На головну

Глава 1. Основи Конституційного ладу

  1. D. ОСНОВИ медичної мікології
  2. I. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ
  3. I.1.a.i.1. Застосування центральної концептуальної основи гнучким чином
  4. V2: Основи бухгалтерського обліку
  5. V2: Основи бухгалтерського обліку
  6. V2: Основи маркетингу

Стаття 2

Людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави.

Стаття 10

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні.

Стаття 11

1. Державну владу в Російській Федерації здійснюють Президент Російської Федерації, Федеральне Збори (Рада Федерації і Державна Дума), Уряд Російської Федерації, суди Російської Федерації.

2. Державну владу в суб'єктах Російської Федерації здійснюють утворювані ними органи державної влади.

3. Розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснюється цією Конституцією, Федеративним та іншими договорами про розмежування предметів ведення і повноважень.

Стаття 12

У Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в межах своїх повноважень самостійно. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади.Порядок і умови вступу в силу федеральних нормативних правових актів. |

ВСТУП | Нормативно-правові акти у Російської Федерації | Глава 4. Президент Російської Федерації | Глава 5. Федеральні Збори | Глава 6. Уряд Російської Федерації | Глава 7. Судова влада | Глава 8. Місцеве самоврядування | Глава 9. Конституційні поправки та перегляд Конституції | Програма державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безкоштовної медичної допомоги на 2009 рік | РОЗДІЛ II. ФЕДЕРАЛЬНІ ЗАКОНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати