На головну

РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  3. F. Одиниці однорідного виробництва
  4. I. Рахунок виробництва
  5. III. Вимоги до відбору, транспортування та зберігання проб відходів виробництва і споживання
  6. IX. Вимоги щодо організації освітлення місць виконання робіт

Рахунок виробництва розробляється з метою характеристики результатів виробництва продукції та послуг. У ньому відбивається обсяг витрат продуктів і послуг на виробництво валового внутрішнього продукту (ВВП) даного року - проміжне споживання.

Рахунок виробництва є не тільки ключовим з точки зору економічного змісту, а й найбільш трудомістким. Його побудова передбачає необхідність проведення величезного комплексу робіт зі збору та обробки інформації про виробництво продуктів і послуг, про витрати на їх виробництво.

Схема рахунку має такий вигляд.

Вихідним показником ресурсної частини рахунку є валовий випуск продуктів і послуг.

Випуск продуктів і послугв рахунку виробництва відбивається в основних і ринкових цінах. Найбільше економічне зміст має показник випуску в ринкових цінах. Саме цей показник визначає загальну вартість вироблених товарів і послуг, які потім були використані на проміжне і кінцеве споживання, накопичення і для експорту. Саме він буде використовуватися для ув'язки показників всіх рахунків системи в рахунку продуктів і послуг. Однак і показник випуску в основних цінах має важливе значення. Його величина не залежить від величини податків і субсидій, тому він використовується для розрахунків показників галузевої структури виробництва. Розрахунок галузевої структури з випуску в ринкових цінах привів би до спотворень через відмінності в ставках податків.

У ресурсної частини рахунку відображається процес формування ринкових цін на випуск продуктів і послуг, так як в ній відображаються чисті податки на продукти та імпорт (т. Е. За винятком субсидій):

ВВ в ринкових цінах = ВВ в основних цінах + Чисті податки на продукти + Чисті податки на імпорт.

Валовий випуск ринкових послуг підрозділяється на дві групи:

- Випуск ринкових послуг (за винятком побічно обчислених послуг фінансових посередників);

- Побічно обчислені послуги фінансових посередників.

Побічно обчислені послуги фінансових посередників -це продукція, вироблена фінансовими установами, які виступають як фінансові посередники і займаються збором, перекладом і розподілом фінансових ресурсів. Вони визначаються як величина доходу від власності, отриманого фінансовими установами (за винятком доходу, отриманого від інвестування їх власних фондів), за вирахуванням відсотків, сплачених ними кредиторам. Коли банк надає кредити іншим банкам, валовий випуск для цих операцій не обчислюється.

Загальні принципи розрахунку валового випуску були розглянуті вище (див. П. 4.3). Наявність загальних методологічних принципів розрахунку показників валового випуску в окремих галузях не виключає деяких особливостей розрахунку цього показника в окремих галузях, в значній мірі визначаються специфікою тієї чи іншої галузі виробництва.

У рахунку виробництва додана вартість - це балансує (урівноважує) стаття, яка не є економічною операцією, а визначається арифметичним (рахункових) шляхом. Сума валової доданої вартості всіх галузей, або сума ВДС всіх секторів, становить валовий внутрішній продукт. На рівні підприємств, галузей, секторів валовий внутрішній продукт виступає як валова додана вартість.

Податки на продуктивключають податки, що стягуються пропорційно до кількості або вартості товарів і послуг, вироблених або продаються одиницею-резидентом. Податки на продукти визначаються як суми надходжень до бюджету від підприємств і організацій наступних платежів: податок з обороту, податок з продажів, інші податки на продукти.

Чисті податки на продуктивизначаються як різниця між податками на продукти і субсидіями на продукти.

Субсидії на продуктивключають субсидії на продукти, що надаються пропорційно кількості і якості або вартості продуктів і послуг, вироблених на внутрішньому ринку або експортованих виробляє одиницею-резидентом.

Чисті податки на імпортявляють собою різницю між податками на імпорт і субсидіями по імпорту. Ці податки розраховуються як сума імпортних мит, одержуваних за всіма видами зовнішньої торгівлі її учасниками, і прибутку державних зовнішньоторговельних організацій від імпорту продуктів і послуг, що вилучається до бюджету. З отриманої суми віднімаються субсидії на закупівлю імпорту, якщо вони мають місце. Субсидії на імпорт - виплати з держбюджету учасникам зовнішньої торгівлі на імпортні закупівлі товарів.

Податки на імпортявляють собою платежі до державного бюджету чистого доходу, що утворюється в результаті відмінностей між зовнішньоторговельними (перерахованими в рублі за курсом ЦБР) і внутрішніми цінами РФ на окремі види товарів, що ввозяться на територію Росії товарів.

Розділ "Використання" включає проміжне споживання (ПП) і балансуючу статтю рахунку - ВВП в ринкових цінах. ВВП - не економічна операція, а розрахункова категорія, яка визначається як різниця між обсягом ВВ в ринкових цінах і ПП.

проміжне споживаннявиробників-резидентів на економічній території країни є вартість всіх продуктів (за винятком основних фондів) і ринкових послуг, спожитих протягом даного періоду з метою виробництва інших продуктів і послуг.

Валовий внутрішній продукт- Важлива економічна категорія і основний показник результату розвитку економіки, що характеризує кінцевий результат виробничої діяльності виробників-резидентів і нерезидентів на економічної території країни.

На рівні фірми, галузі або сектора економіки різницю між випуском товарів і послуг та проміжним споживанням називають валової доданої вартістю (ВДС). Ця назва точно відбиває суть показника. На його основі визначається внесок кожної інституційної одиниці, кожного сектора, галузі у створення ВВП.

Сума ВДС секторів (галузей) економіки з урахуванням чистих податків на продукти та імпорт становить ВВП.

Відніманням з ВВП споживання основного капіталу отримують чистий внутрішній продукт.

Характеризуючи результати функціонування економіки, рахунок виробництва дозволяє виявити внесок кожного сектора, галузі виробника в створення ВВП даного року; галузеву структуру ВВП країни (регіону) і на її основі - тип розвитку економіки (індустріальна, індустріально-аграрна, рекреаційна і т. п.).

Показники рахунку дозволяють оцінити структуру ВВП за питомою вагою в ньому продуктів і послуг, а також ефективність виробництва, що розраховується на основі зіставлення результатів (ВВП, ВДС) і витрат (ПП).[1] [1] Див .: Національні рахунки та економічні баланси країн-членів співдружності незалежних держав за 1990-1993 роки. - М .: 1994 г. - С. 209.

 ЗВЕДЕНІ РАХУНКУ СИСТЕМИ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК, ПРИЗНАЧЕННЯ | СУПУТНИКОВІ радіонавігаційної системи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати