На головну

ВСТУП

  1. A. Введення
  2. A. Введення
  3. A. Введення
  4. A. Введення
  5. A. Введення
  6. A. Введення
  7. A. Введення

ЗМІСТ

ВСТУП .. 6

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ .. 9

1.1 Прибуток і рентабельність, як показники ефективності діяльності організацій. 9

1.2 Методи аналізу прибутку і рентабельності організації. 12

1.3 Шляхи збільшення прибутку і рентабельності послуг на ринку громадського харчування в Росії. 21

ГЛАВА 2 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ «ФЕРРУМ» ІП КАРЕЛІНА Г. С. 30

2.1 Загальна характеристика організації. 30

2.2. Аналіз основних економічних показників ресторану «Феррум». 38

2.3 Оцінка фінансового стану ресторану «Феррум». 45

ГЛАВА 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ «ФЕРРУМ». 54

3.1 Заходи по підвищенню ефективності діяльності за рахунок використання індукційних печей. 54

3.2 Заходи по підвищенню прибутку за рахунок оптимізації системи управління запасами. 58

3.3 Заходи по підвищенню прибутку і рентабельності за рахунок поведінки кулінарного шоу. 62

ВИСНОВОК .. 65

Список використаної літератури .. 67

АНОТАЦІЯ ................................................. ............................. 72

ДОДАТКИ ................................................. ............................ 73

ВСТУП

У ринковій економіці особливе місце відводиться підприємцю, здатному виконувати виключно важливу функцію при здійсненні підприємницької (комерційної) діяльності - отримувати прибуток.

Значимість економічного аналізу таких найважливіших показників, як прибуток і рентабельність підприємства важко переоцінити, адже саме прибуток є кінцевий фінансовий результат діяльності організації, службовець джерелом поповнення її фінансових ресурсів.

Прибутковість або прибутковість організації, може бути оцінена за допомогою як абсолютних, так і відносних показників. Абсолютні показники виражають прибуток, і вимірюються у вартісному вираженні, т. Е в рублях. Відносні показники характеризують рентабельність і вимірюються у відсотках або у вигляді коефіцієнтів. Показники рентабельності в набагато меншій мірі знаходяться під впливом інфляції, ніж величини прибутку, оскільки вони виражаються різними співвідношеннями прибутку і авансованих коштів (капіталу), або прибутку і зроблених витрат (витрат). Рентабельність являє собою таке використання коштів, при якому організація не тільки покриває свої витрати доходами, а й отримує прибуток.

Тема, пов'язана з прибутком і рентабельністю особливо гостра для російських організацій, оскільки високі податки, неплатежі контрагентів, високі ризики діяльності, бюрократизм і багато інших чинників значно зменшують одержувані прибутки, що безпосередньо впливає на самоокупність і самофінансування діяльності організацій. Реальний стан в російській економіці сьогодні такий, що з усіх можливих джерел інвестування, найбільш реальним є отримання прибутку використання її частини для розвитку. Це обумовлено тим, що амортизаційні відрахування через зростаючу інфляцію не можуть повністю забезпечити організації, а банківський кредит часто або недоступний або має високі відсотки.

Сучасна економічна життя підприємств вкрай складна, на такі важливі показники, як прибуток і рентабельність, впливає (прямо чи опосередковано) дуже велике число різних факторів. Причому якщо вплив одних факторів буквально «лежить на поверхні» і видно навіть неспеціалістам, то вплив багатьох інших не так очевидно і грамотно оцінити їх вплив може тільки та людина, яка досконало володіє методикою економічного аналізу. При аналізі розраховані показники рентабельності зіставляють з плановими, з відповідними показниками попередніх періодів, а також з даними інших підприємств (організацій).

Внаслідок вище перерахованого, аналіз прибутковості (рентабельності) організації сьогодні стає надзвичайно актуальним, він дозволяє виявити основні чинники зростання прибутку, ефективність використання ресурсів, потенційні можливості підприємства (організації), а також визначити вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на розмір прибутку і рентабельності.

Висока практична значимість і роль аналізу прибутку і рентабельності, як інструменту економічного аналізу, знаходить своє відображення у великій кількості публікацій у вітчизняній і зарубіжній літературі.

Мета випускної кваліфікаційної роботи: розробка пропозицій по збільшенню прибутку та рентабельності.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання:

- Визначити сутність прибутку, прибутковості і рентабельності;

- Виділити тенденції на ринку громадського харчування;

- Вказати можливості зростання прибутковості (рентабельності) на рику громадського харчування;

- Дати характеристику організаційно-правовій формі, структурі управління та основних видів діяльності об'єкта дослідження;

- Провести аналіз показників прибутку і рентабельності і виявити фактори, що впливають на зміну прибутку і рентабельності;

- Запропонувати і оцінити ефективність заходів щодо збільшення прибутку і рівня рентабельності.

Об'єкт дослідження ресторан «Феррум» ІП Кареліна Г. С.

Предмет дослідження прибуток і рентабельність діяльності ресторану «Феррум» ІП Кареліна Г. С ..

Інформаційна база дослідження складається з наукових, методичних, навчальних видань вітчизняних авторів, інформаційних, нормативно-правових, аналітичних, довідкових джерел, матеріалів поточної і періодичної преси, внутрішніх документів і бухгалтерської звітності ресторану.

У даній роботі були використані різні літературні джерела таких авторів як Басовский Н. Е., Бочаров В. В., Ковальов В. В., Новашіна Т. С., Стоянова Е. С. та інших.

Структура роботи є типовою і представлена ??введенням, трьома головами, висновком та списком використаних джерел та додатками.

Методами дослідження, використаними в роботі:

- Теоретичний аналіз літератури,

- Коефіцієнтний аналіз,

- Аналіз показників динаміки і факторний аналіз.


 проведення свята | Прибуток і рентабельність, як показники ефективності діяльності організацій

Методи аналізу прибутку і рентабельності організації | Шляхи збільшення прибутку і рентабельності послуг на ринку громадського харчування в Росії | Загальна характеристика організації | Захід щодо підвищення ефективності діяльності за рахунок використання індукційних печей | Захід щодо підвищення прибутку за рахунок оптимізації системи управління запасами | Захід щодо підвищення прибутку і рентабельності за рахунок поведінки кулінарного шоу | ВИСНОВОК | Список використаних джерел | Анотація. | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати