Головна

Роботи та підготовці до практичного заняття

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. I. допоміжних роботах.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  5. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  6. I. ЦІЛІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Керуйтеся наступними рекомендаціями:

- При виконанні завдань 2-4 використовуйте інформацію джерел № 1, 2-ОЛ;

- При підготовці питання 1 плану практичного заняття встановіть чинники, здатні приводити до збільшення страхових ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також методи оцінки і страхування ризику (валютного, кредитного, комерційного і фінансового), що використовуються в страховій практиці;

- При підготовці питання 2 плану практичного заняття дайте загальну характеристику договору морського страхування, а також розкрийте специфіку страхування судів, вантажів, відповідальності судновласників, контейнерів (джерела № 1,2-ОЛ);

- При підготовці питання 3 плану практичного заняття поясніть зростаюче значення і специфіку спільної страхувальної і перестрахувального захисту.

Контрольні питання для самоперевірки

1. Які призначення і особливості договору морського страхування?

2. Які збитки підлягають відшкодуванню при страхуванні суден торгового флоту?

3. Як організовано транспортне страхування вантажів (страхування карго)?

4. Як організовано страхування відповідальності судновласників?

5. На яких умовах здійснюється страхування контейнерів при міжнародних перевезеннях?

6. Як організовано страхування експортних кредитів від неплатежу?

7. В силу якихось обставин виникло перестрахування?

8. У чому різниця між сострахованием і перестрахуванням?

9. Які види перестрахувальних договорів вам відомі?

Рекомендована основна і додаткова навчальна література та інші джерела:

Нормативно-правові документи

1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга, глава 48

«Страхування») від 26.01.1996 (станом на 06.07.2015 р). - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

2. Закон РФ «Про організацію страхової справи в Російській

Федерації »від 27.11.1992 № 4015-1 (станом на 29.06.2015 р). - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

3. Про іпотеку (заставі нерухомості): федер. закон № 102-ФЗ від

16.07.1998: станом на 01.07.2015 р - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

4. Про основи обов'язкового соціального страхування: федер. закон №

№ 165-ФЗ від 16.07.1999: станом на 01.12.2014 р - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

література

Основна

1. Ахвледіані, Ю. Т. Страхування [Електронний ресурс]: підручник / Ю. Т. Ахвледіані, Н. Д. Еріашвілі, Н. Н. Нікуліна. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 c. - Режим доступу: http://www.iprbookshop.ru/15470

2. Рибін, В. Н. Основи страхування: навчальний посібник / В. Н. Рибін. -

М.: КНОРУС, 2013. - 232 с.

Додаткова

1. Страхування: підручник / за ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледіані. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 511 с. (Гриф)

2. Cплетухов, Ю. А. Страхування: навч. посібник / Ю. А. Cплетухов, Е. Ф. Дюжіков; під ред. Г. К. Дмитрієвої. - 2-е изд., Прераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 357 с. (Гриф)

3. Алієв, Б. Х. Основи страхування [Електронний ресурс]: підручник / Б. Х. Алієв, Ю. М. Махдіева. - М .: Юніті-Дана, 2014. - 503 с. - Режим доступу: http://www.knigafund.ru/books/172371

4. Нікуліна, Н. Н. Страхування. Теорія і практика [Електронний ресурс]: навч. посібник / Н. Н. Нікуліна, С. В. Березіна. - М .: Юніті-Дана, 2012. - 511 с. - Режим доступу http://www.knigafund.ru/books/122633.

5. Радостева, М. В. Основи страхування [Електронний ресурс]: навч. посібник / М. В. Радостева. - М .: Московський гуманітарний університет, 2012. - 100 c. - Режим доступу: http://www.iprbookshop.ru/14521.Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ | ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | семінарське заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для самостійної роботи НАВЧАЮТЬСЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати