На головну

Глава 6. Уряд Російської Федерації

  1. B) Уряд РФ;
  2. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
  3. II. СТАН міжетнічних відносин І ЦИВІЛЬНОГО ЄДНОСТІ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  4. III. Облік надходжень в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподіл між бюджетами
  5. IV. Особливості відображення операцій по доведенню бюджетних даних при здійсненні касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів
  6. V. Зміна порядку касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації або місцевого бюджету

Стаття 110

1. Виконавчу владу Російської Федерації здійснює Уряд Російської Федерації.

2. Уряд Російської Федерації складається з Голови Уряду Російської Федерації, заступників Голови Уряду Російської Федерації і федеральних міністрів.

Стаття 111

1. Голова Уряду Російської Федерації призначається Президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи.

2. Пропозиція про кандидатуру Голови Уряду Російської Федерації вноситься не пізніше двотижневого терміну після вступу на посаду новообраного Президента Російської Федерації або після відставки Уряду Російської Федерації або протягом тижня з дня відхилення кандидатури Державною Думою.

3. Державна Дума розглядає подану Президентом Російської Федерації кандидатуру Голови Уряду Російської Федерації протягом тижня з дня внесення пропозиції про кандидатуру.

4. Після триразового відхилення представлених кандидатур Голови Уряду Російської Федерації Державної Думою Президент Російської Федерації призначає Голову Уряду Російської Федерації, розпускає Державну Думу і призначає нові вибори.

Стаття 112

1. Голова Уряду Російської Федерації не пізніше тижневого терміну після призначення представляє Президенту Російської Федерації пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади.

2. Голова Уряду Російської Федерації пропонує Президенту Російської Федерації кандидатури на посади заступників Голови Уряду Російської Федерації і федеральних міністрів.

Стаття 114

1. Уряд Російської Федерації:

а) розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет і забезпечує його виконання; подає Державній Думі звіт про виконання федерального бюджету; подає Державній Думі щорічні звіти про результати своєї діяльності, в тому числі з питань, поставлених Державною Думою;

б) забезпечує проведення в Російській Федерації єдиної фінансової, кредитної та грошової політики;

в) забезпечує проведення в Російській Федерації єдиної державної політики в галузі культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, екології;

г) здійснює управління федеральної власністю;

д) здійснює заходи щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики Російської Федерації;

е) здійснює заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьбі зі злочинністю;

ж) здійснює інші повноваження, покладені на нього Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, указами Президента Російської Федерації.

2. Порядок діяльності Уряду Російської Федерації визначається федеральним конституційним законом.

Стаття 115

1. На підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних законів, нормативних указів Президента Російської Федерації Уряд Російської Федерації видає постанови і розпорядження, забезпечує їх виконання.

2. Постанови та розпорядження Уряду Російської Федерації обов'язкові до виконання в Російській Федерації.

3. Постанови та розпорядження Уряду Російської Федерації в разі їх протиріччя Конституції Російської Федерації, федеральним законам і указам Президента Російської Федерації можуть бути скасовані Президентом Російської Федерації.

Стаття 116

Перед новообраним Президентом Російської Федерації Уряд Російської Федерації складає свої повноваження.

Стаття 117

1. Уряд Російської Федерації може подати у відставку, яка приймається або відхиляється Президентом Російської Федерації.

2. Президент Російської Федерації може прийняти рішення про відставку Уряду Російської Федерації.

3. Державна Дума може висловити недовіру Уряду Російської Федерації. Постанова про недовіру Уряду Російської Федерації приймається більшістю голосів від загального числа депутатів Державної Думи. Після висловлення Державною Думою недовіри Уряду Російської Федерації Президент Російської Федерації вправі оголосити про відставку Уряду Російської Федерації або не погодитися з рішенням Державної Думи. У разі якщо Державна Дума протягом трьох місяців повторно висловить недовіру Уряду Російської Федерації, Президент Російської Федерації оголошує про відставку Уряду, або розпускає Державну Думу.

4. Голова Уряду Російської Федерації може поставити перед Державною Думою питання про довіру Уряду Російської Федерації. Якщо Державна Дума в довірі відмовляє, Президент протягом семи днів приймає рішення про відставку Уряду Російської Федерації або про розпуск Державної Думи і призначення нових виборів.

5. У разі відставки або складання повноважень Уряд Російської Федерації за дорученням Президента Російської Федерації продовжує діяти до формування нового Уряду Російської Федерації.Глава 5. Федеральні Збори | Глава 7. Судова влада

ВСТУП | Нормативно-правові акти у Російської Федерації | Порядок і умови вступу в силу федеральних нормативних правових актів. | Глава 1. Основи Конституційного ладу | | Глава 4. Президент Російської Федерації | Глава 8. Місцеве самоврядування | Глава 9. Конституційні поправки та перегляд Конституції | Програма державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2009 рік | РОЗДІЛ II. ФЕДЕРАЛЬНІ ЗАКОНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати