Головна

VIII Рахунок операцій з капіталом

  1. C. Вимірювання вартості немонетарних операцій непрямим чином
  2. IV. Особливості відображення операцій по доведенню бюджетних даних при здійсненні касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів
  3. VI. Рахунок операцій з капіталом
  4. VII. Особливості подання та доведення бюджетних даних для здійснення операцій в іноземній валюті
  5. VIII. Регламент переговорів при виконанні операцій по закріпленню залізничного рухомого складу на станційних залізничних коліях
  6. VIII. Рахунок операцій з капіталом
 операції використання    ресурси  
 (Зміни в активах)    Валовове національні заощадження  15473,7
 Валове нагромадження основного капіталу (включаючи придбання за відрахуванням вибуття цінностей)  11620,4  Капітальні трансферти, отримані від решти світу  16,9
 Зміни запасів матеріальних про засобів  Кап трансферти, передані іншому світу  (24,4)
 Чиста купівля землі і НМА (придбання за відрахуванням вибуття невироблених нефінанс активів)  (Зміни в зобов'язаннях і чистої вартості капіталу)  
 Балансуюча рядок (якщо + чисте кредитування, якщо - чисте запозичення (борги нації) і стат розбіжність)  1821,7    
 всього  15466,1  всього  15466,1

Аналіз операцій рахунку з капіталом:

1) аналіз структури джерел фінансування інвестицій. У структурі виділяється 2 основні показники: - частка валових заощаджень в сумі всіх джерел фінансових інвестицій

- Частка капітальних трансфертів всередині економіки або за її межі

2) для оцінки реалізації оцінки інвестиційної політики уряду розраховуються показники капітальних трансфертів отриманих та переданих основному світу

3) проводиться аналіз балансує рядки. Цей рядок враховує або витік капіталу за кордон, або приріст ден ресурсів економічних одиниць.

 рахунки нагромадження | IX Фінансовий рахунок

макроекономічні показники | лекція №6 | III Баланси активів і пасивів | IV Рахунок утворення доходів | V Рахунок розподілу первинних доходів | VI Рахунок вторинного розподілу доходів | Рахунок перерозподілу доходів в натур формі (в розробці) | лекція 10 | XI Рахунок переоцінки | XII Рахунки решти світу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати