Головна

у другому та третьому байтах команди;

  1. За адресою, що вказана у другому та третьому байтах команди.
  2. Но иногда мы задумываемся, к какому роду отнести то или иное слово. При неверном отнесении существительного к другому роду могут появиться ошибки.
  3. Правило наблюдения за тремя динамическими объектами можно использовать и по-другому.
  4. Ранее пенсия по другому основанию или от другого ведомства
  5. Уважение к другому человеку

4. у комірці пам'яті, адресу якої містить регістр (або пара регістрів), що вказаний у команді або вихід арифметико-логічного пристрою із внутрішньою шиною мікропроцесора.

Практичні завдання

Варіант 1

1. Перетворіть двійкове число A=101011100101102 на шістнадцятковий еквівалент.

Відповідь: 2B9616.

2. Знайти різницю двох двійкових чисел С=А-В з заміною операції віднімання операцією додавання, якщо А=10000000, В=01000000.

Розв'язок:

для заміни операції віднімання операцією додавання переводимо число В у доповняльний код - для цього знаходимо інверсію числа В і до отриманого результату додаємо 1, отримаємо:

=10111111

+ 1

Вд=11000000,

тоді

А=10000000

+ Вд=11000000

С=01000000

Відповідь: С=01000000.

3. Число, яке знаходиться за адресою В000Н, переслати в акумулятор А мікропроцесора.

Відповідь: LDA A, В000Н.

4. Ввести в комірку пам'яті за адресою C000H мікропроцесорної системи дані, що поступають через порт, адреса якого 64H.

Відповідь: IN 64H

STA C000H.

5. За допомогою команди Асемблера встановити в «1» біт 5 порту 0 мікроконтролера.

Відповідь: SETB P0.5.

Варіант 2

1. Перетворіть шістнадцяткове число B=C8A616 на двійковий еквівалент.

Відповідь: 11001001101001102.

2. Знайти різницю двох двійкових чисел С=А-В з заміною операції віднімання операцією додавання, якщо А=01111111, В=00000111.

Розв'язок:

для заміни операції віднімання операцією додавання переводимо число В у доповняльний код - для цього знаходимо інверсію числа В і до отриманого результату додаємо 1, отримаємо:

=11111000

+ 1

Вд=11111001,

тоді

А=01111111

+ Вд=11111001

С=01111000

Відповідь: С=01111000.

3. Число, яке знаходиться в акумуляторі А мікропроцесора, переслати в регістр В.

Відповідь: MOV B, A.

4. Дані, що знаходяться в комірці пам'яті за адресою B000H мікропроцесорної системи, вивести через порт, адреса якого 32H.

Відповідь: LDA A, B000H

OUT 32H.

5. За допомогою команди Асемблера скинути в «0» біт 4 порту 1 мікроконтролера

Відповідь: CLR P1.4.

Варіант 3

1. Перетворіть двійкове число A=111101100001012 на шістнадцятковий еквівалент

Відповідь: 3D8516.

3. Знайти різницю двох двійкових чисел С=А-В з заміною операції віднімання операцією додавання, якщо А=01000001, В=00100001.

Розв'язок:

для заміни операції віднімання операцією додавання переводимо число В у доповняльний код - для цього знаходимо інверсію числа В і до отриманого результату додаємо 1, отримаємо:

=11011110

+ 1

Вд=11011111,

тоді

А=01000001

+ Вд=11011111

С=00100000

Відповідь: С=00100000.

3. Число, яке знаходиться в регістрі В мікропроцесора, переслати в акумулятор А

Відповідь: MOV A, В.

4. Ввести в комірку пам'яті мікропроцесорної системи, адреса якої задана парою регістрів BC, дані, що поступають через порт, адреса якого 48H.

Відповідь: IN 48H

STAX B.

5. За допомогою команди Асемблера встановити в «1» біт 3 порту 2 мікроконтролера.

Відповідь: SETB P3.2.

Варіант 4

1. Перетворіть шістнадцяткове число B=E5C916 на двійковий еквівалент

Відповідь: 11100101110010012.

3. Знайти різницю двох двійкових чисел С=А-В з заміною операції віднімання операцією додавання, якщо А=01100011, В=00001011.

Розв'язок:

для заміни операції віднімання операцією додавання переводимо число В у доповняльний код - для цього знаходимо інверсію числа В і до отриманого результату додаємо 1, отримаємо:

=11110100

+ 1

Вд=11110101,

тоді

А=01100011

+ Вд=11110101

С=01011000

Відповідь: С=01011000.

3. Число, яке знаходиться в акумуляторі А мікропроцесора, переслати за адресою В000Н.

Відповідь: STA В000Н, A.

4. Дані, що знаходяться в комірці пам'яті, адреса якої задана парою регістрів DE, мікропроцесорної системи, вивести через порт, адреса якого 96H.

Відповідь: LDAX D

OUT 96H.

5. За допомогою команди Асемблера скинути в «0» біт 0 порту 3 мікроконтролера

Відповідь: CLR P3.0.

 За адресою, що вказана у другому та третьому байтах команди. | ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати