Головна

тестові завдання

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. II. Практичні завдання для контрольної роботи
  3. III. Програма і тестові приклади
  4. III. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  5. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Різниця ходу променів, що приходять в точку спостереження від двох сусідніх зон Френеля, дорівнює ...

1) ? 2) 2? 3)  4)

2.2. Фаза, що приходять в точку спостереження від сусідніх зон Френеля ...

1) збігаються

2) відрізняються на

3) відрізняються на

4) відрізняються на

2.3. Фаза, що приходять в точку спостереження від першої і третьої зон Френеля, відрізняються на ...

1)  2)  3)  4)

2.4. На шляху променя, що йде в повітрі, поставили діафрагму з круглим отвором, пропускає першу зону Френеля. Інтенсивність в центрі дифракційної картини ...

1) збільшилася в 2 рази

2) зменшилася в 2 рази

3) збільшилася в  раз

4) збільшилася в 4 рази

2.5. На малюнку представлені векторні діаграми амплітуд результуючого коливання при дифракції світла на круглому отворі. Отвір залишає відкритим кількість зон Френеля, рівне ...

 
 
 
>
 

1) 3; 1/2 2) 3; : 1 3) 5; 1/3 4) 5; 1/2

2.6. На малюнку представлені векторні діаграми амплітуди результуючого коливання при дифракції світла на круглому отворі. Отвір залишає відкритим кількість зон Френеля ...

1) 4; 1/2 2) 2; 1 3) 5; 1/3 4) 3; 1/2

2.7. Інтенсивність, створювана на екрані деякою монохроматичної хвилею в відсутності перешкод дорівнює I0. Якщо на шляху хвилі поставити перепону з круглим отвором, який відкриває півтори зони Френеля, то інтенсивність в центрі дифракційної картини буде дорівнює ... I0.

1) 0,5 2) 1,5 3) 2,0 4) 3,5

2.8. На щілину падає плоска монохроматична хвиля. З перерахованих нижче умов максимуму інтенсивності світла в напрямку кута ? відповідає твердження ...

А) в щілини укладається парне число зон Френеля

Б) в щілини укладається непарне число зон Френеля

В) різниця ходу крайніх променів дорівнює парним числом напівхвиль

Г) різниця ходу крайніх променів дорівнює непарному числу півхвиль

1) тільки А 2) тільки Б 3) А, В 4) Б, Г

2.9. На щілину шириною а = 6? падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі ?. Синус кута дифракції, під яким спостерігається мінімум другого порядку, дорівнює ...

1) 0,42 2) 0,33 3) 0,66 4) 0,84

2.10. Хвильовий фронт точкового джерела, розбитий на зони однакової площі являє собою ...

1) дифракцию від двох щілин

2) дифракцию Фраунгофера

3) кільця Ньютона

4) зони Френеля

2.11. якщо закрити  відкритих зон Френеля, а відкрити тільки першу, то амплітудне значення вектора напруженості електричного поля ...

1) зменшиться в  раз

2) зменшиться в 2 рази

3) збільшиться в 2 рази

4) збільшиться в 4 рази

5) не зміниться

2.12. На діафрагму з круглим отвором діаметром 4 мм падає нормально паралельний пучок променів монохроматичного світла  . Точка спостереження знаходиться на осі отвору на відстані  від нього. В отворі вкладається кількість зон Френеля, рівне ...

1) 1 2) 2 3) 4 4) 5 5) 8

2.13. На круглий отвір діаметром 2 мм падає паралельний пучок монохроматичного світла  . Центр дифракційної картини буде найбільш темним, якщо екран спостереження розташований від отвори на відстані ... м.

1) 1 2) 1,25 3) 1,5 4) 2 5) 4

2.14. На дифракційну решітку падають червоні і фіолетові промені. З перерахованих тверджень ...

А) максимум червоного світла в спектрі будь-якого порядку розташований далі від нульового максимуму, ніж максимум фіолетового

Б) максимуми нульового порядку для червоного і фіолетового світла не збігаються

В) максимуми нульового порядку для червоного і фіолетового світла збігаються

Г) число фіолетових максимумів не менш, ніж червоних

Правильними є ...

1) А, Б, В 2) Б, В 3) А, Б 4) А, В, Г

2.15. Якщо щілини дифракційної решітки перекрити через одну, то в дифракційної картині на екрані відбудеться зміна ...

1) збільшиться ширина максимумів

2) зменшиться кількість максимумів

3) зменшиться ширина максимумів

4) картина не зміниться

2.16. Половина дифракційної решітки перекривається з одного краю непрозорою перешкодою, в результаті чого число щілин зменшується в два рази. При цьому в дифракційної картині відбудеться зміна ...

1) змінюється положення головних максимумів

2) призведе до зменшення товщини максимумів

3) висота центрального максимуму зменшується в 4 рази

4) нічого не зміниться

2.17. При висвітленні дифракційної решітки світлом довжиною хвилі  , Максимум другого порядку спостерігається під кутом 30?. Загальна кількість головних максимумів в дифракційної картині одно ...

1) 10 2) 9 3) 7 4) 8

2.18. Якщо кутку дифракції 30? відповідає максимум четвертого порядку для монохроматичного світла  , То число штрихів на 1 мм дифракційної решітки одно ... мм-1.

1) 125 2) 500 3) 250 4) 750

2.19. Дифракційна решітка, яка містить 200 штрихів на мм, дає загальне число максимумів  , Рівне ...

1) 17 2) 15 3) 8 4) 10

2.20. Дифракційна решітка містить 200 щілин на 1 мм. На решітку падає нормально світло з довжиною хвилі 600 нм. Ця решітка дає число головних максимумів, рівне ...

1) 17 2) 19 3) 16 4) 9

2.21. На дифракційну решітку з періодом 12 мкм падає нормально світло з довжиною хвилі 2,5 мкм. Максимальний порядок, спостережуваний за допомогою даної решітки ...

1) 10 2) 2 3) 4 4) 5

2.22. На дифракційну решітку з періодом  падає нормально світло з довжиною хвилі  . За гратами розташована лінза з фокусною відстанню  . На екрані спостереження відстань між максимумом третього порядку і центральним одно ...

1)  2)  3)  4)  5)

2.23. Є дві дифракційні решітки: перша містить 210 штрихів при ширині 2 см, друга - 840 штрихів при ширині 4,8 см. Відношення дозволяють здібностей першої і другої решіток одно відповідно ...

1) 1,43 2) 0,7 3) 0,42 4) 0,3 5) 0,25

2.24.Найменше число щілин N, Яке повинна мати дифракційна решітка, щоб дозволити дві лінії калію  в спектрі другого порядку, так само ...

1) 1158 2) 580 3) 200 4) 145

2.25. Кутова дисперсія дифракційної решітки в спектрі першого порядку дорівнює  . Якщо вважати кути дифракції малими, то період решітки дорівнює ... мкм.

1) 2 2) 7,5 3) 5 4) 2,5

2.26. Найменша роздільна здатність дифракційної решітки, за допомогою якої можна вирішити дві лінії калію  , Дорівнює ...

1) 1158 2) 578 3) 290 4) 145

завдання

2.27. На діафрагму з круглим отвором радіусом 1,5 мм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі 500 нм. За діафрагмою на відстані 1,5 м від неї знаходиться екран. Визначте число зон Френеля на отворі. Що буде в центрі дифракційної картини на екрані?

2.28. За допомогою дифракційної решітки з періодом 0,02 мм отримано перше дифракційне зображення на відстані 3,6 см від центрального максимуму і на відстані 1,8 м від решітки. Знайдіть довжину хвилі світла.

2.29. Максимуму п'ятого порядку при спостереженні в монохроматичному світлі з  = 0,5 мкм відповідає кут дифракції 30?. Визначте число штрихів, яке містить дифракційні грати на кожен міліметр своєї довжини.

2.30. дифракційна решітка,має 500 штрихів на 1 мм, висвітлюється білим світлом, що падає нормально до її поверхні. На якій відстані від центрального максимуму знаходиться початок і кінець видимого спектру 1-го порядку (?Ф = 380 нм, ?кр = 780 нм)? Екран розташований на відстані 2 м від решітки (див).

2.31.На дифракційну решітку з періодом d, Рівним 0,01 мм, нормально падає світло з довжиною хвилі 550 нм. За гратами розташована лінза з фокусною відстанню F, Рівним 1 м. Визначте відстань між максимумом третього порядку і центральним максимумом.

2.32. Порівняти найбільшу роздільну здатність для червоної лінії кадмію (  = 644 нм) для двох дифракційних решіток однакової довжини (  = 5 мм), але різних періодів: d1 = 4 мкм, d2 = 2 мкм.

2.33.Яке фокусна відстань F повинна мати лінза, що проектує на екран спектр, отриманий за допомогою дифракційної решітки, щоб відстань між двома лініями калію  нм і  нм в спектрі першого порядку було рівним  мм? Постійна дифракційної решітки  2 мкм.

2.34. Паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі ? = 0,6 мкм падає нормально на діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1,2 мм. На шляху променів, що пройшли через отвір, поміщають екран. Визначте максимальну відстань від центру отвору до екрана, при якому в центрі дифракційної картини ще буде спостерігатися темна пляма.

2.35.Дифракційна решітка має N = 1000 штрихів і постійну d = 10 мкм. Визначте: 1) кутову дисперсію для кута дифракції ? = 30? в спектрі третього порядку; 2) роздільну здатність дифракційної решітки в спектрі п'ятого порядку.

2.36. На дифракційну решітку з постійною  під кутом  падає монохроматичне світло з довжиною хвилі  . Визначте кут дифракції для максимуму третього порядку.

2.37. На дифракційну решітку, що містить 400 штрихів на 1 мм, падає нормально монохроматичне світло  . Знайдіть загальне число дифракційних максимумів, які дає ця решітка. Визначте кут дифракції  , Що відповідає останньому максимуму.

2.38. На якій відстані від дифракційної решітки потрібно поставити екран, щоб відстань між нульовим максимумом і максимумом 4-го порядку дорівнювало 50 мм для світла з довжиною хвилі 500 нм. Період решітки дорівнює 0,02 мм.

2.39. На дифракційну решітку нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,65 мкм. На екрані, розташованому паралельно решітці і розташовується на відстані від неї на відстані 0,5 м, спостерігається дифракційна картина. Відстань між дифракційними максимумами першого порядку дорівнює 10 см. Визначте постійну дифракційної решітки і загальне число головних максимумів, одержуваних за допомогою цієї решітки.

2.40. Постійна дифракційної решітки 10 мкм, її ширина 2 см. В спектрі якого порядку ця решітка може дозволити дублет ?

2.41. На якій відстані від дифракційної решітки потрібно поставити екран, щоб відстань між нульовим максимумом і максимумом 4-го порядку дорівнювало 50 мм для світла з довжиною хвилі 500 нм? Період решітки дорівнює 0,02 мм.

2.42. Кутова дисперсія дифракційної решітки для  в спектрі другого порядку дорівнює  . Визначте постійну дифракційної решітки.
тестові завдання | тестові завдання

тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | індивідуальні завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | тестові завдання | індивідуальні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати