На головну

Рекомендації з підготовки до диференційованого заліку або іспиту

  1. I. Методичні рекомендації щодо вивчення
  2. I. Список теоретичних питань до ЗАЛІКУ
  3. II. Методичні рекомендації щодо виконання завдань переддипломної практики
  4. III. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ
  5. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарських занять
  6. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття

Вивчення дисципліни «Аудіовізуальні технології навчання» завершується диференційованим заліком при денній формі навчання і іспитом при заочній формі навчання. Диференційований залік і іспит є формою підсумкового контролю знань і умінь, отриманих на практичних заняттях і процесі самостійної роботи.

У період підготовки до заліку (іспиту) необхідно знову звернутися до пройденого навчального матеріалу. При цьому відбувається не тільки закріплення отриманих знань, а й отримання нових. Підготовка до заліку включає в себе три етапи:

-самостійне робота протягом семестру;

-Безпосередньо підготовка в дні, що передують заліку (іспиту) за темами дисципліни;

підготовка до відповіді на питання, що містяться в підсумковому тесті.

Для підготовки до заліку (іспиту) рекомендується користуватися літературою, вказаною в навчально-методичному комплексі. Основним джерелом підготовки до заліку є результат роботи на семінарських заняттях, де навчальний матеріал дається в систематизованому вигляді, основні положення його деталізуються, підкріплюються сучасними фактами та інформацією. В ході підготовки до заліку (іспиту) студентам необхідно звертати увагу не тільки на рівень запам'ятовування, але і на ступінь розуміння викладаються проблем.

Залік (екзамен) проводиться у вигляді тесту, що охоплює весь пройдений матеріал.

 Рекомендації щодо виконання практичних контрольних робіт | НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)

Семінарські (практичні) заняття | З використанням ПЗ Audacity (2 години) | ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ | Денна форма навчання | Аудіовізуальні технології навчання | Приклад завдань для тесту | Приклад самостійної роботи | Тематика курсових робіт. | Побажання до вивчення окремих тем дисципліни | Рекомендації щодо виконання самостійної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати