Головна

Роботи та підготовці до практичного заняття

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. I. допоміжних роботах.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  5. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
  6. I. ЦІЛІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Керуйтеся наступними рекомендаціями:

- При виконанні завдання 2 зверніть увагу на формулу

збитку (У = П - І + С - Т), наведену в джерелі № 1-ОЛ, продумайте її економічний сенс;

- При виконанні завдання 3 поміркуйте над причинами зростання обсягу зібраних страховиками страхових внесків (премій) і збільшення страхових виплат, що припадають на страхування майна громадян;

- При підготовці повідомлення «Добровільне страхування майна громадян» (завдання 4) використовуйте джерела № 1,2 ол;

- При підготовці питання 1 плану практичного заняття зверніть увагу на галузеву специфіку об'єктів майнового страхування;

- При підготовці питання 2 плану практичного заняття використовуйте інформацію джерел № 1, 2-ОЛ і № 4-ДЛ;

- При підготовці питання 3 плану практичного заняття встановіть форми власної участі страхувальника в збиток (франшиза), а також

умови виплати страхового відшкодування (джерело № 1-ОЛ).

Контрольні питання для самоперевірки

1. Що таке майнове страхування?

2. Що є об'єктом майнового страхування?

3. Які види майнового страхування вам відомі?

4. Які відмінні ознаки класифікації майнового страхування?

5. Які об'єкти можуть застраховують промисловими підприємствами?

6. Які з об'єктів, що знаходяться на балансі державних підприємств, підлягають обов'язковому страхуванню?

7. Яка формула, за якою розраховується сума збитку при загибелі або пошкодженні основних і оборотних фондів підприємства?

8. На які об'єкти поширюється добровільне страхування майна громадян?

9. Чи підлягають добровільного майнового страхування готівку, цінні папери, ділова деревина і дрова на лісосіках і під час сплаву, будівлі, споруди та інше майно, що знаходяться в зоні стихійного лиха?

Рекомендована основна і додаткова навчальна література та інші джерела:

Нормативно-правові документи

1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга, глава 48

«Страхування») від 26.01.1996 (станом на 06.07.2015 р). - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

2. Закон РФ «Про організацію страхової справи в Російській

Федерації »від 27.11.1992 № 4015-1 (станом на 29.06.2015 р). - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

3. Про іпотеку (заставі нерухомості): федер. закон № 102-ФЗ від

16.07.1998: станом на 01.07.2015 р - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

4. Про основи обов'язкового соціального страхування: федер. закон №

№ 165-ФЗ від 16.07.1999: станом на 01.12.2014 р - Режим доступу: СПС «КонсультантПлюс».

література

Основна

1. Ахвледіані, Ю. Т. Страхування [Електронний ресурс]: підручник / Ю. Т. Ахвледіані, Н. Д. Еріашвілі, Н. Н. Нікуліна. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 c. - Режим доступу: http://www.iprbookshop.ru/15470

2. Рибін, В. Н. Основи страхування: навчальний посібник / В. Н. Рибін. -

М.: КНОРУС, 2013. - 232 с.

Додаткова

1. Страхування: підручник / за ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледіані. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 511 с. (Гриф)

2. Cплетухов, Ю. А. Страхування: навч. посібник / Ю. А. Cплетухов, Е. Ф. Дюжіков; під ред. Г. К. Дмитрієвої. - 2-е изд., Прераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 357 с. (Гриф)

3. Алієв, Б. Х. Основи страхування [Електронний ресурс]: підручник / Б. Х. Алієв, Ю. М. Махдіева. - М .: Юніті-Дана, 2014. - 503 с. - Режим доступу: http://www.knigafund.ru/books/172371

4. Нікуліна, Н. Н. Страхування. Теорія і практика [Електронний ресурс]: навч. посібник / Н. Н. Нікуліна, С. В. Березіна. - М .: Юніті-Дана, 2012. - 511 с. - Режим доступу http://www.knigafund.ru/books/122633.

5. Радостева, М. В. Основи страхування [Електронний ресурс]: навч. посібник / М. В. Радостева. - М .: Московський гуманітарний університет, 2012. - 100 c. - Режим доступу: http://www.iprbookshop.ru/14521.Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття

Ростов-на-Дону | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ | ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | семінарське заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати