На головну

Для знаходження внутрішнього зусилля N при осьовому розтягу або стиску розглядають наступні рівняння рівноваги

  1. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  2. I. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в кожному з них видо-часову форму і стан дієслова-присудка. Переведіть пропозиції на російську мову.
  3. III. Перепишіть наступні пропозиції, що містять різні форми порівняння і перекладіть їх на російську мову.
  4. IV. Перепишіть наступні пропозиції та переведіть їх на російську мову, звертаючи увагу на бессоюзное підпорядкування.
  5. IV. Перепишіть наступні пропозиції, визначте в них видо-часові форми дієслів і вкажіть їх інфінітив; переведіть пропозиції на російську мову.

$$

$

$

$

Для знаходження внутрішніх зусиль Q і M при поперечному вигині розглядають наступні рівняння рівноваги

$$

$

$

$

Які внутрішні зусилля виникають у поперечному перерізі конструкції при розтягуванні і стисненні

$$ Поздовжнє зусилля

$ Вигинає момент

$ Дотичні напруження

$ Поперечна сила і згинальний момент

 Які формули є формулами перетворення моментів інерції при паралельному перенесенні осей | Первісна довжина зразка дорівнює. Довжина після розриву стала. Чому дорівнює відносна залишкове подовження при розриві.

На якому малюнку сила є рівнодіюча двох сил і, прикладених в одній точці? | Знайти величину рівнодіючої двох сходяться сил, зображених на малюнку, якщо величини цих сил. | На якому малюнку правильно зображені сили реакцій? | Що називається плечем вектора сили щодо точки О? | Яка з наведених систем рівнянь є необхідною і достатньою умовою рівноваги довільної плоскої системи сил? | Сходяться сили врівноважуються, якщо їх рівнодіюча дорівнює | Чому дорівнює момент сили відносно точки, якщо лінія дії сили перетинає дану точку? | Головні радіуси інерції визначаються за формулами | Для круглої форми поперечного перерізу осьові моменти інерції щодо осей, походящих через його центр ваги | Дві взаємно перпендикулярні осі, щодо яких відцентрових момент інерції дорівнює нулю, називаються |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати