Головна

Глава II. Медична допомога ВІЛ-інфікованим

  1. I лава 14. Альтруїзм: допомога іншим I 617
  2. III. Перша допомога
  3. III. Перша допомога
  4. III. Перша допомога
  5. L2: Аутентифікація за допомогою унікального предмета
  6. VII. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
  7. Автоматичний контроль технологічного процесу за допомогою систем блокувань і сигналізації 1 сторінка

Стаття 7. Медичний огляд

1. Медичний огляд проводиться в установах державної, муніципальної чи приватної системи охорони здоров'я і включає в себе, в тому числі відповідне лабораторне дослідження, яке проводиться на підставі ліцензії, що надається в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

2. Видача офіційного документа про наявність або про відсутність ВІЛ-інфекції у посвідченої особи здійснюється тільки установами державної або муніципальної системи охорони здоров'я.

3. Медичний огляд проводиться добровільно, за винятком випадків, передбачених статтею 9 цього Закону, коли такий огляд є обов'язковим.

4. Особа, яка проходить медичний огляд, має право на присутність при цьому свого законного представника. Оформлення представництва проводиться в порядку, встановленому цивільним законодавством Російської Федерації.

5. Медичний огляд неповнолітніх віком до 14 років і осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, може проводитися на прохання або за згодою їх законних представників, які мають право бути присутніми при проведенні медичного огляду.

6. Медичний огляд громадян проводиться з попередніми і подальшим консультуванням з питань профілактики ВІЛ-інфекції.

7. В установах державної системи охорони здоров'я медичний огляд громадян Російської Федерації проводиться безкоштовно.

Стаття 8. Добровільне медичне обстеження

1. Медичний огляд в установах державної, муніципальної та приватної систем охорони здоров'я проводиться добровільно на прохання посвідченої особи чи за його згодою, а у випадках, зазначених у пункті п'ятому статті 7, - на прохання або за згодою її законного представника.

2. За бажанням особи, яка добровільне медичне обстеження може бути анонімним.

Стаття 9. Обов'язкова медичний огляд

1. Обов'язковому медичному огляду підлягають донори крові, біологічних рідин, органів і тканин.

2. Особи, які відмовилися від обов'язкового медичного огляду, не можуть бути донорами крові, біологічних рідин, органів і тканин.

3. Працівники окремих професій, виробництв, підприємств, установ і організацій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, проходять обов'язковий медичний огляд для виявлення ВІЛ-інфекції при проведенні обов'язкових попередніх при влаштуванні на роботу і періодичних медичних оглядів.

4. Правила, відповідно до яких здійснюється обов'язковий медичний огляд осіб з метою охорони здоров'я населення і запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, встановлюються Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади і переглядаються їм не рідше ніж один раз на п'ять років.

5. Правила обов'язкового медичного огляду осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, встановлюються Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади і переглядаються не рідше одного разу на п'ять років.

Стаття 10. Умови в'їзду в Російську Федерацію іноземних громадян і осіб без громадянства

1. Дипломатичні представництва або консульські установи Російської Федерації видають російську візу на в'їзд в Російську Федерацію іноземних громадян і осіб без громадянства, які прибувають в Україну на строк понад три місяці, за умови пред'явлення ними сертифіката про відсутність у них ВІЛ-інфекції, якщо інше не встановлено міжнародними договорами Російської Федерації. Це положення не поширюється на співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, співробітників міжнародних міжурядових організацій та членів їх сімей.

2. Вимоги до зазначеного сертифікату встановлюються Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

Стаття 11. Наслідки виявлення ВІЛ-інфекції

1. Громадяни Російської Федерації в разі виявлення у них ВІЛ-інфекції не можуть бути донорами крові, біологічних рідин, органів і тканин.

Положення, що міститься в пункті 2 статті 11, не виключає, що правозастосовними органами і судами - виходячи з гуманітарних міркувань - враховуються сімейний стан, стан здоров'я ВІЛ-інфікованого іноземного громадянина або особи без громадянства та інші виняткові, що заслуговують на увагу обставини при вирішенні питання про те , чи є необхідною депортація даної особи з Російської Федерації, а також при вирішенні питання про його тимчасове проживання на території Російської Федерації. При цьому в будь-якому випадку дана особа не звільняється від обов'язку дотримуватися визначені відповідно до закону профілактичні заходи щодо недопущення поширення ВІЛ-інфекції (Визначення Конституційного Суду РФ від 12.05.2006 N 155-О).

2. У разі виявлення ВІЛ-інфекції у іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, вони підлягають депортації з Російської Федерації в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Стаття 12. Право на повторний медичний огляд

Особа, що минув медичний огляд, має право на повторне медичний огляд в тій же установі, а також в іншій установі державної, муніципальної чи приватної системи охорони здоров'я за своїм вибором незалежно від терміну, що пройшов з моменту попереднього огляду.

Стаття 13. Право ВІЛ-інфікованого на отримання інформації про результати медичного огляду

1. Особа, у якої виявлено ВІЛ-інфекція, повідомляється працівником установи, який проводив медичний огляд, про результати огляду і необхідності дотримання заходів безпеки з метою виключення розповсюдження ВІЛ-інфекції, про гарантії дотримання прав і свобод ВІЛ-інфікованих, а також про кримінальну відповідальність за поставлення в небезпеку зараження або зараження іншої особи.

2. У разі виявлення ВІЛ-інфекції у неповнолітніх віком до 18 років, а також у осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, працівники установ, зазначених в пункті першому цієї статті, повідомляють про це батьків або інших законних представників зазначених осіб.

3. Порядок повідомлення осіб, зазначених у пунктах першому і другому цієї статті, про виявлення у них ВІЛ-інфекції встановлюється відповідним федеральним органом виконавчої влади.

Стаття 14. Права ВІЛ-інфікованих при наданні їм медичної допомоги

ВІЛ-інфікованим опиняються на загальних підставах всі види медичної допомоги за клінічними показаннями, при цьому вони користуються всіма правами, передбаченими законодавством Російської Федерації про охорону здоров'я громадян.

Стаття 15. Профілактика, діагностика і лікування ВІЛ-інфекції

Постановою Уряду РФ від 10.05.2007 N 280 затверджена федеральна цільова програма "Попередження та боротьба з соціально значимими захворюваннями (2007 - 2011 роки)", що включає в себе підпрограму "ВІЛ-інфекція".

Відповідні федеральні органи виконавчої влади, які координують наукові дослідження, забезпечують розробку і впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, а також вносять на затвердження Уряду Російської Федерації проект федеральної цільової програми, спрямованої на попередження поширення ВІЛ-інфекції в Російській Федерації.

Стаття 16. Обов'язки адміністрацій установ державної, муніципальної та приватної систем охорони здоров'я при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим

Адміністрації установ державної, муніципальної та приватної систем охорони здоров'я, що надають амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, зобов'язані створити умови для реалізації передбачених цим Законом прав ВІЛ-інфікованих, а також для попередження поширення ВІЛ-інфекції.Розділ 5. Регулювання відносин сторін у системі медичного страхування | Глава III. Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих і членів їх сімей

Розділ V. Права окремих груп населення в галузі охорони здоров'я | Розділ VI. Права громадян при наданні медико-соціальної допомоги | Розділ VIII. Гарантії здійснення медико-соціальної допомоги громадянам | Розділ IX. медична експертиза | Розділ X. Права і соціальна підтримка медичних і фармацевтичних працівників | Розділ XII. Відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю громадян | Стаття 1. Медичне страхування | Розділ 2. Система медичного страхування | Розділ 3. Діяльність страхових медичних організацій | Розділ 4. Діяльність медичних установ в системі медичного страхування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати