На головну

Чому дорівнює момент сили відносно точки, якщо лінія дії сили перетинає дану точку?

  1. Baby Fit Dance - 2800 рублів на 8 занять. Термін дії Абонемента 70 днів.
  2. I. Закони взаємодії і руху тіл. (26 годин)
  3. I. Організаційний момент
  4. I. Організаційний момент.
  5. I8 Існує, принаймні чотири точки, що не лежать в одній площині.
  6. II. Мотиви соціальної дії

$$ Нулю

$ Нескінченності

$ Твору сили на плече взятому з відповідним знаком

$ Твору сили на плече взятому з негативним знаком

$$$ 51. Одиницею вимірювання тиску є Па:

$$

$

$

$

За якою формулою розраховуються головні моменти інерції

$$

$

$

$

 Сходяться сили врівноважуються, якщо їх рівнодіюча дорівнює | Які формули є формулами перетворення моментів інерції при паралельному перенесенні осей

На якому малюнку сила є рівнодіюча двох сил і, прикладених в одній точці? | Знайти величину рівнодіючої двох сходяться сил, зображених на малюнку, якщо величини цих сил. | На якому малюнку правильно зображені сили реакцій? | Що називається плечем вектора сили щодо точки О? | Яка з наведених систем рівнянь є необхідною і достатньою умовою рівноваги довільної плоскої системи сил? | Для знаходження внутрішнього зусилля N при осьовому розтягу або стиску розглядають наступні рівняння рівноваги | Первісна довжина зразка дорівнює. Довжина після розриву стала. Чому дорівнює відносна залишкове подовження при розриві. | Головні радіуси інерції визначаються за формулами | Для круглої форми поперечного перерізу осьові моменти інерції щодо осей, походящих через його центр ваги | Дві взаємно перпендикулярні осі, щодо яких відцентрових момент інерції дорівнює нулю, називаються |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати