Головна

Типові контрольні завдання

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. II. Практичні завдання для контрольної роботи
  3. III. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  4. IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  5. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ВСЕ ЗАВДАННЯ

На проміжну атестацію виносяться наступні компетенції, що формуються дисципліною:

-здатний опановувати культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-5);

- Здатний враховувати наслідки управлінських рішень і дій з позицій соціальної відповідальності (ОК-20).

- Здатний оцінювати умови та наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень (ПК-8);

- Здатний вирішувати управлінські завдання, пов'язані з операціями на світових ринках в умовах глобалізації (ПК-24);

- Здатний проводити аналіз ринкових та специфічних ризиків, використовувати його результати для прийняття управлінських рішень (ПК-42);

- Здатний розуміти роль фінансових ринків і інститутів, здійснювати аналіз різних фінансових інструментів (ПК-46);

- Здатність оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності (ПК-50).

Типові завдання, що виконуються на іспиті:

Екзаменаційний квиток № 1

1. Страхування: сутність та мета. Загальноринкові і специфічні функції страхового ринку

2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

3. За договором квотного перестрахування перестрахувальник приймає на свою відповідальність 40% страхової суми за кожним договором страхування майна юридичних осіб, але не більше 3 млн. Руб. Страховик уклав договори страхування майна з підприємствами на страхові суми: 2; 4; 6 млн. Руб. Визначте власну участь страховика і перестрахувальника в покритті ризиків.

Екзаменаційний квиток № 2

1. Передумови і принципи організації страхування. Основні учасники страхового ринку

2. Страхування професійної відповідальності та його види

3. За договором квотного перестрахування перестрахувальник приймає на свою відповідальність 50% страхової суми за кожним договором страхування майна юридичних осіб, але не більше 4 млн. Руб. Страховик уклав договори страхування майна з підприємствами на страхові суми: 3; 5; 7 млн. Руб. Визначте власну участь страховика і перестрахувальника в покритті ризиків.

Екзаменаційний квиток № 3

1. Класифікація страхування (за родом небезпек, за видами страхового відшкодування балансова класифікація, класифікація на основі додаткових ознак)

2. Страховий захист екологічних ризиків

3. Страхова компанія, уклавши договір страхування майна на страхову суму 5 млн. Руб., Даний ризик передала за договором квотного перестрахування перестраховику, який прийняв на свою відповідальність 35% страхової суми, але не більше 4 млн. Руб. В результаті страхового випадку застрахованому майну завдано збитків у розмірі 4,5 млн. Руб. Визначте власну участь страховика і перестраховика у відшкодуванні збитків. Договори страхування майна з підприємствами на страхові суми: 3; 5; 7 млн. Руб. Визначте власну участь страховика і перестрахувальника в покритті ризиків.Показники, критерії та шкали оцінювання компетенцій | Методичні матеріали, що визначають процедури оцінювання знань, умінь, навичок і (або) досвіду

Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для самостійної роботи НАВЧАЮТЬСЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати