Головна

Тема уроку. Повітря. Прилади природодослідника. (Спробуйте створити моделі до теми).

  1. Аналіз моделі рівноваги Манделла-Флеммінга
  2. Джерела світла та освітлювальні прилади
  3. Значение методов наглядного обучения в преподавании истории. Классификация средств наглядного обучения. Критерии выбора наглядных средств к уроку.
  4. Ієрархічна і мережна моделі даних
  5. Концептуальні моделі навчання обдарованих
  6. Математичні моделі
  7. Моделі відносин довіри
Тема уроку Приклад моделювання явища природи Опис моделі та мета її застосування
     

Література:

1. Т. М. Байбара. Методика навчання природознавства в початкових класах. -К.: "Веселка", 1998, с.119-146.

2. Лишенко Г. П. та інш. Навчання в 4 кл. Чотириріч. І 3 кл триріч почат. Шк.:Посібн для вчителя /-К.: "Освіта",1998.-256с.

3. Мечник Л. А., Майхрук М.І., Волошин О. М. Уроки з природознавства (3(4) - 4(3) класи). - Тернопіль: "Підручник і посібники". - 1996. - С. 65.

4. Початкова школа,- 1998, №8, №6 с.20-31

4. Фенологічні екскурсії в природу. (2год.)

План.

1. Особливості проведення фенологічних спостережень у початковій школі.

2. Вимоги до проведення фенологічної екскурсії

3. Методика ведення календаря спостережень та щоденника спостережень за природою.

Методичні рекомендації:

Фенологічна екскурсія базується на вивченні сезонних змін в живій та неживій природі і проводиться відповідно до пір року. Особливості фенологічної екскурсії:

· базування на вивченні сезонних змін в живій та неживій природі;

· проведення відповідно до пір року;

· сприйняття природи різними органами чуття;

· розуміння взаємозв'язків у природі;

На відміну від уроків у класі дає змогу учням сприймати природу безпосередньо різними органами чуттів. Діти бачать об'єкти в природному середовищі, спостерігають взаємозв'язок рослин і ґрунту, тварин і рослин, залежності їх поведінки та умов існування від пори року і стану природи. Це дає можливість сформувати уявлення про природу як єдине ціле, в якому всі елементи перебувають у тісному взаємозв'язку, утворюючи природні угрупування. На початку кожного сезону учні отримують завдання перевіряють певні народні прикмети, щодо погоди: навесні -якщо вранці з'являються темні хмари - вдень чекай дощу; якщо сонце сідає в хмари - чекай дощу завтра. Довготривалі спостереження провадяться в позаурочні години. Об'єктом їх виступають процеси, явища, події, які розвиваються, змінюються протягом певного часу. Ознаки, які характеризують такий об'єкт, проявляються в різні періоди (або через деякий час) його розвитку. До цієї групи належать спостереження за умовами життя рослин; за впливом різних умов існування на ріст і розвиток рослин; змінами, які відбуваються з конкретними об'єктами природи протягом різних пір року.

Завдання самоконтролю:

1. Значення уроків-екскурсій в системі засвоєння молодшими школярами природничих знань та умінь. За якими ознаками здійснюється класифікація уроків-екскурсій у процесі вивчення природознавства? Назвіть види уроків-екскурсій. Розкажіть про зміст і послідовність підготовки учителя до уроку-екскурсії. Яка дидактична мста і структура поточного уроку-екскурсії? Чим вони зумовлені?

2. На конкретному прикладі прокоментуйте специфіку методики організації і проведення всіх етапів поточного уроку-екскурсії. Мета і структура вступного уроку-екскурсії. Як визначаються об'єкти, що їх вивчають учні на вступному уроці-екскурсії? Поясніть особливості методики організації і проведення вступного уроку-екскурсії на конкретному прикладі. Назвіть дидактичну мету і структуру підсумкового уроку-екскурсії. У чому полягають особливості складання логічної схеми змісту цього уроку?

3. Розкажіть про особливості підготовки і проведення підсумкового уроку-екскурсії.

Практичначастина:

  1. Використайте рослинний матеріал, що зібраний під час екскурсії для складання композиції. Доберіть назви до композицій з певної тематики :"Краса рідного краю", "Збережемо природу", "Історія рідного краю у квітах і травах".
  2. Розробити план фенологічної екскурсії. Простежте за кольором осіннього листя та доберіть дієслова, що влучно передають характер руху листя під час листопаду (можливі варіанти: летить, падає, кружляє, пурхає, лине, миготить та ін.). Складіть оповідання , що починається словами: "Про що мені розповів осінній листочок"

 Допоміжна література. | Користуючись підказкою виконайте наступні завдання.

Основна література | Література | Освітня галузь «Природознавство». | Історичний розвиток методики викладання природознавства. | Додаткова | Література основна. | В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. | ЗАПОЧАТКУВАТИ СВОРЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ТЕКИ | МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВНОЇ ЛІНІЇ "РУХ І ВЗАЄМОДІЯ". | МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕНОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати