття № 13 | Опис лабораторного заняття № 14 | Опис лабораторного заняття № 15 | Опис лабораторного заняття № 16 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати