На головну

III Баланси активів і пасивів

  1. I.1.a.i.5. Межі активів і перший рівень класифікації активів
  2. I.1.a.i.6. Поява активів в балансі активів і пасивів і вихід активів з нього
  3. Активів і пасивів
  4. Активи комерційного банку, їх класифікація. Показники якості активів. Проблеми управління банківськими активами в сучасних умовах
  5. Аналіз активів банку

1. Початковий баланс активів і пасивів

2. Зміни в балансі активів і пасивів за досліджуваний період (рік)

3. Заключний баланс активів і пасивів

Виникає необхідність розробки сателітних рахунків.

Перші саттелітние рахунок утворені в нашій країні - екологічні рахунки.

Саттелітние рахунок:
 1. Екологічні

2. Соціально-економічні (рахунки по туризму)

2. Рахунок виробництва

Рахунок виробництва є первинною ланкою всієї системи нац рахунків, на його основі формуються щомісяця, щокварталу і щорічно показники пов'язані з виробництвом Тіу. Цей рахунок є центральним і в ньому найбільш повно і точно здійснюється процес облік виробництва. Цей рахунок призначений для вимірювання доданої вартості з урахуванням тих операцій, які характеризують вироб процес. Розрахунок ВДС і ВВП здійснюється произв методом

Ліва частина в таблиці дорівнює правій.

Рахунок 1 - рахунок виробництва

 операції використання    ресурси  
 1. Проміжне споживання  47761,4  1. Валовий випуск продуктів і послуг в основних цінах  94081,5
     2. Податки на продукти  8440,1
     3. Субсидії на продукти  174,5
 Балансуюча рядок (всього - використання) ВВП в рц  102347,1 - 47761,4 = 54585,6  4. Чисті податки на імпорт  
 Всього (з усього віднімається 1)  102347,1  Всього (пункт 1 +2 - 3 + 4) = валовий випуск продуктів і послуг в рц  102347,1

Податки - ПДВ і акцизи. Якщо з валових податків прибрати субсидії ми отримаємо чисті податки. В даному випадку величина податків буде стягуватися пропорційно кількістю або вартості Тіу. Якщо стоїть завдання визначення чистого внутрішнього продукту, то на додаток до перерахованих вище статей рахунку в розділі використання слід вказати величину спожитого основного капіталу

ЧВП = ВВП - споживання основного капіталу.

Цей рахунок дозволяє не тільки обсяг ВВП і інших показників але провести факторний аналіз змін, що відбуваються в економіці.

Основні напрямки аналізу счетопроізводства:
 1. оцінка матеріаломісткості - здійснюється шляхом використання показника частки використання в валовому продукті або співвідношення між проміжним споживанням і ВВП

25.10.12 Лекція 8

2. Оцінюється співвідношення величини податків з ВНП. (Або ВДС). Розрахунок такого показника дозволяє визначити розмір сплачених податків в розрахунку на одиницю доданої вартості.

3. Проводиться аналіз валової доданої вартості в різних частинах економіки за такими чинниками виробництва. необьхожімо вивчати ряд найбільш сильних чинників.

фактори:
 - ВДС = сума витрат праці (T) * продуктивність праці (виходячи з ВДС) (W) * Питома вага доб вартості у валовому випуску (d)

Для такого аналізу використовується індексний метод.

Iвдс = Сума Т1 * W1 * d1 / Сума T0 * W0 * d0

Різниця між чисельником і знаменником дає абсолютне збільшення.

фактори:

1) Iзатрат праці = Сума Т1 * W0 * d0 / Сума T0 * W0 * d0

Приріст ВДС за рахунок витрат праці = Сума Т1 * W0 * d0 - Сума T0 * W0 * d0

2) Iпроізводітельності праці = Сума T1 * W1 * d0 / Сума T1 * W0 * d0

Приріст ВДС за продуктивності праці = Сума T1 * W1 * d0 - Сума T1 * W0 * d0

3) Iудельного ваги = Сума T1 * W1 * d1 / Сума T1 * W1 * d0

Приріст ВДС за питомої ваги = Сума T1 * W1 * d1- Сума T1 * W1 * d0

Завдання в Ексель

Приєднання РФ до СОТ зможе надати виляння на регулювання світової торгівлі і дасть для Росії хід в 3-4% додаткового приросту ВВП. За рахунок збільшення числа раб місць і інвестицій. В майбутньому поліпшення інв клімату може дати для РФ додатково десь до 11% економічної вигоди.

 лекція №6 | IV Рахунок утворення доходів

макроекономічні показники | V Рахунок розподілу первинних доходів | VI Рахунок вторинного розподілу доходів | Рахунок перерозподілу доходів в натур формі (в розробці) | лекція 10 | рахунки нагромадження | VIII Рахунок операцій з капіталом | IX Фінансовий рахунок | XI Рахунок переоцінки | XII Рахунки решти світу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати