Головна

Опис лабораторного заняття № 14

  1. I. Опис актуальності і значущості проекту, опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект
  2. I. Опис схеми силових ланцюгів
  3. II. Опис файлу обміну 1 сторінка
  4. II. Опис файлу обміну 2 сторінка
  5. II. Опис файлу обміну 3 сторінка
  6. II. Опис файлу обміну 4 сторінка
  7. II. Опис файлу обміну 5 сторінка

«Вивчення провідності струму в напівпровідниках»

(Найменування лабораторного заняття)

з дисципліни «ФІЗИКА»

(назва дисципліни)

мета заняття: Навчитися збирати електричний ланцюг, що містить полярні елементи; вивчити властивості р-n-переходу в діоді і транзисторі; навчитися визначати характеристики ці напівпровідникових елементів.

устаткування:Джерело струму (2 шт.), Міліамперметр., Мікроамперметр на 100-200 мА, діод Д7Ж або Д2, транзистор ПI3, резистори (постійний опір) 1 і 5 кОм, потенціометр 1,2 Мом, дроти сполучні, ключ (2 шт. ), вольтметр на 4 В, дошка монтажна, міліметровий папір.

Теоретична частина.Напівпровідники характеризуються відмінною від провідників провідністю: власної, доречний (p-типу) і електронної (n-типу).

Якщо в монокристал напівпровідника (наприклад, германію), що володіє провідністю n-типу, впаяти краплю напівпровідника (наприклад, індію) з провідністю p-типу, то в області, що примикає до місця контакту напівпровідників, утворюється замикаючий шар - pn-перехід (рис. 1), який добре проводить струм в одному напрямку і практично не проводить струм в іншому напрямку. Ця властивість використовується
 в напівпровідниковій техніці.

 рис.1

 Хід роботи. | Хід роботи.

Вступ | Опис лабораторного заняття № 12 | Хід роботи. | Опис лабораторного заняття № 13 | Додаткове завдання. | Опис лабораторного заняття № 15 | Підготовка до проведення роботи. | Хід роботи. | Опис лабораторного заняття № 16 | Хід роботи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати