Головна

Рахунок розподілу первинних доходів

  1. II. Документи, що використовуються для обліку надходжень, в тому числі в іноземній валюті, в бюджетну систему Російської Федерації і їх розподілу між бюджетами
  2. II. Рахунок утворення доходів
  3. III. Рахунок первинного розподілу доходів
  4. III. Рахунок розподілу первинних доходів
  5. IV Рахунок утворення доходів
  6. IV. Рахунок перерозподілу доходів у грошовій формі
  7. V Рахунок розподілу первинних доходів

Фінансові установи отримують такі види доходів від власності:

- Відсотки (за виданими позиками, за власними депозитами і засобів на рахунках в кредитних організаціях, за цінними паперами невласною емісії);

- Розподілений дохід корпорацій (дивіденди по акціях, дохід власника квазікорпорації);

- Реінвестований доходи від прямих іноземних інвестицій;

- Дохід від власності, поставлений власникам страхових полісів.

У той же час фінансові установи передають іншим економічним одиницям наступні види доходів від власності:

- Відсотки (за отриманими позиками, по депозитах і засобів на рахунках в банках, за цінними паперами власної емісії);

- Розподілений дохід корпорацій (дивіденди, дохід, що стягується власником квазікорпорації);

- Реінвестований доходи від прямих іноземних інвестицій;

- Дохід від власності, поставлений власникам страхових полісів (виплати страховиків страхувальникам);

- Ренту за землю.

Методика розрахунків показника доходів від власності по підсекторів сектора «Фінансові корпорації» має свої особливості: зокрема, в розрахунках доходів від власності фінансових посередників використовуються «чисті» відсотки замість відсотків, отриманих за позиками і виплачених по депозитах; в доходах від власності, виплачених страховими організаціями, показуються доходи від інвестування страхових технічних резервів, які розглядаються в рахунку як власність власників страхових полісів (дохід від власності, поставлений власникам страхових полісів).

 рахунок виробництва | Рахунок вторинного розподілу доходів

економічні операції | ЕКОНОМІЧНІ активи | рахунок виробництва | рахунок виробництва | Баланс активів і пасивів на початок періоду | Рахунок використання скоригованого наявного | Рахунки освіти, розподілу, перерозподілу і використання доходів | Рахунок операцій з капіталом | Рахунок зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів | Рахунок операцій з капіталом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати