На головну

Основна література

 1. II. Основная часть.
 2. IV. Література
 3. А) основная
 4. А) основная
 5. А) основная
 6. А) основная
 7. А) основная

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Кафедра природничо-математичних дисциплін та логопедії

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри

___________________О. В. Саган

"___"________________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика навчання природознавства

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

спеціалізація логопедія, англійська мова, інформатика, українознавство

(назва спеціалізації)

факультет дошкільної та початкової освіти

9.Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах: [Навчальний посібник]. - К.: Веселка, 1998. - 338с.
 2. Байбара Т. М. Природознавство в 3-4 класі: [Посіб. для вчителя.]К.: Освіта, 2001. - 224 с.
 3. Біда О. А. Методика вивчення курсу "Я І Україна" з основами сільськогосподарської праці. [навчальний посібник для студентів ] / Олена Анатоліївна Біда -К.: Освіта 2003. - 432с.
 4. Білецька О.І. . Лоджук Н. Р. Розробки уроків з курсу "Я і Україна. Я і природа" / О.І. Білецька, Н. Р. Лоджук -Тернопіль:Підручники і посібники. 2006. -144с.
 5. Борисенко Н. М., Сухіна Л. А. Основні напрями теорії та технології природничо-математичної освіти у початковій школі. [навч.-метод. рекомендації ] / Н. М. Борисенко/- Херсон: Айлант, 2010.- С.42-60.

6. Викладання довкілля в 3-4 класі. [Посібник для вчителів, які викладають інтегрований курс "Довкілля" в 3-4 класі.] - Полтава: ПОІПОПП, 1999. - 80 с.

7. Борисенко Н. М., Сухіна Л. А., Саган О. В., Інтеграція природничо-математичних знань у початковій школі [навч.-метод. посібник]/ Н. М. Борисенко. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.-76с.

 1. Борисенко Н. М., Сухіна Л. А. Методики природничо-математичних дисциплін у питаннях та відповідях[ метод. рекомендації ] / Н. М. Борисенко/- Херсон: Айлант, 2007.- С.42-78.

9. Державна національна програма "Освіта" Україна ХХІ ст. - К.: Райдуга, 1994. - С. 12.

10. Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарова К. Д. Методика викладання природознавства:[Навч. Посібник].-2-ге вид, перероб. І допов. -К.: Вища школа,1990.-302с.А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... | Допоміжна література.

Тема уроку. Повітря. Прилади природодослідника. (Спробуйте створити моделі до теми). | Користуючись підказкою виконайте наступні завдання. | Література | Освітня галузь «Природознавство». | Історичний розвиток методики викладання природознавства. | Додаткова | Література основна. | В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. | ЗАПОЧАТКУВАТИ СВОРЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ТЕКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати