На головну

Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку

  1. A) проект розділу Балкан між Росією і Австрією
  2. Apple проти IBM: раунд 1
  3. Apple проти IBM: раунд 2
  4. CHINA (ПРОВЕДЕ ПЕРЕГОВОРИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ) WITH JAPAN AND SOUTH KOREA
  5. D) процес поділу однорідних сипучих матеріалів на фракції (класи) за розмірами складових їх частинок
  6. DEC проти IBM: раунд 1
  7. DEC проти IBM: раунд 2

Стаття 228. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

1. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великому розмірі -

караються штрафом у розмірі до сорока тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 233. Незаконна видача або підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин

Незаконна видача або підробка рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин, -

караються штрафом у розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або обов'язковими роботами на строк до ста вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 235. Незаконне заняття приватною медичною практикою або приватної фармацевтичною діяльністю

1. Заняття приватною медичною практикою або приватної фармацевтичною діяльністю особою, яка не має ліцензії на обраний вид діяльності, якщо це спричинило по необережності заподіяння шкоди здоров'ю людини, -

карається штрафом в розмірі до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть людини, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 236. Порушення санітарно-епідеміологічних правил

1. Порушення санітарно-епідеміологічних правил, що призвело з необережності масове захворювання або отруєння людей, -

карається штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до ста вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть людини, -

карається виправними роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк від шести місяців до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 237. Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей

1. Приховування або спотворення інформації про події, факти або явища, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей або для довкілля, вчинені особою, яка зобов'язана забезпечувати населення та органи, уповноважені на вжиття заходів щодо усунення такої небезпеки, вказаною інформацією, -

караються штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до двох років або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені особою, яка займає державну посаду Російської Федерації чи державну посаду суб'єкта Російської Федерації, а також главою органу місцевого самоврядування або якщо в результаті таких діянь заподіяно шкоду здоров'ю людини або настали інші тяжкі наслідки, -

караються штрафом у розмірі від ста тисяч до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до трьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Глава 30. Злочини проти державної влади

Стаття 285. Зловживання посадовими повноваженнями

1. Використання службовою особою своїх службових повноважень всупереч інтересам служби, якщо це діяння було вчинено з корисливої ??або іншої особистої зацікавленості і спричинило істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства або держави, -

карається штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Примітки. 1. Посадовими особами в статтях цієї глави визнаються особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представника влади або виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах Російської Федерації , інших військах і військових формуваннях Російської Федерації.

Стаття 286. Перевищення посадових повноважень

1. Здійснення посадовою особою дій, які явно виходять за межі його повноважень і які спричинили істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства або держави, -

карається штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Стаття 290. Одержання хабара

1. Одержання службовою особою особисто або через посередника хабара у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру за дії (бездіяльність) на користь хабародавця або представляються їм осіб, якщо такі дії (бездіяльність) входять у службові повноваження посадової особи, або воно в силу посадового становища може сприяти таким діям (бездіяльності), а так само за загальне заступництво чи потурання по службі -

карається штрафом в розмірі від ста тисяч до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до трьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Одержання службовою особою хабара за незаконні дії (бездіяльність) -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, яка займає державну посаду Російської Федерації чи державну посаду суб'єкта Російської Федерації, а також главою органу місцевого самоврядування, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені:

а) групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;

в) з вимаганням хабара;

г) у великому розмірі, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого.

Примітка. Великим розміром хабара визнаються сума грошей, вартість цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру, що перевищують сто п'ятдесят тисяч рублів.

Стаття 292. Службове підроблення

Службове підроблення, тобто внесення службовою особою, а також державним службовцям або службовцем органу місцевого самоврядування, який не є службовою особою, в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а також внесення в зазначені документи виправлень, які деформують їх справжній зміст, якщо ці діяння скоєно з корисливої або іншої особистої зацікавленості, -

караються штрафом у розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або обов'язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або арештом на термін від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років.

Стаття 293. Халатність

1. Халатність, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків внаслідок несумлінного або недбалого ставлення до служби, якщо це спричинило заподіяння великого збитку, -

карається штрафом в розмірі до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до одного року, або обов'язковими роботами на строк від ста двадцяти до ста вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк від шести місяців до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.

2. Те саме діяння, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю або смерть людини, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка. Великим шкодою у цій статті визнається збиток, сума якого перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 307. Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад

1. Завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого або висновок чи показання експерта, показання фахівця, а так само завідомо неправильний переклад в суді або при провадженні досудового розслідування -

караються штрафом у розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або обов'язковими роботами на строк від ста вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

2. Ті самі діяння, поєднані з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.Розділ VI. Інші заходи кримінально-правового характеру | Розділ III. Трудовий договір

Глава IV. Соціальна підтримка осіб, що піддаються ризику зараження вірусом імунодефіциту людини при виконанні своїх службових обов'язків | Глава V. Прикінцеві положення | Розділ II. Права, обов'язки донора і заходи соціальної підтримки, що надаються йому | Розділ III. Організація донорства крові її компонентів | Розділ IV. Заключні положення | Розділ II. Забезпечення психіатричною допомогою та соціальна підтримка осіб, які страждають психічними розладами | Розділ III. Установи та особи, які надають психіатричну допомогу. Права і обов'язки медичних працівників та інших фахівців | Розділ V. Контроль і прокурорський нагляд за діяльністю з надання психіатричної допомоги | Розділ VI. Оскарження дій з надання психіатричної допомоги | Розділ II. злочин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати