Головна

Ростов-на-Дону

  1. Іванов П. В., Носков О. С. Примусові заходи виховного впливу. Ростов-на-Дону, 2007.
  2. Ростов-на-Дону
  3. Ростов-на-Дону
  4. Ростов-на-Дону
  5. Ростов-на-Дону, 2010 р

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни

СТРАХУВАННЯ

Напрям підготовки: 38.03.02 Менеджмент

Спрямованість освітньої програми: Фінансовий менеджмент

Кваліфікація (ступінь) випускника: Академічний бакалавр

Форма навчання: очна

Ростов-на-Дону


Державне казенне освітня установа

вищої професійної освіти

«РОСІЙСЬКА МИТНА АКАДЕМІЯ»

Ростовський філія

Кафедра економічної теорії

     УТВЕРЖДЕНОУчебно-методичним советомРостовского філії РОТА (протокол від «___» ___ 2015р. № ___)
     

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни

СТРАХУВАННЯ

Напрям підготовки: 38.03.02 Менеджмент

Спрямованість освітньої програми: Фінансовий менеджмент

Кваліфікація (ступінь) випускника: Академічний бакалавр

Форма навчання: очна

Ростов-на-Дону

Автор:

В. Н. Астальцев, викладач кафедри економічної теорії Ростовського філіалу Російської митної академії, кандидат економічних наук, доцент

Відповідальний за випуск:

В. І. Панченко, і. о. завідувача кафедри економічної теорії

Ростовського філіалу Російської митної академії, кандидат економічних наук, доцент

рецензенти:

П. В. Таранов, завідувач кафедри міжнародної торгівлі і митної справи РГЕУ (РИНХ), доктор економічних наук, професор

А. А. Гільяно, і. о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Ростовського філіалу Російської митної академії, кандидат економічних наук

Програма схвалена на засіданні кафедри економічної теорії

Ростовського філіалу Російської митної академії

(Протокол від «___» ___ 2015 р № ___)

Програма рекомендована кафедрою ___

(Найменування кафедри)

Російської митної академії

(Протокол від «___» ___ 20___ р № ___)

© Російська митна академія, 2015


 Технології проектного навчання основам безпеки життєдіяльності в умовах реалізації ФГОС нового покоління | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ | семінарське заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття | Роботи та підготовці до семінарського заняття | Роботи та підготовці до практичного заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати