На головну

ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

  1. Геометричне визначення вер-сти події
  2. геометричне тіло
  3. Гіпергеометричний розподіл.
  4. Епюр 4. Геометричне формоутворення поверхонь

ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

методична робота

-

м Чита 2014р.

Міністерство культури Забайкальського краю

Державне професійний освітній заклад

«Забайкальское крайове училище мистецтв»

ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

методична робота

для спеціальностей

 «Дизайн» 54.02.01.

«Декоративно-прикладне мистецтво» 54.02.02.

«Живопис» 54.02.05.

Укладач: Тараненко Марина Едуардівна

викладач художнього відділення

м Чита 2014р.

Тараненко М. Е.

ГЕОМЕТРИЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

МЕТОДИЧНА РОБОТА

рецензент:

Забайкальський Державний Університет (Заб ГУ)

Методична робота призначена для самостійного вивчення практичних методів геометричних побудов.

Методична робота адресована учням середніх навчальних закладів спеціальностей «Дизайн», «Живопис», «Декоративно-прикладне мистецтво».

ЗМІСТ

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................................3

ТЕМА 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ ............................................ .......... 6

1.1. Проведення перпендикулярів до прямих ліній і відрізків і поділ відрізка на

рівні частини ..............................................................................................................................6

 1.1.1. Проведення перпендикуляра з однієї точки розташованої над прямой...................................................................................................................................................6

 1.1.2. Проведення перпендикулярів до відрізка. Розподіл відрізка на рівні части....................................................................................................................................................6

 1.1.3. Проведення перпендикуляра до початку відрізка ............................................. ......... 7

 1.1.4. Розподіл відрізка прямої на будь-яку кількість рівних частин ............................ 7

1. 2. Розподіл кутів на рівні части...........................................................................................8

 1.2.1. Розподіл гострих кутів на парне кількість рівних частин ................................ 8

 1.2. 2. Розподіл прямого кута на непарну кількість рівних частин ........................ 9

1. 3. Визначення центру і радіусу дуги окружності ........................................ ...................... 9

ТЕМА 2. РОЗПОДІЛ ОКРУЖНОСТІ НА РІВНІ ЧАСТИНИ. Побудова ПРАВИЛЬНИХ вписати МНОГОУГОЛЬНИКОВ....................................................................................................................10

2.1. Поділ кола на чотири і вісім рівних частин .......................................... ...... 10

2.2. Поділ кола на три шість дванадцять рівних частин ....................................... 11

2.3. Поділ кола на п'ять рівних частин ............................................ .......................... 12

2.4. Поділ кола на сім рівних частин ............................................ ......................... 13

2.5. Поділ кола на десять рівних частин ............................................ ...................... 14

2.6. Поділ кола на рівні частини за допомогою косинців ...................................... 15

ТЕМА 3. Сполучення ЛИНИЙ....................................................................................................17

3.1. Основні поняття і визначення .............................................. ....................................... 17

3.2. Сполучення прямої лінії з дугою кола ............................................ .................... 18

3.3. сполучення двох прямых.....................................................................................................19

 3.3.1. Сполучення двох пересічних прямих розташованих під кутом

відмінним від прямого дугою заданого радіуса ............................................ ............................. 19

 3.3.2. Сполучення двох паралельних прямих .............................................. .............. 19

 3.3.3. Сполучення двох пересічних перпендикулярних прямих дугою

аданного радиуса.........................................................................................................................20

3.4. Сполучення дуги і прямої лінії дугою заданого радіуса .......................................... .20

3.5. Сполучення двох дуг кіл прямий. Проведення дотичній до двох дуг ... 22

 3.5.1. Зовнішнє сопряжение..............................................................................................22

 3.5.2. внутрішнє сопряжение.........................................................................................23

3.6. Сполучення двох дуг окружностей.....................................................................................24

3.7. Сполучення двох дуг дугою заданого радіуса ............................................ ..................... 24

 3.7.1. Зовнішнє сполучення двох дуг заданого радіуса ............................................ ..25

 3.7.2. Внутрішнє сполучення двох дуг заданого радіуса ......................................... 27

 3.7.3. Змішане сполучення двох дуг заданого радіуса .......................................... 25

3.8. циркульні кривые..............................................................................................................33

 1.8.1. Основні поняття і визначення .............................................. .......................... 33

 3.8.2. побудова овалов..................................................................................................33

 3.8.3. побудова овоида..................................................................................................35

3.8.4. побудова завитков.........................................................................................................35

Рекомендації щодо виконання та оформлення практичних робіт ...................................... 37

Критерії оцінювання знань. умінь, навичок за графічні роботи ............................. 38

Бібліографічний список і інтернет - сайти ............................................ .................. 39

ДОДАТОК

практичні завдання .................................................................................................................40

ВСТУП

Методична робота Геометричне креслення розроблена на основі державного освітнього стандарту середньої професійної освіти (ФГОС СПО) для спеціальностей «Дизайн» 54.02.01., «Декоративно-прикладне мистецтво» 54.02.02., «Живопис» 54.02.05.

Геометричне креслення - розділ навчальної дисципліни «Креслення та перспектива» є важливим у професійній підготовці дизайнера. Геометричне креслення - перший ступінь підготовки майбутніх дизайнерів і художників, на якій вивчаються основні правила виконання геометричних побудов. Курс геометричного креслення вчить грамотно володіти графічною мовою дизайнера - мовою креслення. Графічна підготовка передбачає знайомство з геометричними лініями, що володіють досконалістю і красою. Уміння красиво і грамотно креслити для дизайнера основа його професійної діяльності - умінням проектувати. Розробка предметів, інтер'єрів, і міського середовища утруднена без знання креслення.

Геометричне креслення основа всього технічного креслення, при виконанні якого необхідно знати загальні положення Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД), формати, масштаби, лінії, шрифти креслярські, основні правила нанесення розмірів.

У методичній роботі

- Розглядаються послідовність дій при виконанні геометричних побудов - поділів геометричних фігур на рівні частини, побудов сполучень ліній і дуг, овалів, і т. Д .;

- Пропонуються приблизні графічні завдання;

- Даються рекомендації щодо виконання та оформлення графічних завдань;

Розділ програми «Геометричне креслення» сприяє успішному освоєнню дисциплін професійної підготовки

Вивчення розділу Геометричне креслення дисципліни «Креслення та перспектива» направлено на досягнення наступних цілей:

- Виховання і формування графічної культури виконання геометричних побудов;

- Розвиток творчих здібностей;

завданнями вивчення розділу «" Геометричне креслення "» є:

- Вивчення теоретичних закономірностей і способів отримання геометричних фігур на площині;

- Отримання знань, умінь і навичок для виконання і читання геометричних побудов;

- Вирішення різноманітних графічних композиційних завдань;

- Розвиток навичок техніки раціонального виконання креслень за допомогою креслярських інструментів;

- Виховання уваги, спостережливості, максимальної акуратності і точності;

- Розвиток логічного мислення, естетичного смаку;

- Розвиток посидючості, самостійності і плановості;

- Підвищення інтересу до вивчення креслення.

В результаті освоєння розділу навчається повинен:

знати / Розуміти:

- Основні положення ЄСКД, правила оформлення креслень (формати, масштаби, лінії, шрифти);

- Алгоритми геометричних побудов.

вміти:

- Виконувати основні геометричні побудови;

- Застосовувати отримані знання для графічного представлення інформації з інших дисциплін.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ

Геометричні побудови - це спосіб вирішення завдання, при якому відповідь отримують графічним шляхом. Побудови виконують креслярськими інструментами при максимальній точності та акуратності роботи, так як від цього залежить правильність рішення

Для виконання графічних завдань необхідно.

1. Вивчити ГОСТ 2.301-68 "Формати", ГОСТ 2.303-68 "Лінії", ГОСТ 2.307-68 "Нанесення розмірів".

2. Ознайомитися з побудовою геометричних побудов;

3. Вивчити правила поводження з креслярськими інструментами і організації робочого місця;

4. Виконати рамку креслення і штамп. Див. У додатку;

5. Виконати основний напис креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304-81. типу Б з нахилом 75 ° до основи рядка. Розмір шрифту 3,5; 5; 7,5; Див. У додатку;

5. Використовуючи розмірні лінії виконані червоним кольором намітити місця розташування майбутніх зображень і розмірних ліній на полі креслення;

6. Виконати допоміжні побудови тонкими суцільними лініями;

7. Нанести розмірні лінії. Довжина стрілочки 4 ... 5 мм. Шрифт 3,5. Кут розлучення »20. Перша розмірна лінія від контуру на відстані 10 мм. Червоні розмірні лінії не завдавати;

8. Контури зображення обвести суцільною основною лінією по ГОСТ 2.303-68 * товщиною 0,8 ... 1 мм;

9. Накреслити осьові і центрові лінії;

10. Якщо потрібно нанести літерні або цифрові позначення;

11. Очистити поле креслення від зайвих ліній і забруднень;

Товщина ліній одного типу повинна бути однакова для всіх зображень на цьому кресленні.

Лінії побудови акуратно обвести тонкою лінією.

Завдання №1. Стор. 42. Формат А4. Дано шість кіл.

Розділити кола на рівні частини і побудувати вписані в окружності багатокутники - трикутник (1), квадрат (2), п'ятикутник (3), шестикутник (4), семикутник (5), восьмикутник (6). Кути багатокутників пронумерувати.

Завдання №2. Формат А3. Стор. 43. Побудови на форматі розмістити спираючись на заданий креслення.

Дано дві лінії розташовані під гострим кутом і точка сполучення (1).

Дано дві паралельні прямі і точка сполучення (2).

Дано дві перпендикулярні прямі і точка сполучення (3).

Дана дуга, пряма лінія і точка зовнішнього сполучення (4).

Дана дуга, пряма лінія і радіус дуги внутрішнього сполучення (5).

Дано дві дуги і точка зовнішнього сполучення (6).

Дано дві дуги і точка внутрішнього сполучення (7).

Дано дві дуги і точка змішаного сполучення (8).

Дано дві дуги і точка змішаного сполучення (9).

Радіус сполучень задати самостійно. Побудувати сполучення.

Побудувати овали. Дано дві точки А і В (10). Дано чотири точки А, В і С, D (11)

Завдання №3. Формат А4. Стор.44. Виконати креслення вази. Поставити розміри.

Завдання №4. Формат А3. Стор.45. Виконати креслення балясини. C правого боку підклеїти лист, так як центр дуги сполучення R 200 лежить за межами формату. Поставити розміри.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

ЗА ГРАФІЧНІ РОБОТИ

Оцінка «5» ставиться, якщо учень:

- Самостійно, ретельно і акуратно виконує графічну роботу;

- При необхідності вміє користуватися довідковим матеріалом;

- Помилок в зображеннях не робить, але допускає незначні неточності і описки.

Оцінка «4» ставиться, якщо учень:

- Самостійно, порівняно акуратно, але з невеликими труднощами виконує креслення;

- Довідковим матеріалом користується, але орієнтується в ньому з працею;

- При виконанні креслень допускає незначні помилки, які виправляє після зауважень вчителя і усуває самостійно без додаткових пояснень.

Оцінка «3» ставиться, якщо учень:

- Креслення виконує невпевнено, але основні правила оформлення дотримується;

- Довідковим матеріалом користується, але орієнтується в ньому тільки за допомогою вчителя;

- При виконанні креслень допускає суттєві помилки, які виправляє за допомогою вчителя.

Оцінка «2» ставиться, якщо учень:

- Не виконав обов'язкову графічну роботу;

- Креслення читає і виконує тільки за допомогою вчителя, систематично допускаючи суттєві помилки.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ОСНОВНА

1. Боголюбов С. К., Воїнів А. В. Креслення: Підручник для машинобудівних спеціальностей середніх спеціальних навчальних закладів. - 2-е изд., Перераб. І доп. - М .: Машинобудування, 1984. - с. 304 з іл.

2. Боголюбов С. К. Завдання по курсу креслення (в двох книгах): Учеб. посібник для технікумів Книга перша: Основи креслення і нарисної геометрії. - М .: Вища. школа, 1978 - 168 с.

3. Вишнепольскій І. С. Технічне креслення з елементами програмованого навчання: Підручник для середніх професійно-технічних училищ. - 4-е изд., Исправ. - М .: Машинобудування, 1988.- с.240 з мул.

4. Миронова Р. С., Миронов Б. Г. Збірник завдань з креслення: Учеб. посібник для немашіностр. спец. технікумів М .: Вища. школа, 1984. - 264 с.

ДОДАТКОВА

1. Годик Є.І., Хаскин А. М. Довідник з креслення. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Машинобудування, 1974. - с.696 з мул.

2. Політехнічний словник / Редкол .: А. Ю. Ишлинский (гл. Ред.) Та ін. - 3 - є вид ,, перераб. і доп. - М .: Радянська енциклопедія, 1989. - 656 с. з мул.

Баранова Л. А., Панкевич О. П. Основи креслення: Підручник для технікумів. 2-е ізданіе.-М.: Вища школа, 1982.

ІНТЕРНЕТ - САЙТИ

http://nacherchy.ru/sopryazhenie.html

http://www.nacherchy.ru/

http://allformgsu.ru/

http://graph.power.nstu.ru/

http://www.propro.ru/graphbook/gp/geom/0.htm

http://www.besplatnie-uchebniki.org/read/442/page0001.html

http://okb-srdd.ru/publ/tekhnicheskie_stati/geometricheskoe_cherchenie/soprjazhenie/9-1-0-66

http://xreferat.ru/

http://www.pandia.ru/text/78/228/9436.php

http://nashol.com/2014111980699/tehnicheskii-risunok-piskanova-e-a-2011.html

Список використаної літератури:

Ботвинников А. Д., Виноградов В. Н., Вишнепольскій І. С. Креслення: Підручник для 7-8 класів загальноосвітніх установ. 7-е. ізданіе.-М.: Просвещение, 1997.

Матвєєв А. А., Борисов Д. М., Богомолов П. І. Креслення: Підручник для машинобудівних технікумов.-Л.: Машинобудування, 1979.

Ройтман І. А. Машинобудівне креслення: Навчальний посібник для учнів 9-10 кл.-М .: Просвещение, 1984.

Брилинг Н. С., Балягін С. Н. Креслення: Довідкове посібник.-М.: Стройиздат, 1994..

Барсуков П. В. Будівельне креслення: Навчальний пособіе.4-е изд.: Вища школа, 1972.

Школяр К. А. Графічна грамота.-М.: Дитяча література, 1977.

Воротніков І. А. Цікаве креслення: Книга для учнів середніх школ.4-е изд.-М .: Просвещение, 1990.

Вишнепольскій І. С. Технічне креслення: Навчальний посібник для професійно-технічних учіліщ.-М.: Машинобудування, 1975.

Боголюбов С. К. Креслення: Підручник для середовищ. спец. навч. заведеній.2-е. изд.-М .: Машинобудування, 1989.

Манцветова І. В. та ін. Проекційне креслення з завданнями: Учеб. посібник для техн. спец. вузів. 3-е. изд., перераб. і доп.-Мн.: Виш школа, 1978.

Гордон В. О., Семенцов-Огієвський М. А. Курс нарисної геометрії. М: Вища школа, 2000..

Гордон В. О., Іванов Ю. Б., Солнцева Т. Є. Збірник завдань по курсу нарисної геометрії. М .: Вища школа, 1998..

Іванов Ю. Б. Атлас креслень загальних видів для деталірованія. Ч. 1. Технологічні пристосування для обробки деталей машин і приладів. М .: Вища школа, 2000..

Табір А. І. Курс інженерної графіки. М .: Тетянин день, 1995..

Табір A.M. Інженерна графіка. Красноярськ: Вид-во Красноярського університету, 1992.

Табір A.M. Машинна графіка. Красноярськ: Вид-во Красноярського університету, 1988.

Табір A.M. Інженерна графіка (вимоги державних стандартів). Красноярськ: Вид-во КГАЦМіЗ, 2000..

Левицький B.C. Машинобудівне креслення і автоматизація виконання креслень. М .: Вища школа, 2000..

Локтєв О. В. Короткий курс нарисної геометрії. М .: Вища школа, 2001..

Локтєв О. В., Числов П. А. Задачник по нарисної геометрії. М .: Вища школа 2001.

Інженерна і комп'ютерна графіка // Е. Т. Романичева, А. К. Іванов, А. С. Куликов та ін. М .: Вища школа, 1996..

Попова Г. Н., Алексєєв С. Ю. Машинобудівне креслення: Довідник. СПб .: Політехніка, 1994..

Чекмарьов А. А., Осипов В. К. Довідник по машинобудівному кресленню. М .: Вища школа, 2000.

Гардан І., Люка М. Машинна графіка і автоматизація конструювання: У 2 т. М., 1987.

Чекмарьов А. А. Інженерна графіка. М .: Вища школа, 2001..

Шипова Г. М., Асташов A.M. Викладання спецкурсу з комп'ютерної графіки на основі системи АшоСаd // Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка. Нижній Новгород: Изд-во НГСУ, 2000..

http://www.diss.seluk.ru/m-pedagogika/447086-1-kafedra-dizayn-uchebno-metodicheskiy-kompleks-disciplini-osnovi-inzhenernoy-grafiki-osnovnoy-obrazovatelnoy-programmi-napravleniyu.php

За усні відповіді і графічні роботи учням виставляються оцінки за п'ятибальною системою.

При усній перевірці знань

Оцінка «5» ставиться, якщо учень

- Опанував програмовий матеріал, ясно уявляє форму предметів за їхніми зображеннями і твердо знає правила й умовності зображень і позначень;

- Дає чітку і правильну відповідь, виявляє розуміння навчального матеріалу і характеризує міцні знання, викладає матеріал у логічній послідовності з використанням прийнятої в курсі креслення термінології;

- Помилок не робить, але допускає застереження через неуважність при читанні, які легко виправляє на вимогу вчителя.

Оцінка «4» ставиться, якщо учень

- Опанував програмовий матеріал, але креслення читає з невеликими труднощами внаслідок ще недостатньо розвиненого просторового уявлення, знає правила зображень і умовні позначення;

- Дає правильну відповідь у певній логічній послідовності;

- При читанні креслень допускає деяку неповноту відповіді і незначні помилки, які виправляє лише за допомогою вчителя.

Оцінка «3» ставиться, якщо учень

- Основний програмний матеріал знає нетвердо, але більшість вивчених умовностей зображень і позначень засвоїв;

- Відповідь дає неповний, побудований недоладно, але виявив загальне розуміння питань;

- Креслення читає невпевнено, вимагає постійної допомоги вчителя.

Оцінка «2» ставиться, якщо учень

- Виявляє незнання або нерозуміння більшої або найбільш важливої ??частини навчального матеріалу;

- Відповіді будує недоладно, допускає суттєві помилки, які не може виправити навіть за допомогою вчителя.

Сполучення окружних

ЗОВНІШНЄ Сполучення Під зовнішнім сполученням двох дуг розуміють таке поєднання, коли сполучаються дуги і дуга сполучення знаходяться по різні боки від загальної дотичній і дуга сполучення є увігнутою по відношенню до сполучаються дуг. Відстань від центру сполучення до центрів вихідних дуг дорівнює сумі радіусів ВНУТРІШНЯ Сполучення (рис. 16). При внутрішньому сполученні і сполучаються дуги і дуга сполучення знаходяться по одну сторону від загальної дотичній, і дуга сполучення є опуклою по відношенню до сполучаються дуг. Відстань від центру сполучення до центрів вихідних дуг дорівнює різниці радіусів

ДОДАТОК


Креслярський шрифт ГОСТ 2.304-81. типу Б

 Креслярський штамп ГОСТ 2. 424-80МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА | Історія бухгалтерського обліку
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати