На головну

Глава 4. Президент Російської Федерації

  1. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
  2. II. СТАН міжетнічних відносин І ЦИВІЛЬНОГО ЄДНОСТІ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  3. III. Облік надходжень в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподіл між бюджетами
  4. IV. Особливості відображення операцій по доведенню бюджетних даних при здійсненні касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів
  5. V. Зміна порядку касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації або місцевого бюджету
  6. Аграрні відносини та їх трансформація в російській економіці.

1. Президент Російської Федерації є главою держави.

2. Президент Російської Федерації є гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією Російської Федерації порядку він вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади.

3. Президент Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральними законами визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

4. Президент Російської Федерації як глава держави представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах.

Стаття 81

1. Президент Російської Федерації обирається строком на шість років громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Президентом Російської Федерації може бути обраний громадянин Російської Федерації, не молодший 35 років, постійно проживає в Російській Федерації не менше 10 років.

3. Одне і те ж особа не може обіймати посаду Президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль.

4. Порядок виборів Президента Російської Федерації визначається федеральним законом.

Стаття 83

Президент Російської Федерації:

а) призначає за згодою Державної Думи Голови Уряду Російської Федерації;

б) має право головувати на засіданнях Уряду Російської Федерації;

в) приймає рішення про відставку Уряду Російської Федерації;

г) подає Державній Думі кандидатуру для призначення на посаду Голови Центрального банку Російської Федерації; ставить перед Державною Думою питання про звільнення з посади Голови Центрального банку Російської Федерації;

д) за пропозицією Голови Уряду Російської Федерації призначає на посаду та звільняє з посади заступників Голови Уряду Російської Федерації, федеральних міністрів;

е) вносить на розгляд Раді Федерації кандидатури для призначення на посади суддів Конституційного Суду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, а також кандидатуру Генерального прокурора Російської Федерації; вносить до Ради Федерації пропозицію про звільнення з посади Генерального прокурора Російської Федерації; призначає суддів інших федеральних судів;

ж) формує і очолює Раду Безпеки Російської Федерації, статус якого визначається федеральним законом;

з) стверджує військову доктрину Російської Федерації;

і) формує Адміністрацію Президента Російської Федерації;

к) призначає і звільняє повноважних представників Президента Російської Федерації;

л) призначає і звільняє вище командування Збройних Сил Російської Федерації;

м) призначає і відкликає після консультацій з відповідними комітетами чи комісіями палат Федеральних Зборів дипломатичних представників Російської Федерації в іноземних державах і міжнародних організаціях.

Стаття 84

Президент Російської Федерації:

а) призначає вибори Державної Думи відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральним законом;

б) розпускає Державну Думу у випадках і порядку, передбачених Конституцією Російської Федерації;

в) призначає референдум в порядку, встановленому федеральним конституційним законом;

г) вносить законопроекти в Державну Думу;

д) підписує і оприлюднює федеральні закони;

е) звертається до Федеральних Зборів із щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Стаття 93

1. Президент Російської Федерації може бути усунутий з посади Радою Федерації лише на підставі висунутого Державною Думою звинувачення в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину, підтвердженого висновком Верховного Суду Російської Федерації про наявність в діях Президента Російської Федерації ознак злочину і висновком Конституційного Суду Російської Федерації про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення.

2. Рішення Державної Думи про висунення звинувачення і рішення Ради Федерації про відмові від посади повинні бути прийняті двома третинами голосів від загального числа в кожній з палат за ініціативою не менше однієї третини депутатів Державної Думи і при наявності висновку спеціальної комісії, утвореної Державною Думою.

3. Рішення Ради Федерації про відмові Президента Російської Федерації з посади повинно бути прийняте не пізніше ніж у тримісячний термін після висунення Державною Думою звинувачення проти Президента. Якщо в цей термін рішення Ради Федерації нічого очікувати прийнято, обвинувачення проти Президента вважається відхиленим.| Глава 5. Федеральні Збори

ВСТУП | Нормативно-правові акти у Російської Федерації | Порядок і умови вступу в силу федеральних нормативних правових актів. | Глава 1. Основи Конституційного ладу | Глава 6. Уряд Російської Федерації | Глава 7. Судова влада | Глава 8. Місцеве самоврядування | Глава 9. Конституційні поправки та перегляд Конституції | Програма державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2009 рік | РОЗДІЛ II. ФЕДЕРАЛЬНІ ЗАКОНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати