Головна

Дослідження причин порушень безпеки

  1. CHINA (ПРОВЕДЕ ПЕРЕГОВОРИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ) WITH JAPAN AND SOUTH KOREA
  2. I. Пояснення загальних причин і механізмів захворювань
  3. II тріумвірат. Причини падіння Римської Республіки
  4. III. Злочини проти ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
  5. IX. Заходи безпеки при користуванні льодовими переправами
  6. Quot; ПРОФЕСІЯ МЕДСЕСТРИ І небезпечна і важка ... "АБО ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В ЛПУ
  7. Quot; Стаття 93 [1]. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування зі зверненням пожежонебезпечних, пожежовибухонебезпечних і вибухонебезпечних технологічних середовищ

На сучасному етапі передумовами сформованого кризової ситуації із забезпеченням безпеки інформаційних систем є:

1) сучасні комп'ютери за останні роки набули великої обчислювальну потужність, але одночасно з цим стали набагато простіше в експлуатації;

2) прогрес в області апаратних засобів поєднується з ще більш бурхливим розвитком програмного забезпечення;

3) розвиток гнучких технологій обробки інформації привело до того, що практично зникає межа між робочою даними і виконуваними програмами за рахунок появи і поширення віртуальних машин;

4) невідповідність бурхливого розвитку засобів обробки інформації і повільної опрацювання теорій інформаційної безпеки призвело до появи існуючого розриву між теоретичними моделями безпеки і реальними категоріями сучасних інформаційних технологій;

5) необхідність створення глобального інформаційного простору та забезпечення безпеки протікають в ньому процесів зажадало розробки міжнародних стандартів, дотримання яких може забезпечити необхідний рівень гарантій забезпечення захисту.

Завдання, що вимагають негайного розв'язання:

1. забезпечення безпеки нових типів інформаційних ресурсів;

2. організація довіреної взаємодії сторін в інформаційному просторі;

3. захист від автоматичних засобів нападу;

4. інтеграція захисту інформації в процесі автоматизації її обробки як обов'язковий елемент.

Під захистом інформації в комп'ютерних системах прийнято розуміти створення і підтримання організованою сумісності засобів, способів і заходів, призначених для попередження спотворення, знищення та несанкціонованого використання інформації, що зберігається і оброблюваної в електронному вигляді.Поняття і визначення інформаційної безпеки. | Способи та засоби захисту інформації

Системний підхід до зберігання інформації | Системний підхід | антивіруси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати