Головна

Розділ II. Забезпечення психіатричною допомогою та соціальна підтримка осіб, які страждають психічними розладами

  1. A) проект розділу Балкан між Росією і Австрією
  2. D) процес поділу однорідних сипучих матеріалів на фракції (класи) за розмірами складових їх частинок
  3. I. Організаційно-методичний розділ
  4. I. ЦІЛЬОВОЇ РОЗДІЛ
  5. IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6. IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7. IV. Навчальний та навчально-методичне забезпечення

Стаття 16. Види психіатричної допомоги та соціальної підтримки, що гарантуються державою

(1) Державою гарантуються:

невідкладна психіатрична допомога;

консультативно-діагностична, лікувальна, психопрофілактична, реабілітаційна допомога в позалікарняних і стаціонарних умовах;

всі види психіатричної експертизи, визначення тимчасової непрацездатності;

соціально-побутова допомога та сприяння у працевлаштуванні осіб, які страждають на психічні розлади;

вирішення питань опіки;

консультації з правових питань та інші види юридичної допомоги в психіатричних і психоневрологічних установах;

соціально-побутове влаштування інвалідів та людей похилого віку, які страждають на психічні розлади, а також догляд за ними;

навчання інвалідів і неповнолітніх, які страждають на психічні розлади;

психіатрична допомога при стихійних лихах і катастрофах.

(2) Для забезпечення осіб, які страждають психічними розладами, психіатричною допомогою та їх соціальної підтримки держава:

створює всі види установ, що надають позалікарняних та стаціонарну психіатричну допомогу, по можливості за місцем проживання пацієнтів;

організовує загальноосвітній і професійне навчання неповнолітніх, які страждають на психічні розлади;

створює лікувально-виробничі підприємства для трудової терапії, навчання новим професіям та працевлаштування на цих підприємствах осіб, які страждають психічними розладами, включаючи інвалідів, а також спеціальні виробництва, цеху або ділянки з полегшеними умовами праці для таких осіб;

встановлює обов'язкові квоти робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для працевлаштування осіб, які страждають на психічні розлади;

застосовує методи економічного стимулювання для підприємств, установ і організацій, що надають робочі місця для осіб, які страждають на психічні розлади;

створює гуртожитку для осіб, які страждають психічними розладами, які втратили соціальні зв'язки;

приймає інші заходи, необхідні для соціальної підтримки осіб, які страждають психічними розладами.

(3) Організація надання психіатричної допомоги здійснюється федеральними спеціалізованими медичними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, і спеціалізованими медичними установами суб'єктів Російської Федерації.

Вирішення питань соціальної підтримки і соціального обслуговування осіб, які страждають психічними розладами, які перебувають у важкій життєвій ситуації, здійснюється органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Стаття 17. Фінансове забезпечення психіатричної допомоги

(1) Фінансове забезпечення психіатричної допомоги, що надається населенню в федеральних спеціалізованих медичних установах, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, є витратним зобов'язанням Російської Федерації.

(2) Фінансове забезпечення надання населенню психіатричної допомоги (за винятком психіатричної допомоги, що надається в федеральних спеціалізованих медичних установах, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України), а також соціальної підтримки і соціального обслуговування осіб, які страждають психічними розладами, які перебувають у важкій життєвій ситуації, є витратним зобов'язанням суб'єктів Російської Федерації.Розділ IV. Заключні положення | Розділ III. Установи та особи, які надають психіатричну допомогу. Права і обов'язки медичних працівників та інших фахівців

Розділ 2. Система медичного страхування | Розділ 3. Діяльність страхових медичних організацій | Розділ 4. Діяльність медичних установ в системі медичного страхування | Розділ 5. Регулювання відносин сторін у системі медичного страхування | Глава II. Медична допомога ВІЛ-інфікованим | Глава III. Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих і членів їх сімей | Глава IV. Соціальна підтримка осіб, що піддаються ризику зараження вірусом імунодефіциту людини при виконанні своїх службових обов'язків | Глава V. Прикінцеві положення | Розділ II. Права, обов'язки донора і заходи соціальної підтримки, що надаються йому | Розділ III. Організація донорства крові її компонентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати