На головну

опорні конспекти

  1. конспекти лекцій
  2. Опорні діагностичні ознаки легеневого запалення
  3. опорні сигнали
  4. опорні штирі
  5. пластини опорні
  6. ПРИБЛИЗНІ конспект корекційних занять

Ирбитский філія

Державного бюджетного освітнього закладу

Середньої професійної освіти

«Свердловський обласний медичний коледж»

ПМ. 04; 05; 07

ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ПРОФЕСІЇ

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА ПО ДОГЛЯДУ ЗА хворими

МДК.01

Теорія і практика сестринської справи

Розділ Професійна етика

опорні конспекти

За спеціальністю:

060101 «Лікувальна справа»- СПО поглибленої підготовки - очна форма навчання

060102 «Акушерська справа» - СПО базової підготовки - очна форма навчання

060501 «Сестринська справа» - СПО базової підготовки - очна форма навчання

Ирбит

2013

Опорні конспекти для студентів: професійного модуля «Виконання робіт по професії молодша медична сестра з догляду за хворими»; МДК.01 Теорія і практика сестринської справи, розділ «Професійна етика» / - Ирбитский філія ГБОУ СПО «СОМК», 2013 роки -52стр. / 10 974 слів.

Збірник опорних конспектів по розділу «Професійна етика», МДК.01 Теорія і практика сестринської справи; професійного модуля «Виконання робіт по професії молодша медична сестра з догляду за хворими» складено на допомогу студентам при підготовці до теоретичних занять.

Опорні конспекти можуть використовуватися для самостійного вивчення студентами, закріплення матеріалу, підготовці до семінару, написання практико-орієнтованих робіт.

Зміст опорного конспекту повністю відповідає вимогам Федеральних Державних освітніх стандартів і робочій програмі професійного модуля «Виконання робіт по професії молодша медична сестра з догляду за хворими» за спеціальностями 060101 Лікувальна справа, 060102 Акушерська справа, 340201 Сестринська справа.

Збірник опорних конспектів теоретичних занять по розділу «Професійна етика», МДК.01 Теорія і практика сестринського деласоставлен викладачами вищої кваліфікаційної категорії - Бунькова Е. Е., Гусарова М. М.

ЗМІСТ

 1. Звернення до студентів
 2. Основні терміни і поняття (глосарій)
 3. Професійна етика
 4. Морально етичні принципи медичної сестри
 5. Права пацієнта
 6. Етичний Кодекс медичної сестри Росії
 7. Додатки  
1. Етичний кодекс медичної сестри Росії
2. Зобов'язання Флоренс Найтінгейл
3. Клятва медичної сестри Росії
4. Клятва Гіппократа
5. Міжнародний кодекс медичної сестри
 8. Література  

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Вашій увазі пропонується опорний теоретичний матеріал по МДК 01. «Теорія і практика сестринської справи», розділ «Професійна етика» для самостійного вивчення.

Специфіка роботи медичних працівників, істотно відрізняється від інших видів людської діяльності, полягає перш за все в необхідності постійного, щоденного, повсякчасного спілкування сестри з пацієнтом. При цьому слід пам'ятати, що людина, яка має проблеми зі здоров'ям, за характером свого мислення, глибину переживань, силі психоемоційного напруження, по відношенню до самого себе і навколишніх, як правило, істотно відрізняється від людини, у якого таких проблем немає. Пацієнт, який довіряє сестрі своє здоров'я, а нерідко і своє життя, хоче якомога швидше отримати ефективну сестринську допомогу. Він повинен бути впевнений не тільки в високому професіоналізмі сестри, а й в її порядності, чесності, доброту, милосердя, чуйності. Тому вже з давніх часів суспільство висувало особливі вимоги саме до моральних, етичних якостей сестринського персоналу. І сестра бере на себе певні моральні зобов'язання по відношенню до пацієнта, суспільству, колегам.

Чуйність, чуйність, доброта, сердечність, турбота, увага вимагаються від медичних працівників в повсякденній роботі. Догляд за тяжкохворими вимагає від медичної сестри величезного терпіння, такту, співчуття. У «Кодексі професійної етики медсестер» говориться: «Фундаментальна відповідальність медсестри включає чотири компоненти: сприяти зміцненню здоров'я; запобігати хворобам; відновлювати здоров'я і полегшувати страждання.

Медсестра проявляє повагу до життя, гідності і прав людини в особі кожного пацієнта незалежно від національності, раси, віри, кольору шкіри, віку, статі, політичних переконань, соціального статусу. Медсестра повинна підтримувати найвищий рівень сестринської допомоги, який можливий в конкретній ситуації. Виконуючи свої професійні обов'язки, медсестра повинна підтримувати такий рівень особистої поведінки, який би створив хорошу репутацію даної професії ».

Борг медпрацівника передбачає кваліфіковане і самовіддане виконання кожним медичним працівником своїх професійних обов'язків, передбачених нормами морально-етичного і правового регулювання медичної діяльності.

Розроблений і представлений Вам збірник, як засіб освоєння великого обсягу навчальної інформації, дозволить самостійно розібрати матеріал, систематизувати, проконтролювати отримані знання і використовувати їх для підготовки до занять, семінарів.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

Основні терміни і поняття (Словник)

 пацієнт  людина, що потребує в сестринській догляді і отримує його
 сестра  фахівець з професійною освітою, що розділяє філософію сестринської справи і має право на сестринську роботу
 Сестринська справа  частина медичного догляду за пацієнтом, його здоров'ям; наука і мистецтво, спрямовані на вирішення існуючих і потенційних проблем зі здоров'ям в умовах, що змінюються навколишнього середовища
 ятрогенії  всі наслідки негативного медичного впливу (або хвороби, пов'язані з лікуванням)
 Медицина  наука про хвороби людини і їх лікуванні
 Етика  філософська дисципліна, що вивчає мораль і моральність
 професійна етика  це принципи поведінки в процесі професійної діяльності
 загострене стан  Особисте відчуття нездоров'я, хвороби, стан відхилення від нормального функціонування індивідуума в цілому. Хворобливий стан може бути як при наявності хвороби, так і при її відсутності
 Сестринська дію  Сприяння пацієнтові в просуванні до стану оптимального здоров'я в будь-який ситуації, що склалася, шляхом планованого догляду, використовуючи сестринський процес, і забезпечення відповідних втручань
 проблеми пацієнта  Проблеми, які існують у пацієнта і перешкоджають йому в досягненні стану оптимального здоров'я в будь-який ситуації, що склалася, включаючи стан хвороби і процес вмирання
 деонтологія  (Від грец. «Деон» - належне, і «логос» - вчення) вчення про професійну етику
 медична деонтологія  (Від грец. Deon, deontos - борг, належне; logos - вчення) наука про професійний обов'язок медичних працівників
 Медичний етикет  порядок поведінки в тій чи іншій обстановці, у взаєминах з колегами та пацієнтами
 мораль  це форма суспільної свідомості людей, яка визначається суспільним буттям, т. е. соціально обумовлена
 борг  категорія моралі
 Борг середнього медичного працівника  комплекс історично сформованих норм і вимог, що регулюють його відносини з пацієнтами, колегами і з суспільством
 емпатія  здатність розуміти і відчувати емоційний стан іншої людини, співпереживати йому
 моральність  це реальне втілення моралі в життя через сукупність звичаїв, традицій, поведінка людей при певній системі суспільних відносин
 Внутрішня культура  Це ставлення до праці, дотримання дисципліни, дбайливе ставлення до предметів обстановки, дружелюбність, почуття колегіальності.
 зовнішня культура  Пристойність, хороший тон, культура мови, відповідний зовнішній вигляд т. П
 субординація  система службового підпорядкування молодшого подолжності старшому
 етичний кодекс  звід правил, принципів і орієнтирів медичної сестри

ТЕМА: професійна етика

Після вивчення теми

Студент повинен вміти:

- Аналізувати інформацію і вибирати головне

- Використовувати отримані знання в практичній діяльності

Студент повинен знати:

- Професійна етика як складова якості надання медичної допомоги.

- Професійні ролі медичної сестри.

 Адреса: м Курган, Гоголя 9, Тел. (3522) 45-50-50 | Теми повідомлень для семінару

Медичний етикет і взаємини в колективі | Професійні ролі медичної сестри по І. Харді | Принципи сестринської етики і деонтології | Право пацієнта погоджуватися на медичне втручання або відмовитися від нього | Обов'язок зберігати медичну таємницю | Захист пацієнта від некомпетентного втручання | | | Медсестри і практика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати