На головну

Розділ VI. Інші заходи кримінально-правового характеру

  1. A) проект розділу Балкан між Росією і Австрією
  2. D) процес поділу однорідних сипучих матеріалів на фракції (класи) за розмірами складових їх частинок
  3. I. Організаційно-методичний розділ
  4. I. ЦІЛЬОВОЇ РОЗДІЛ
  5. Quot; Шляхетний експеримент ": американська модель поділу влади." Федераліст ": система стримувань і противаг
  6. R. Поділ власності на активи
  7. VI.1. Розділи і види навчальних занять з дисципліни

Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру

1. Примусові заходи медичного характеру можуть бути призначені судом особам:

а) які вчинили діяння, передбачені статтями Особливої ??частини цього Кодексу, в стані неосудності;

б) у яких після скоєння злочину настало психічний розлад, що робить неможливим призначення або виконання покарання;

2. Особам, зазначеним у частині першій цієї статті, примусові заходи медичного характеру призначаються тільки у випадках, коли психічні розлади пов'язані з можливістю заподіяння цими особами іншого істотної шкоди або з небезпекою для себе або інших осіб.

3. Порядок виконання примусових заходів медичного характеру визначається кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації та іншими федеральними законами.

4. Стосовно осіб, зазначених у частині першій цієї статті і не представляють небезпеки за своїм психічним станом, суд може передати необхідні матеріали органам охорони здоров'я для вирішення питання про лікування цих осіб або направлення їх до психоневрологічні установи соціального забезпечення в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації про охорону здоров'я.

Стаття 98. Цілі застосування примусових заходів медичного характеру

Цілями застосування примусових заходів медичного характеру є лікування осіб, зазначених у частині першій статті 97 цього Кодексу, або поліпшення їхнього психічного стану, а також попередження вчинення ними нових діянь, передбачених статтями Особливої ??частини цього Кодексу.

Стаття 99. Види примусових заходів медичного характеру

1. Суд може призначити такі види примусових заходів медичного характеру:

а) амбулаторне примусове спостереження і лікування в психіатра;

б) примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального типу;

в) примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу;

г) примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням.

2. Особам, засудженим за злочини, вчинені в стані осудності, але потребують лікування психічних розладів, що не виключають осудності, суд поряд з покаранням може призначити примусовий захід медичного характеру у вигляді амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра.

Розділ VII. Злочини проти особистості (Особлива частина)

Глава 16. Злочини проти життя та здоров'я

Стаття 105. Вбивство (в медичній практиці - евтаназія)

Стаття 109. Заподіяння смерті з необережності

2. Заподіяння смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків -

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 118. Заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності

2. Те саме діяння, вчинене внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків, -

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до одного року з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого

Стаття 120. Примушування до вилучення органів або тканин людини для трансплантації

1. Примушування до вилучення органів або тканин людини для трансплантації, вчинене із застосуванням насильства або з погрозою його застосування, -

карається позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 122. Зараження ВІЛ-інфекцією

4. Зараження іншої особи ВІЛ-інфекцією внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 123. Незаконне проведення аборту

1. Проведення аборту особою, яка не має вищої медичної освіти відповідного профілю, -

карається штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або обов'язковими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк від одного року до двох років.

3. Те саме діяння, якщо воно спричинило з необережності смерть потерпілої або заподіяння тяжкої шкоди її здоров'ю, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 124. Ненадання допомоги хворому

1. Ненадання допомоги хворому без поважних причин особою, зобов'язаним її надавати відповідно до закону або зі спеціальним правилом, якщо це спричинило по необережності заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю хворого, -

карається штрафом в розмірі до сорока тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до одного року, або арештом на строк від двох до чотирьох місяців.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило з необережності смерть хворого або заподіяння тяжкої шкоди його здоров'ю, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Глава 17. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Стаття 128. Незаконне поміщення в психіатричний стаціонар

1. Незаконне поміщення особи в психіатричний стаціонар -

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно вчинене особою з використанням свого службового становища, або спричинило з необережності смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Глава 19. Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина

Стаття 137. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання або розповсюдження відомостей про приватне життя особи, що складають його особисту або сімейну таємницю, без його згоди або поширення цих відомостей у публічному виступі, публічно демонструються твори або засобах масової інформації -

караються штрафом у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців, або обов'язковими роботами на строк від ста двадцяти до ста вісімдесяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до чотирьох місяців.

2. Ті самі діяння, вчинені особою з використанням свого службового становища, -

караються штрафом у розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років, або арештом на термін від чотирьох до шести місяців.

Стаття 140. Відмова в наданні громадянину інформації

Неправомірна відмова посадової особи у наданні зібраних у встановленому порядку документів і матеріалів, безпосередньо зачіпають права і свободи громадянина, або надання громадянину неповної або завідомо неправдивої інформації, якщо ці діяння заподіяли шкоду правам і законним інтересам громадян, -

караються штрафом у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років.

Глава 20. Злочини проти сім'ї та неповнолітніх

Стаття 153. Підміна дитини

Підміна дитини, досконала з корисливих або інших низинних спонукань, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років зі штрафом у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до вісімнадцяти місяців.

Стаття 155. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя, вчинене особою, яка зобов'язана зберігати факт усиновлення (удочеріння) як службову чи професійну таємницю, або іншою особою з корисливих або інших низинних спонукань, -

карається штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або обмеженням волі на строк до одного року, або арештом на строк до чотирьох місяців з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.Розділ II. злочин | Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку

Глава III. Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих і членів їх сімей | Глава IV. Соціальна підтримка осіб, що піддаються ризику зараження вірусом імунодефіциту людини при виконанні своїх службових обов'язків | Глава V. Прикінцеві положення | Розділ II. Права, обов'язки донора і заходи соціальної підтримки, що надаються йому | Розділ III. Організація донорства крові її компонентів | Розділ IV. Заключні положення | Розділ II. Забезпечення психіатричною допомогою та соціальна підтримка осіб, які страждають психічними розладами | Розділ III. Установи та особи, які надають психіатричну допомогу. Права і обов'язки медичних працівників та інших фахівців | Розділ V. Контроль і прокурорський нагляд за діяльністю з надання психіатричної допомоги | Розділ VI. Оскарження дій з надання психіатричної допомоги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати