Головна

Розділ IV. Робочий час

  1. A) проект розділу Балкан між Росією і Австрією
  2. A.1.a.i.2. час реєстрації
  3. D) процес поділу однорідних сипучих матеріалів на фракції (класи) за розмірами складових їх частинок
  4. EX 3. Поставьтеглаголвнужноевремя: PastSimpleіліPastContinuous. У деяких випадках у вас в дужках дан дієслово в теперішньому і минулому часі.
  5. I. Вводно-мотиваційний етап лекції (час, що відводиться на цей етап)
  6. I. Організаційно-методичний розділ
  7. I. ЦІЛЬОВОЇ РОЗДІЛ

Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу

Робочий час - час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обов'язки, а також інші періоди часу, які відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації відносяться до робочому часу.

Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Порядок обчислення норми робочого часу на певні календарні періоди (місяць, квартал, рік) в залежності від встановленої тривалості робочого часу в тиждень визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.

Роботодавець зобов'язаний вести облік часу, фактично відпрацьованого кожним працівником.

Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу

Цим Кодексом та іншими федеральними законами може встановлюватися скорочена тривалість робочого часу для інших категорій працівників (педагогічних, медичних та інших працівників).

Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів

Тривалість робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, зменшується на одну годину.

Стаття 96. Робота в нічний час

Нічний час - час з 22 години до 6 години. Тривалість роботи (зміни) у нічний час скорочується на одну годину без подальшого відпрацювання.Розділ III. Трудовий договір | Розділ V. Час відпочинку

Розділ II. Права, обов'язки донора і заходи соціальної підтримки, що надаються йому | Розділ III. Організація донорства крові її компонентів | Розділ IV. Заключні положення | Розділ II. Забезпечення психіатричною допомогою та соціальна підтримка осіб, які страждають психічними розладами | Розділ III. Установи та особи, які надають психіатричну допомогу. Права і обов'язки медичних працівників та інших фахівців | Розділ V. Контроль і прокурорський нагляд за діяльністю з надання психіатричної допомоги | Розділ VI. Оскарження дій з надання психіатричної допомоги | Розділ II. злочин | Розділ VI. Інші заходи кримінально-правового характеру | Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати