На головну

Список використаних джерел

  1. Amp; СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. I. Список теоретичних питань до ЗАЛІКУ
  3. II. Доведення бюджетних даних до головних розпорядників коштів федерального бюджету і головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету
  4. IV. Список нормативних актів і літератури
  5. Актуальні проблеми вітчизняного джерелознавства на сучасному етапі.
  6. Аналіз джерел формування майна підприємства.
  7. Аналіз поточних джерел фінансування підприємства

Нормативні правові акти

1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ // КонсультантПлюс

2. Податковий кодекс Федеральний закон від 08.02.1998 N 14-ФЗ // КонсультантПлюс

література

3. Анташ В. А., Уварова Г. В. Економічна матриця підприємства // Економіко-правовий бюлетень. - 2012. - N 5. - 160 с.

4. Бєлов А. М. Управління витратами на підприємстві. - СПб .: Изд-во СПб .: 2011. - 85 с.

5. Бланк І. А. Торговий менеджмент. - К .: Ельга, Ніка-Центр, 2009. - 784 с.

6. Бланк І. А. Управління прибутком. - Київ: Ніка-Центр, Ельга, 2011. - 752 с.

7. Вахрушева О. Б. Бухгалтерський управлінський облік: навчальний посібник-М .: Дашков і К, 2012. - 252 с.

8. Гіляровський Л. Т. Економічний аналіз. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 615 с.

9. Гнутова Е. Підвищення рентабельності компаній через оптимізацію бізнес-процесів // Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2012. - № 21. С. 14 - 15.

10. Ілишева Н. Н., Крилов С. І. Фінансова стратегія організації: поняття, зміст та аналіз // Фінанси і кредит. - 2010. - № 17. - C. 8-17.

11. Климова М. А. Новітня книга про прибутки і збитки / М. А. Клімова. - М .: Бібліотечка Російської газети, 2012. - 183 с.

12. Ковальов В. В. Аналіз господарської діяльності підприємства / В. В. Ковальов, О. М. Волкова. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 224 с.

13. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: методи і процедури / В. В. Ковальов. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 560 с.

14. Ковальов В. В. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / В. В. Ковальов, О. М. Волкова - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2011 - 1024 с.

15. Кузнєцов Б. Т. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік», 060400 «Фінанси і кредит» / Б. Т. Кузнєцов - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 415 с.

16. Любанова Т. П. Стратегічне планування на підприємстві: Навчальний посібник для Вузів. - М .: Видавничий центр «МарТ», 2014. - 400с.

17. Малова І. В. Класифікація витрат на якість: ретроспективний аналіз і сучасні тенденції / І. В. Малова // Лізинг. - 2012. - N 6. - С. 55 - 64.

18. Мамонова Є. Р. Формування ресурсного потенціалу платних послуг в регіонах / Е. Р. Мамонова // Російське підприємництво. - 2012. - №829 (47). - С. 17.

19. Мельник М. В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності: Підручник для середньої профосвіти / М. В. Мельник, Є. Б. Герасимова Е. А. Ігнатьєва - М .: Економіста, 2010. - 320 с.

20. Мікульчик А. А., Оцінка ризику неотримання прибутку в умовах нестабільності ринку // Економіка і виробництво. - №3. - 2011. - С.24.

21. Монтехано Х. М. Економіка громадського харчування / Х. М. Монтехано. - Смоленський державний університет, 2012. 312 с.

22. Нагапетьянц Н. А. Маркетинг в галузях і сферах діяльності: навч. посібник - М .: Вузівський підручник, 2012. - 272 с.

23. Новицький Н .. І. Організація, планування і управління виробництвом: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2012.

24. Пєшкова Є. П. Маркетинговий аналіз в діяльності фірми. - М .: Ось-89, 2012. - 342 с.

25. Райзберг Б. А. Сучасний економічний словник. / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, Є. Б. Стародубцева. - М .: Инфра-М, 2009. - 496 с.

26. Рачок В. Л., Дреміна Г. А., Галюкшова Т. В. / Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. - Омськ: Омський державний інститут сервісу, 2012. - 169 с.

27. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г. В. Савицька. - 5-е изд. доп. і перераб. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2013. - 687с.

28. Савицька Г. В. Економічний аналіз: Підручник. - 12-е изд., Исправ. і доп. - М .: Нове знання, 2014. - 679 с.

29. Сергєєв І. В. Економіка підприємства / І. В. Сергєєв. - М .: Фінанси і статистика, 2012. - 304 с.

30. Скляренко В. К. Економіка підприємства / під ред. О. І. Волков, О. В. Девяткин. - М .: ИНФРА-М, 2012. - 601 с.

31. Станіславчик Є. Парадокси управління прибутком / Є. Станіславчик. // Фінансова газета. - 2013. - № 42. - С. 21 - 32.

32. Станіславчик Є. Аналіз та моделювання рентабельності / Є. Станіславчик. // Фінансова газета. - 2012. - № 10. - С. 10 - 13.

33. Ухалова, Р. С. Ресторанний бізнес на зльоті // Ресторани. - 2011. - № - 2. С. 23.

34. хлюпаМ. О. Ресторани Росії / М. О. Хлюпа // Бізнескурс. - 2013. - № 67. С. 3.

35. Шестакова Е. В. Оптимізація прибутку. - М .: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2014. - 536 с.

36. Шик Л. П. Кав'ярні / Л. П. Шик. М .: Скіф, 2011. 146 с.

37. Шолохова В. І. Прибуток або збиток? Як правильно показати результат роботи фірми / В. І. Шолохова. - M .: Бератор-паблішинг, 2013. - 224 с.

38. Ягодинская Н. В. Культура обслуговування в ресторані / Н. В. Ягодинская. - М .: Видавничий центр «Академія». - 2010 272 с.ВИСНОВОК | Анотація.

ВСТУП | Прибуток і рентабельність, як показники ефективності діяльності організацій | Методи аналізу прибутку і рентабельності організації | Шляхи збільшення прибутку і рентабельності послуг на ринку громадського харчування в Росії | Загальна характеристика організації | Захід щодо підвищення ефективності діяльності за рахунок використання індукційних печей | Захід щодо підвищення прибутку за рахунок оптимізації системи управління запасами | Захід щодо підвищення прибутку і рентабельності за рахунок поведінки кулінарного шоу | Додаток 1 | Додаток 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати