економічні операції | Баланс активів і пасивів на початок періоду | рахунок виробництва | Рахунок розподілу первинних доходів | Рахунок вторинного розподілу доходів | Рахунок використання скоригованого наявного | Рахунки освіти, розподілу, перерозподілу і використання доходів | Рахунок операцій з капіталом | Рахунок зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів | Рахунок операцій з капіталом |

загрузка...
загрузка...
На головну

рахунок виробництва

  1. A) відрахування від оплати праці робітників основного виробництва
  2. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  3. F. Одиниці однорідного виробництва
  4. I. Рахунок виробництва
  5. III. Вимоги до відбору, транспортування та зберігання проб відходів виробництва і споживання
  6. IX. Вимоги щодо організації освітлення місць виконання робіт
 Використання  ресурси
 проміжне споживання  1312,4  Випуск товарів та послуг в  
     основних цінах  2805,4
 ВВП в ринкових цінах  Податки на продукти  196,4
     Субсидії на продукти  
     (-)  59,4
 всього:  2942,4  всього:  2942,4

Контрольні питання

1. Опишіть призначення, зміст і схему зведеного рахунку виробництва.

2. Опишіть методологію обчислення показника випуску товарів і послуг. Наведіть визначення ринкового і неринкового випуску.

3. Що таке неспостережний економіка?

4. Перерахуйте основні елементи проміжного споживання.

5. Визначте основні принципи вартісної оцінки проміжного споживання.

6. Як розраховують балансуючу статтю рахунку виробництва для економіки?

Перерахуйте основні напрямки і методи статистичного аналізу показників зведеного рахунку виробництва.

Тести і завдання

1. Визначте, які з перерахованих статей відносяться в рахунку виробництва до розділу «Використання»:

1) випуск (в основних цінах) товарів і послуг;

2) чисті податки на продукти;

3) субсидії на імпорт;

4) податки на імпорт;

5) чисті податки на імпорт;

6) проміжне споживання;

7) побічно вимірювані послуги фінансового посередництва;

8) витрати на оплату праці найманих працівників;

9) валовий прибуток економіки (змішані доходи);

10) споживання основного капіталу;

11) валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах).

2.Є такі дані (трлн руб.):

Випуск товарів та послуг в основних цінах ........................................... . 3835,5

Оплата праці найманих працівників .............................................. ........... 1032,5

Валовий прибуток економіки та валові змішані доходи ............ 890,3

Субсидії на виробництво та імпорт ............................................. .............. 99,3

Проміжне споживання ................................................ .................... 1804,5

Податки на виробництво та імпорт ............................................. ................ 376,7

Експорт товарів і послуг .............................................. .................................. 531,5

Імпорт товарів і послуг .............................................. ................................... 444,7

Інші податки на виробництво .............................................. ..................... 111,6

Інші субсидії на виробництво .............................................. ................... 3,4

Доходи від власності, отримані від «решти світу» ........... 20,9

Доходи від власності, передані «іншого світу» ................. 47,0

Побудуйте рахунок виробництва, визначте ВВП в ринкових цінах і ВНД (кожен показник розрахуйте двома методами).

3. Є такі умовні дані (трлн руб.):

Випуск товарів та послуг в основних цінах ........................................... .... 2000

Проміжне споживання ................................................ ........................ 1000

Податки на продукти та імпорт ............................................. ........................... 200

Субсидії на продукти і імпорт ............................................. ......................... 50

Оплата резидентами праці найманих працівників ..................................... 500

Інші податки на виробництво .............................................. .......................... 30

Інші субсидії на виробництво .............................................. ..................... Ю

Імпорт товарів і послуг .............................................. ........................................ 20

Експорт товарів і послуг - 30

Оплата нерезидентами праці найманих працівників-резидентів ............... 4

Визначте ВВП в ринкових цінах, побудуйте:

1) рахунок виробництва;

2) рахунок утворення доходів.

4. Є такі умовні дані (млн руб.):

Випуск товарів та послуг в основних цінах ........................................... ... 3000

Проміжне споживання ................................................ ....................... 1500

Податки на виробництво та імпорт ............................................. ................... 350

В тому числі податки на продукти та імпорт .......................................... ... 200

Субсидії на виробництво та імпорт ............................................. ............... 100

У тому числі субсидії на продукти та імпорт .......................................... 80

Оплата резидентами праці найманих працівників .................................... 700

Оплата нерезидентами праці резидентів .............................................. ..... 100

Оплата резидентами праці нерезидентів .............................................. ..... 200

Визначте валовий прибуток економіки, побудуйте рахунок утворення доходів.

5. Побудуйте рахунок виробництва за даними завдання 20 гл. 3.

6. Установіть послідовність дій для розрахунку балансує статті зведеного рахунку виробництва:

1) визначити суму випуску товарів і послуг в основних цінах і чистих податків на продукти;

2) відняти проміжне споживання;

3) визначити суму випуску товарів і послуг в основних цінах і чистих податків на виробництво;

4) визначити суму випуску товарів і послуг в основних цінах і чистих інших податків на виробництво;

5) визначити суму випуску товарів і послуг в основних цінах і податків на продукти;

6) визначити різницю випуску в основних цінах і проміжного споживання.

7. Поданим зведеного рахунку виробництва збірки «Національні рахунки Росії» проаналізуйте динаміку основних
 пропорцій процесу виробництва.

глава 5

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ РАХУНКІВ ОСВІТИ, РОЗПОДІЛУ, ПЕРЕРОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ

Процес первинного розподілу доходів характеризується показниками рахунку утворення доходів і рахунки розподілу первинних доходів.

5.1.

Рахунок утворення доходів

Опис розподільних процесів починається з складання рахунку утворення доходів по закладам, інституційним одиницям, галузях, секторах і економіці в цілому. Його призначення в тому, щоб показати, з яких компонентів складається валова додана вартість і валовий внутрішній продукт, які витрати, пов'язані безпосередньо з процесом виробництва, повинні бути здійснені виробниками-резидентами.

Для цих цілей з рахунку виробництва в ресурсну частину зведеного рахунку утворення доходів переноситься ВВП. У розділі «Використання» цього рахунку показуються витрати, які несуть виробники-резиденти: оплата праці найманих працівників, податки на виробництво і імпорт (за винятком субсидій на виробництво та імпорт). Ці витрати виробників-резидентів є разом з тим доходами відповідних інституційних одиниць. Балансує статтею зведеного рахунку утворення доходів є валовий прибуток економіки та валові змішані доходи (ВП), або чистий прибуток економіки і чисті змішані доходи.

Схема зведеного (консолідованого) рахунку утворення доходів представлена ??в табл. 5.1.

Розглянемо методологію обчислення показників рахунку утворення доходів. Оплата праці включає два основних елементи: заробітну плату і відрахування роботодавців на соціальне страхування (рис. 5.1).


Заробітна плата показується до вирахування будь-яких відрахувань і прибуткових податків і включає всі види винагороди за куп в грошовій і натуральній формі, а також грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за опрацьованим час (відпустку і т.д.).

У грошовій формі заробітна плата включає наступні елементи (у всіх категоріях господарських одиниць незалежно від форм власності):

- Заробітну плату, нараховану за виконану роботу ^ відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставом, посадовими окладами, середнім заробітком;

- Виплати стимулюючого характеру (премії і винагороди за виробничі досягнення, вислугу років, стаж роботи і т.д .; надбавки за професійну майстерність, високі досягнення у праці);

- Виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці (виплати за роботу в особливих / словиях; надбавки за рухомий і роз'їзний характер робіт; доплати за понаднормову роботу і роботу в нічний час, оплату за роботу у вихідні та святкові дні);

- Оплату за опрацьованим час відповідно до законодавства (оплата щорічних і додаткових відпусток);

- Заробітну плату працівників під час навчання їх з відкликанням від роботи в системі підвищення кваліфікації та підготовки кадрів і т.п .;

- Регулярні додаткові надбавки (наприклад, компенсаційні виплати у зв'язку з підвищенням цін, надбавки для оплати житла, транспортних витрат, пов'язаних з поїздками та роботу і з роботи та ін.);

- Процентні та комісійні винагороди, грошові 1аевие і подарунки, отримані найманими працівниками;

- Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції.

Винагорода в натуральній формі є товари і послуги, які не є необхідними для роботи і використовувані найманими працівниками для задоволення власних потреб або потреб інших членів домашнeгo господарства. Заробітна плата в натуральній формі включає наступні елементи:

- Вартість продукції, виробленої на підприємстві і видається в порядку натуральної оплати;

- Вартість наданих безкоштовно або за зниженими цепам комунальних послуг, проїзду на транспорті, продуктів харчування та одягу, включаючи харчування і обмундирування, яке працівники можуть носити поза роботою, а також суми грошової компенсації за їх ненадання;

- Страхові платежі підприємства за договорами особистого і майнового страхування, укладеними на користь окремих найманих працівників;

- Добровільні відрахування на медичне страхування і на додаткове пенсійне забезпечення на користь найманих працівників (не пов'язані з програмами соціального страхування населення і державного соціального забезпечення);

плату за утримання дітей в дошкільних установах;

- Оплату путівок на відпочинок, абонементи в групи здоров'я, вартість безкоштовно видаються працівникам акцій і т.д.

Заробітна плата не включає:

- Витрат підприємств і організацій, що здійснюються в інтересах виробництва: на відрядження в частині оплати послуг транспорту і готелів; вартості виданого спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівників на ці цілі, а також на придбання інструментів, необхідних для виконання робіт, і т.п. (Відносяться до проміжного споживання);

- Виплат працівникам, які не є винагородою за працю (допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на дітей; пенсії працюючим пенсіонерам; надбавки до пенсій, відшкодування заробітку та інші витрати в разі каліцтва або іншого ушкодження здоров'я працівника та інші виплати за рахунок коштів соціального страхування; стипендії за рахунок підприємства, оплата навчання в навчальних закладах працівників або членів їх сімей, оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, допомоги по оплаті житла і т.п.);

- Витрат на утримання самостійних підрозділів підприємств, що надають послуги працівникам і членам їх сімей (відносяться до витрат на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства);

вартості переданого у власність працівників житла і витрат на погашення позик, що видаються працівникам на поліпшення житлових умов і придбання садових будиночків (капітальні трансферти).

Фактичні відрахування підприємств і організацій на соціальне страхування складаються з внесків, вироблених підприємствами і організаціями в державні і недержавні фонди соціального страхування відповідно до програм соціального забезпечення і соціального страхування населення. Ці платежі є основним джерелом коштів для виплат соціальної допомоги при певних обставинах, що знижують рівень добробуту працівника. Хоча ці відрахування робляться підприємствами і організаціями безпосередньо страховим організаціям, вони розглядаються як частина оплати праці працівників, яку останні потім перераховують страховим організаціям.

Фактичні відрахування роботодавців включають їх внески до фондів соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості і в інші соціальні позабюджетні фонди. Сюди ж відносяться обов'язкові відрахування роботодавців на медичне страхування.

Умовно обчислені відрахування на соціальне страхування є соціальні допомоги, що виплачуються безпосередньо підприємствами і організаціями своїм працівникам, колишнім працівникам, їх утриманцям за рахунок власних коштів. Вони включають, наприклад, виплати сім'ям загиблих на виробництві; надбавки до встановлених пенсій та виплати особам, які отримали каліцтво або професійне захворювання на виробництві; оплату навчання працівників у навчальних закладах; стипендії студентам, направленим до вищих навчальних закладів, і т.п. Ці відрахування приймаються рівними сумі фактичних виплат і компенсацій в даний час.

В системі національних рахунків нараховані страхові внески розглядаються як виплати, здійснювані працівниками зі своїх доходів, і включаються тому до складу оплати праці.

У зведених рахунках освіти доходів відображаються всі податки на виробництво і імпорт. Прибуток економіки і змішані доходи розраховуються як різниця між валовим внутрішнім продуктом і витратами виробників-резидентів, пов'язаними з оплатою праці найманих працівників (резидентів і нерезидентів) і чистих податків на виробництво.

Основні джерела інформації для побудови рахунку утворення доходів - статистичні звіти роботодавців про фонд заробітної плати і виплати соціального характеру; звіти про виконання державного бюджету і бюджетів фондів соціального страхування. Інформацію, необхідну для побудови рахунків сектора «Домашні господарства», отримують за допомогою спеціально організованих комплексних вибіркових обстежень домашніх господарств і некорпоративних підприємств, що належать домашнім господарствам.

5.2.

Рахунок розподілу первинних доходів

Опис розподільних процесів триває в рахунку розподілу первинних доходів, в якому показується, як доходи, що утворилися на стадії виробництва (первинні доходи), розподіляються серед різних категорій їх отримувачів.

ПЕРВИННІ ДОХОДИ

 Доходи від власності
 Доходи від участі в процесі виробництва

 відсотки

 Оплата праці найманих працівників
 Розподілений дохід підприємств
 Податки на виробництво та імпорт
 дивіденди

 Вилучення власниками доходу підприємств
 Прибуток і змішані доходи
 Реінвестовані доходи від прямих іноземних інвестицій
 Доходи, які диктував власникам страхових полісів
 рента

Мал. 5.2. Угруповання первинних доходів

Рахунок розподілу первинних доходів складається для інституційної одиниці, сектора та економіки в цілому. Схема зведеного (консолідованого) рахунку розподілу первинних доходів представлена ??в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Рахунок розподілу первинних доходів

 Використання  ресурси
 Доходи від власності, передані «іншого світу» Валовий національний дохід Споживання основного капіталаЧістий національний дохід  Валовий прибуток економіки та валові змішані доходи Оплата праці найманих працівників В тому числі сальдо заробітної плати, отриманої від нерезидентів і виплаченої нерезидентам Податки на виробництво та імпорт Субсидії на виробництво та імпорт (-) Доходи від власності, отримані від «решти світу»
 всього  всього

Розглянемо методологію обчислення показників рахунку розподілу первинних доходів. В даному рахунку на рівні економіки в цілому в розділі «Ресурси» відображаються первинні доходи, отримані резидентами, з урахуванням сальдо первинних доходів, отриманих від «решти світу» і переданих «іншого світу». Первинні доходи, отримані резидентами країни від нерезидентів, включають такі види доходів:

- Оплату праці працівників-резидентів економічними одиницями-нерезидентами;

- Податки на виробництво, сплачені державі економічними одиницями-нерезидентами;

- Доходи від власності, отримані від «решти світу» (надходження відсотків за кредитами, наданими резидентами країни урядам іноземних держав, іноземним банкам, іноземним фірмам; дивіденди та інші доходи, одержувані з-за кордону резидентами за участь в акціонерному капіталі; реінвестований доходи підприємств прямого іноземного інвестування та ін.).

У консолідованому рахунку розподілу первинних доходів повинні знайти відображення аналогічні первинні доходи, передані резидентами даної країни «іншого світу». Між показниками рахунку розподілу первинних доходів і рахунки освіти доходів існують такі взаємозв'язки:

Оплата праці в рахунку розподілу первинних доходів =

= Оплата праці в рахунку утворення доходів +

+ Сальдо оплати нерезидентами праці найманих (5.1)

працівників-резидентів і резидентами праці

найманих працівників-нерезидентів

Податки на виробництво в рахунку розподілу первинних доходів =

= Податки на виробництво в рахунку утворення доходів +

+ Сальдо податків на виробництво, отриманих (5.2)

від «решти світу» і виплачених «іншого світу»

ВНД = ВВП + Сальдо первинних доходів,

отриманих від «решти світу» (5.3)

і переданих «іншого світу»

Чистий національний дохід (ЧНД) за концепцією системи національних рахунків характеризує чистий дохід суспільства, отриманий за рік. Він дорівнює ВНД за вирахуванням споживання основного капіталу (ПОК).

Основним джерелом інформації про потоках доходів між резидентами і нерезидентами для складання рахунку розподілу первинних доходів є рахунки «решти світу».

5.3.

Рахунок вторинного розподілу доходів

Для відображення перерозподільних операцій складається рахунок вторинного розподілу доходів (по секторам і економіці в цілому).

У зведеному рахунку вторинного розподілу доходів на рівні економіки в цілому в розділі «Ресурси» відображаються валовий національний дохід, поточні трансферти, отримані від «решти світу», а в розділі «Використання» - поточні трансферти, передані «іншого світу». Балансує статтею є валовий національний наявний дохід (ВНРД) або чистий національний наявний дохід (ЧНРД).

Схема зведеного (консолідованого) рахунку вторинного розподілу


 доходів представлена ??в табл. 5.3.

Розглянемо методологію обчислення показників рахунку вторинного розподілу доходів. До поточних трансфертів, які передаються резидентами, належать поточні податки на доходи і майно, відрахування на соціальне страхування (наприклад, відрахування на соціальне страхування працівників посольств, що є нерезидентами, в систему соціального страхування нерезидентів), соціальні допомоги (наприклад, стипендії іноземним студентам), інші поточні трансферти (наприклад, регулярні внески до фондів міжнародних організацій, безоплатні передачі споживчих товарів відповідно до програм з надання допомоги постраждалим від стихійних лих або військових дій). Поточні трансферти, отримані резидентами, включають аналогічні потоки протилежного напрямку.

ВНРД пов'язаний з ВНД наступним співвідношенням:

ВНРД = ВНД + Сальдо поточних трансфертів, отриманих від «решти світу» і переданих «іншого світу».

Основним джерелом інформації про потоках поточних трансфертів між резидентами і нерезидентами є рахунки «решти світу».

Валовий наявний дохід (ВРД) переноситься в розділ «Ресурси» з попереднього рахунку вторинного розподілу доходів. У розділі «Використання» витрати на кінцеве споживання відображаються в угрупованні за трьома секторами, фактично їх фінансують. У рахунку для домашніх господарств (резидентів, що знаходяться як на економічній території країни, так і за кордоном) підсумовуються витрати на придбання споживчих товарів та послуг. Не належать до кінцевого споживання домашніх господарств витрати на покупку житла, а також товарів і послуг для виробничих цілей.

5.4. Рахунок використання наявного доходу

Наявний доход може бути використаний або для кінцевого споживання, або для заощадження. кінцеве споживання- Це витрати на товари та послуги, призначені для задоволення поточних індивідуальних і колективних потреб людей, а заощадження -частина наявного доходу, не витрачену на цілі кінцевого споживання.

Рахунок використання наявного доходу показує, як валовий наявний дохід використовується на кінцеве споживання і валове заощадження. Схема рахунку використання наявного доходу для економіки в цілому представлена ??в табл. 5.4

 
 

Валовий наявний дохід(ВРД) переноситься в розділ «Ресурси» з попереднього рахунку вторинного розподілу доходів. У розділі «Використання» витрати на кінцеве споживаннявідображаються в угрупованні за трьома секторами, фактично їх фінансують. У рахунку для домашніх господарств(Резидентів, що знаходяться як на економічній території країни, так і за кордоном) підсумовуються витрати на придбання споживчих товарів та послуг. Не належать до кінцевого споживання домашніх господарств витрати на покупку житла, а також товарів і послуг для виробничих цілей.

Витрати на кінцеве споживання державних установ - це поточні витрати (включаючи споживання основного капіталу) державних установ, що надають безкоштовні послуги індивідуального характеру населенню, а також установ управління, оборони та інших державних установ, що надають послуги колективного характеру.

Витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, визначаються також у розмірі їх поточних витрат (включаючи споживання основного капіталу).

Різниця між валовим розташовуваним доходом і витратами на кінцеве споживання є балансує статтею рахунку і називається валовим національним заощадженням (ВНС).

5.5.

Статичний аналіз показників рахунків доходів

Можна виділити два основних напрямки аналізу показників рахунку утворення доходів: структурний аналіз і дослідження динаміки показників рахунку.

Визначення частки в загальному обсязі ВВП оплати праці найманих працівників, виплачених чистих податків, прибутку і змішаних доходів дозволяє проаналізувати структуру ВВП факторингу доходам, досліджувати процес формування прибутку, державну податкову політику. Показники зведеного рахунку утворення доходів дають можливість отримати оцінку зарплатоемкости ВВП на основі зіставлення оплати праці і ВВП.

Самостійний напрям аналізу може скласти дослідження структури доходів з праці: визначення частки виплат у грошовій і натуральній формі в оплаті праці найманих працівників, частки оплати праці різних категорій працівників, співвідношення заробітної плати керівників підприємств і інших категорій працівників, частки прихованої оплати праці.

Особливий напрямок аналізу становить аналіз основних показників рахунку утворення доходів в розрахунку на одного зайнятого і на одного жителя країни. Аналіз динаміки показників рахунку дає можливість виявити основні тенденції в розподільних процесах, визначити структурні зрушення в розподілі доходів, досліджувати зміну в часі ефективності використання живої праці (на основі аналізу співвідношення темпів зростання ВВП і оплати праці), вивчити співвідношення темпів зростання оплати праці та прибутку, а також вирішити багато інших аналітичні завдання.

Основні напрямки аналізу рахунку розподілу первинних доходів можна визначити наступним чином:

- Аналіз структури ВНД за видами первинних доходів;

- Аналіз співвідношення ВНД, що вимірює потік первинних доходів, отриманих резидентами, і ВВП, що вимірює потік товарів і послуг, вироблених резидентами (тобто порівняння балансує статті зведеного рахунку виробництва і рахунки розподілу первинних доходів);

- Аналіз динаміки показників рахунку (в номінальному і реальному вираженні), визначення тенденції в зміні обсягу і структури отриманих резидентами первинних доходів.

Первинні доходи (оплата праці, прибуток, змішаний доход, податки на виробництво і імпорт, доходи від власності) розглядаються в системі національних рахунків як доходи, отримані економічними одиницями в якості винагороди за їх участь в процесі виробництва. В результаті подальшого перерозподілу отриманих доходів формуються розташовувані (кінцеві) доходи.

Дані рахунки вторинного розподілу доходів дозволяють визначити сукупний платоспроможний попит на товари і послуги, споживчий потенціал ринку, його ємність; досліджувати роль поточних трансфертів у формуванні наявного доходу.

Показник наявного доходу у розрахунку на душу населення є найбільш загальним показником рівня життя населення. В аналізі динаміки рівня життя використовують показники наявних доходів в номінальному і реальному вираженні.

Головним в аналізі рахунків використання доходів є вивчення структури наявного доходу за напрямами або формам використання. Рахунки дозволяють проаналізувати найважливішу народно-господарську пропорцію між кінцевим споживанням і заощадженням і тенденції в її зміні, досліджувати залежність споживання і заощадження від доходу та інших факторів, розрахувати показники, що характеризують середню і граничну схильність до споживання і заощадження. Аналіз динаміки кінцевого споживання в багатьох випадках передбачає переоцінку цього показника в постійні ціни.

В аналізі показників рахунків первинного розподілу, перерозподілу і використання доходів застосовуються всі основні методи і показники, розроблені статистикою.

приклад 7

Розглянемо варіанти побудови рахунків доходів за даними Прикладу 1 (трлн руб.).

Рішення

Рахунок утворення доходів

 Використання  ресурси
 Оплата праці 707,9 Податки на виробництво та імпорт 245,4 Субсидії на виробництво та імпорт (-) 59,6 Валовий прибуток і валові змішані доходи 736,3  ВВП в ринкових цінах 1630
 всього 1630  всього 1630


Рахунок використання наявного доходу

 Використання  ресурси
 Витрати на конечноепотребленіе 11102,1Національное заощадження 513,4  Валовий національний наявний дохід 1615,5
 всього 1615,5  всього 1615,5

Контрольні питання

1. Опишіть призначення, зміст і схему зведеного рахунку утворення доходів.

2. Опишіть склад оплати праці найманих працівників у системі національних рахунків. Перерахуйте основні елементи заробітної плати в грошовій і натуральній формі, фактичних і умовно обчислених відрахувань на соціальне страхування.

3. Перелічіть основні напрямки та методи статистичного аналізу рахунку утворення доходів.

4. Опишіть призначення, зміст і схему зведеного рахунку розподілу первинних доходів.

5. Опишіть склад первинних доходів, перерахуйте основні види доходів від виробництва і доходів від власності.

6. Які види первинних доходів отримують резиденти від нерезидентів?

Опишіть взаємозв'язку між показниками зведених рахунків освіти доходів і розподілу первинних доходів (оплатою праці, податками, валовим національним доходом до валового внутрішнього продукту).

7. Перерахуйте основні напрями і методи статистичного аналізу показників рахунку розподілу первинних доходів.

8. Опишіть призначення, зміст і схему рахунку вторинного розподілу доходів.

10. Перерахуйте основні види поточних трансфертів, які передаються резидентами нерезидентам.

11. Опишіть взаємозв'язок показників валового національного наявного доходу і валового національного доходу.

12. Перерахуйте основні напрямки і методи статистичного аналізу показників рахунку вторинного розподілу доходів.

13. Опишіть призначення, зміст і схему рахунку використання наявного доходу.

14. Перерахуйте основні напрямки і методи статистичного аналізу показників рахунку використання наявного доходу.

Тести і завдання

1. Виберіть рахунок, який має загальну статтю з рахунком утворення доходів:,

1) фінансовий рахунок;

2) рахунок розподілу первинних доходів;

3) рахунок виробництва;

4) рахунок операцій з капіталом;

5) рахунок використання доходу.

2. Виберіть статті, які відображаються в ресурсної частини рахунку утворення доходів:

1) валовий прибуток економіки;

2) валовий внутрішній продукт;

3) оплата праці найманих працівників;

4) податки на виробництво і імпорт;

5) субсидії на виробництво та імпорт.

3. Рахунок використання доходів складається з:

1) галузях, секторах, економіці в цілому;

2) галузях і економіці в цілому;

3) секторам і економіці в цілому.

4. Рахунок утворення доходів складається з:

1) галузями та економіці в цілому;

2) секторам і економіці в цілому;

3) галузях, секторах і економіці в цілому.

5. Вкажіть статті, які відображаються в розділі «Використання» рахунки використання наявного доходу:

1) витрати на кінцеве споживання домашніх господарств;

2) валовий національний наявний дохід;

3) валове національне заощадження;

4) витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства;

5) чисте національне заощадження.

6. Визначте, які з перерахованих статей відносяться до розділу «Використання» в рахунку утворення доходів:

1) оплата праці найманих працівників;

2) валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах);

3) проміжне споживання;

4) випуск товарів і послуг;

валовий прибуток економіки.

7. Визначте, які з перерахованих статей відносяться до розділу «Використання» в рахунку розподілу первинних доходів:

1) доходи від власності, передані «іншого світу»;

2) доходи від власності, отримані від «решти світу»;

3) податки на виробництво і імпорт;

4) субсидії на виробництво та імпорт;

5) валовий прибуток економіки і змішані доходи;

6) валовий національний дохід.

8. Які елементи включає оплата праці найманих працівників:

1) заробітна плата в грошовій формі, фактичні і умовно обчислені відрахування роботодавців на соціальне страхування;

2) заробітна плата в грошовій і натуральній формі, фактичні і умовно обчислені відрахування на соціальне страхування;

заробітна плата в грошовій і натуральній формі, фактичні відрахування на соціальне страхування

9. Побудуйте рахунки доходів за даними завдання 2 гл. 4.

10. Побудуйте рахунки доходів за даними завдання 3 гл. 4.

11. Побудуйте рахунки доходів за даними задачі 4 гл. 4.

12. Побудуйте рахунки доходів за даними завдання 20 гл. 3.

13. Балансуюча стаття рахунку вторинного розподілу доходів наступна:

а) валова додана вартість;

б) валовий прибуток і змішані доходи;

в) сальдо первинних доходів;

г) валовий наявний дохід;

д) валове заощадження.

14. Оплата праці працівників-резидентів і нерезидентів роботодавцями-резидентами відбивається в рахунку:

а) утворення доходів;

б) розподілу первинних доходів;

в) вторинного розподілу доходів;

г) зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів;

д) перерозподілу доходів у натуральній формі.

15. Оплата роботодавцями-резидентами і нерезидентами праці працівників-резидентів відбивається в рахунку:

а) утворення доходів;

б) розподілу первинних доходів;

в) вторинного розподілу доходів;

г) зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів;

д) перерозподілу доходів у натуральній формі.

16. Установіть послідовність дій для розрахунку балансує статті рахунку розподілу первинних доходів сектора:

1) визначити суму первинних доходів, отриманих сектором від резидентів;

2) визначити суму первинних доходів, отриманих від резидентів і нерезидентів;

3) визначити суму первинних доходів, отриманих сектором від нерезидентів;

4) відняти суму первинних доходів, переданих резидентам;

5) відняти суму первинних доходів, переданих резидентам і нерезидентам;

6) відняти суму первинних доходів, переданих нерезидентам.

17. Оплата праці працівників-нерезидентів роботодавцями-резидентами відбивається в рахунках:

а) утворення доходів;

б) розподілу первинних доходів;

в) зовнішніх первинних доходів і поточних трансфертів;

г) вторинного розподілу доходів;

д) перерозподілу доходів у натуральній формі.

18. Є такі умовні дані (млн руб.):

 1500 1200 ..200 ..300 ..200 .... 50 .. 150 ..130 .... 50 .... 30; .. 500..200

Валовий прибуток економіки ............................................... ........

Оплата резидентами праці найманих працівників ..................

Оплата резидентами праці нерезидентів ...............................

Оплата нерезидентами праці резидентів ...............................

Податки на виробництво та імпорт .............................................

Субсидії на виробництво та імпорт .........................................

Доходи від власності:

отримані від «решти світу» ........................................

передані «іншого світу» .............................................

Поточні трансферти:

отримані від «решти світу» ........................................

передані «іншого світу» .............................................

Витрати на кінцеве споживання:

домашніх господарств ................................................ .....................

державних установ

некомерційних організацій, що обслуговують домашні

господарства

Побудуйте рахунок використання наявного доходу.

19. За даними СНС побудована функція споживання домашніх господарств, що має такий вигляд:

у = 0,448 + 0,6989х, R2 = 0,9895,

де у - витрати на кінцеве споживання; х - ВАЛОВС наявний дохід.

Визначте граничну схильність до споживання. Що вона показує? Дані якого рахунку використані для побудови функції споживання?

20. За даними збірника «Національні рахунки Росії» побудуйте різні варіанти функції споживання домашніх господарств. Визначте граничну схильність домашніх господарств до споживання. Визначте тенденції в зміні середньої схильності домашніх господарств до споживання за останні
 десять років.

21. За даними зведеного рахунку утворення доходів збірника «Національні рахунки Росії» проаналізуйте основні пропорції процесу утворення доходів за останні п'ять років.

22. За даними зведеного рахунку розподілу первинних доходів збірника «Національні рахунки Росії» проаналізуйте основні пропорції процесу розподілу доходів за останні п'ять років.

23. За даними зведеного рахунку вторинного розподілу доходів збірника «Національні рахунки Росії» проаналізуйте основні пропорції процесу перерозподілу доходів за останні п'ять років.

24. До оплати праці відносяться:

1) щомісячні доплати і надбавки до тарифних ставок і окладів;

2) премії;

3) винагорода (гонорар) осіб не облікового складу за переклади;

4) оплата путівок за рахунок бюджетних коштів;

5) оплата підприємством занять працівників в спортивні клубах.

25. Відшкодування підприємством плати працівників за утримання дітей в дошкільних установах відноситься:

1) до заробітної плати в натуральній формі;

2) до заробітної плати в грошовій формі;

3) до умовно-нарахованих відрахувань на соціальне страхування;

4) до фактичних відрахувань на соціальне страхування.

26. Оплата вартості проїзних документів до місця роботи і назад відноситься:

1) до заробітної плати в натуральній формі;

2) до заробітної плати в грошовій формі;

до умовно нарахованих відрахувань на соціальне страхування.

глава 6

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ РАХУНКІВ НАКОПИЧЕННЯ

Рахунки виробництва, утворення доходів, розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів і використання наявного доходу називаються поточними.

Наступна група рахунків - це рахунки накопичення, що відображають потоки, пов'язані зі змінами в активах. До рахунках накопичення відносяться три рахунки: рахунок операцій з капіталом, фінансовий рахунок, рахунки інших змін в активах. Вони складаються для кожного сектора та економіки в цілому.

6.1.

Рахунок операцій з капіталом

При складанні рахунку операцій з капіталом переслідується мета систематизації даних про джерела фінансування вкладень в нефінансові активи і визначення їх напрямків.

Балансуюча стаття попереднього рахунку (рахунку використання наявного доходу) - валове національне заощадження - є основним джерелом інвестицій. Валове національне заощадження переноситься в ресурсну частину рахунку операцій з капіталом (табл. 6.I).

Валове нагромадження основного капіталу розраховується як сума наступних компонентів:

- Чистого придбання основних фондів (наприклад, покупка будинків, квартир, капітальне будівництво і т.п.);

- Витрат на поліпшення не романом матеріальних активів (наприклад, землі);

 
 

- Витрат, пов'язаних з передачею права власності на не романом активи (наприклад, витрати, пов'язані з придбанням патентів).

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів включає наступні елементи:

- Виробничі запаси;

- незавершене виробництво;

- Запаси готової продукції;

- Запаси товарів;

- Державні матеріальні резерви.

У рахунку операцій з капіталом, побудованому для економіки в цілому, чисте придбання існуючих цінностей і не вироблених активів дорівнює нулю, якщо операції здійснюються між резидентами. Капітальні трансферти включають нерегулярні податки на капітал, інвестиційні субсидії, інші капітальні трансферти (наприклад, спадщини). У зведеному рахунку операцій з капіталом відображаються тільки капітальні трансферти між резидентами і нерезидентами.

приклад 8

Розглянемо приклад побудови рахунку операцій з капіталом за даними Прикладу 1

 
 

 6.2.

Фінансовий рахунок

Операції з фінансовими інструментами (придбання резидентами фінансових активів і прийняття фінансових зобов'язань) знаходять відображення у фінансовому рахунку, який показує, яким чином країна отримує необхідні фінансові ресурси, приймаючи фінансові зобов'язання або зменшуючи ті чи інші активи, і як розпоряджається надлишком власних фінансових ресурсів, набуваючи фінансові активи або зменшуючи свої зобов'язання. Операції з фінансовими активами і пасивами відображаються в фінансовому рахунку через їх зміни (табл. 6.2).

Для лівої і правої сторін рахунку використовується одна і та ж класифікація. Стаття чисте кредитування (+) / чисте запозичення (-) переноситься з рахунку операцій з капіталом. Різниця між підсумковими показниками правої і лівої частин рахунку може виражатися як позитивними, так і негативними величинами. Вона повинна дорівнювати чистому кредитуванню або запозичення, але з протилежним знаком.

Фінансові операції полягають у передачі права власності на наявний фінансовий актив або в створенні або ліквідації фінансового активу або зобов'язання, фінансові операції вимагають двох записів у фінансовому рахунку кожної зі сторін, що беруть участь в даній операції. У фінансовому


 рахунку відображаються як чисто фінансові операції, так і операції, пов'язані з передачею права власності на товар або нефінансовий актив або з наданням послуги або праці. Чисто фінансові операції відображаються тільки в фінансовому рахунку, в той час як фінансові операції, пов'язані з нефінансовими операціями, мають кореспондуючі записи на інших рахунках СНР. Чисто фінансові операції можуть призвести до зміни загальної величини і структури активів і зобов'язань, але при цьому не відбувається зміни сальдо фінансових активів і зобов'язань.

Зміни вартості фінансових активів, які не є результатами операцій, відображаються не в фінансовому рахунку, а в рахунках інших змін в активах.

Зміна вартості фінансових інструментів в результаті зміни цін відбивається в підрахунку переоцінки. Односторонні дії (наприклад, списання безнадійних боргів) також не відбиваються в фінансовому рахунку, вони показуються в підрахунку інших змін в обсязі активів.

У фінансовому рахунку відображаються зміни фінансових активів у формі монетарного золота в результаті операцій з ним (покупки і продажу), що здійснюються між грошово-кредитними установами даної країни та інших країн. Купівля монетарного золота відображається як збільшення цієї категорії активів у фінансовому рахунку грошово-кредитних установ даної країни, продаж - відповідно як зменшення їх активів.

Зміни фінансових активів у формі монетарного золота можуть статися в результаті монетизації золота (переведення немонетарного золота в монетарне) або демонетизації золота (переведення монетарного золота в немонетарних). Монетизація золота здійснюється в тих випадках, коли грошово-кредитні установи збільшують запаси монетарного золота шляхом придбання немонетарного золота. Процес монетизації золота зображується в СНС наступним чином: придбання немонетарного золота відбивається в рахунку операцій з капіталом як чисте придбання цінностей або зміна запасів матеріальних оборотних коштів. Переклад золота з категорії немонетарного в категорію монетарного показується в рахунку інших змін в обсязі активів як зміна в класифікації активів.

Демонетизація золота відбувається в тих випадках, коли грошово-кредитні установи продають монетарне золото для немонетарних цілей. Зміна фінансових активів у формі монетарного золота в результаті зміни ринкових цін на золото за час перебування його в запасах відбивається не в фінансовому рахунку, а в рахунку переоцінки. Золото, призначене для промислового використання, і золото, що відноситься до цінностей, є немонетарними золото і не розглядається як фінансовий актив.

Спеціальні права запозичення (СПЗ) є міжнародними резервними активами, що створюються і розподілюваними МВФ, і є гарантоване і безумовне право власника на отримання інших резервних активів. Здійснювані на безоплатній основі розподіл і анулювання СПЗ в системі національних рахунків не розглядаються як операції і відображаються не в фінансовому рахунку, а в рахунку інших змін в обсязі активів. СПЗ не зважають зобов'язаннями МВФ і членів МВФ, яким вони асигновані.

Стаття фінансового рахунку готівку і депозити включає готівкові гроші, що складаються з банкнот і монет, що перебувають в обігу і використовуються як засоби платежу і вважаються зобов'язанням установи, що випускає їх в обіг (готівка в національній валюті є зобов'язаннями резидентів, в той час як готівкові гроші в вільно або обмежено конвертованій іноземній валюті є зобов'язаннями нерезидентів). Депозити - грошові кошти, передані банку на зберігання і підлягають поверненню з оплатою певної договором процентної ставки.

Депозити включають переказні депозити ті, що на вимогу і без будь-яких обмежень звертаються в валюту країни, переводяться в чеки, платіжні доручення банку та інші засоби платежу, а також інші депозити (термінові, ощадні, строкові ощадні), які не можуть бути використані без обмежень або без попереднього звернення їх в готівку або переказні депозити. Наступна стаття рахунку - цінні папери, крім акцій. Цінні папери - грошові документи, що засвідчують майнові права їх власника по відношенню до видало їх особі. Розрізняють два види цінних паперів - акції та боргові зобов'язання. У СНС акції і боргові зобов'язання внаслідок відмінності їх економічної природи розглядаються як різні категорії фінансових активів.

Категорія цінні папери, крім акцій включає боргові зобов'язання - документи, що видаються позичальником кредитору при отриманні позикових коштів. До них відносяться облігації різних видів, векселі, депозитні сертифікати. До цієї категорії фінансових активів віднесені приватизаційні чеки, оскільки вони звертаються на ринку цінних паперів.

Цінні папери поділяються на короткострокові та довгострокові. Короткострокові цінні папери - це векселі і короткострокові облігації з коротким терміном погашення (від 12 місяців до двох років). Довгострокові цінні папери - це довгострокові облігації. До них відносяться цінні папери, які під час випуску мають термін погашення кілька років, приносять фіксується або індексований відсоток. Вони підлягають викупу, починаючи з дати, встановленої під час випуску, є, як і короткострокові цінні папери, інструментом інвестування.

До статті позики відносяться фінансові активи, які утворюються, коли кредитори надають кошти безпосередньо боржникам. Як правило, такі операції підтверджуються документами, що не підлягають передачі. До позиками відносяться, наприклад, угода про фінансовий лізинг, споживчий кредит, кредит на покупку в розстрочку, угода про продаж цінних паперів з подальшим їх викупом та ін.

Стаття позики включає дві підгрупи: короткострокові і довгострокові позики. Короткострокові позики - кредити, за якими встановлений спочатку термін платежу (погашення), встановлений контрактом, становить максимум один рік (у виняткових випадках - два роки). Довгострокові позики - середньо- і довгострокові кредити, за якими встановлений спочатку термін платежу (погашення), визначений контрактом, зазвичай становить мінімум рік (у виняткових випадках - два роки).

Стаття акції та інші види пайової участі в капіталі включає акції - цінні папери, що є свідченням про внесення певної частки в статутний капітал і дають право її власнику на отримання частини прибутку підприємства у вигляді дивідендів, а також різного виду паї.

Незважаючи на те що за своєю економічною природою акція не є борговим зобов'язанням, в СНС вона розглядається як зобов'язання.

У фінансовому рахунку відображаються покупка і продаж акцій. У тих випадках, коли дивіденди по акціях виплачуються акціями, тобто відбувається капіталізація прибутку, ринкова вартість цих акцій відбивається як виплата і отримання доходу від власності в рахунку розподілу первинних доходів, а в фінансовому рахунку відбивається покупка на отримані кошти акцій підприємства. Якщо дивіденди по акціях виплачують облігаціями, в рахунку розподілу первинних доходів відображають доходи від власності, а в фінансовому рахунку показують покупку облігацій на отримані кошти, роблячи запис за статтею цінні папери, крім акцій.

Страхові технічні резерви створюються страховими організаціями як фінансовими посередниками, перерозподіляє тимчасово вільні кошти власників страхових полісів і приймають на себе зобов'язання по виплаті страхових відшкодувань при настанні страхових випадків.

Страхові технічні резерви управляються страховими організаціями та недержавними пенсійними фондами, однак вони вважаються активами власників полісів, за винятком резервів майбутніх платежів за вимогами, які вважаються активами бенефіціарів (осіб - одержувачів грошей по страховому полісу), в той час як для страхових організацій і пенсійних фондів ці резерви є зобов'язаннями.

Посередницькі операції, що здійснюються страховими компаніями, призводять до одночасного збільшення їх активів і зобов'язань. Інвестування коштів страхових резервів страховими компаніями з метою отримання доходів від власності призводить до зміни складу фінансових активів страхових компаній і не змінює їх зобов'язань.

У фінансовому рахунку відбивається чисте зміна страхових технічних резервів, що представляє собою різницю між збільшують і зменшують їх потоками. Дохід від інвестування страхових технічних резервів у системі національних рахунків розглядається як дохід від власності власників полісів, реінвестований в страхові компанії і збільшує їх страхові технічні резерви. Зміна вартості страхових технічних резервів в результаті зміни їх ринкової вартості відбивається не в фінансовому рахунку, а в рахунку переоцінки.

Остання стаття фінансових активів (і пасивів), інші рахунки дебіторів і кредиторів, включає торговий кредит, аванс за роботу та іншу дебіторську / кредиторську заборгованість.

Для того щоб відобразити дані про вплив на обсяг активів різних факторів, не пов'язаних з економічними операціями (наприклад, стихійних лих, військових дій та ін.), А також показати зміни вартості активів, викликані змінами цін, складаються рахунки інших змін в активах.

6.3.

Рахунки інших змін в активах

У рахунках інших змін в активах відображаються зміни у вартості активів і фінансових зобов'язань, які не є результатом операцій.

Рахунки інших змін в активах включають: рахунок інших змін в обсязі активів і рахунок переоцінки. У першому рахунку показуються зміни в обсязі активів, фінансових зобов'язань і чистої вартості капіталу, зумовлені дією таких факторів, як відкриття або виснаження родовищ корисних копалин, руйнування активів в результаті військових дій або стихійних лих і т.п. У другому рахунку відображаються зміни вартості активів, фінансових зобов'язань і чистої вартості капіталу, обумовлені зміною цін.

Схема рахунків інших змін в активах аналогічна схемам попередніх рахунків накопичення: зліва - «Зміни в активах»;

праворуч - «Зміни у фінансових зобов'язаннях і чистої вартості капіталу».

Комплексний аналіз показників рахунків накопичення дозволяє пояснити зміни в фінансово-економічному стані країни, в її національному багатстві.

6.4.

Статистичний аналіз показників рахунків накопичення

Рахунки операцій з капіталом дозволяють проаналізувати процес накопичення в економіці, формування ресурсів нефінансових активів і джерела їх фінансування. Аналіз рахунку операцій з капіталом в комплексі з попередніми рахунками дозволяє виявити кінцевий фінансовий результат економічної діяльності резидентів і визначили його чинники.

Комплексне використання показників рахунку операцій з капіталом і фінансового рахунку дає можливість провести детальний аналіз інвестиційної діяльності, визначити загальний обсяг інвестицій в усі види активів і їх структуру, досліджувати структурні зрушення.

Контрольні питання

1. Перелічіть рахунки, що входять до групи поточних рахунків і рахунків накопичення.

Опишіть призначення, зміст і схему рахунку операцій з капіталом.

2. Перерахуйте компоненти валового нагромадження основного капіталу і матеріальних оборотних коштів.

3. Наведіть приклади капітальних трансфертів.

4. Опишіть призначення, зміст і схему фінансового рахунку.

5. Опишіть особливості відображення чисто фінансових операцій в СНР. вартості фінансових інструментів в результаті зміни

6. У якому рахунку відображаються зміни з цін на них?

Перерахуйте основні аналітичні завдання, які вирішуються на основі рахунків накопичення СНС.

передані «іншого світу» ............................................. ...................... 25

Поточні трансферти:

отримані від «решти світу» ............................................ .................... 3

передані «іншого світу» ............................................. ........................ 2

Витрати на кінцеве споживання .............................................. ................. 400

валове накопление......................................................................................... 200

Капітальні трансферти:

отримані від «решти світу» ............................................ .................. 15

передані «іншого світу» 10

Тести і завдання

1. Виберіть вірне твердження.

Балансує статтею в рахунку операцій з капіталом є:

1) прибуток (змішаний дохід);

2) наявний дохід;

3) збереження;

4) чисте кредитування (+) / чисте запозичення (-);

додана вартість.

2. За наступними даними розрахуйте величину валового національного заощадження (у фактичних цінах, трлн руб.) І побудуйте рахунок операцій з капіталом:

Валове нагромадження основного капіталу .............................................. . 329,4

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів ......................... 53,4

чисте кредитование...................................................................................... 128,9

Капітальні трансферти, отримані від «решти світу» ........ 141,2

Капітальні трансферти, передані «іншого світу» 15,8

3. Є такі умовні дані (млн руб.):

Валовий прибуток економіки ............................................... ........................... 300

Оплата резидентами праці найманих працівників .................................... 250

Оплата резидентами праці нерезидентів .............................................. ....... 50

Оплата нерезидентами праці резидентів .............................................. ....... 20

Податки на виробництво та імпорт .......: ..................................... ................... 60

Субсидії на виробництво та імпорт ............................................. ................... 5

Доходи від власності:
 отримані від «решти світу» ............................................ .................. 10


Побудуйте рахунку операцій з капіталом, визначте:

а) чисті капіталовкладення;

б) динаміку показників рахунку операцій з капіталом;

в) структуру зміни вартості нефінансових активів в звітному і базисному періоді;

г) структурні зрушення в накопиченні в звітному періоді в порівнянні з базисним.

5. Визначте послідовність основних рахунків СНР:

1) рахунок використання доходів;

2) рахунок утворення доходів;

3) рахунок операцій з капіталом;

4) рахунок розподілу первинних доходів;

5) рахунок вторинного розподілу доходів;

6) фінансовий рахунок;

7) рахунок виробництва.

6. Установіть відповідність між балансують статтями і рахунками

1) валовий внутрішній продукт;

2) валовий національний дохід;

3) національне заощадження;

4) валовий національний наявний дохід;

а) рахунок виробництва;

б) рахунок утворення доходів;

в) рахунок розподілу первинних доходів;

г) рахунок вторинного розподілу доходів;

д) рахунок використання доходів;

е) рахунок операцій з капіталами.

7. Установіть відповідність між формулою розрахунку і назвою балансує статті:

1) національне заощадження плюс сальдо капітальних трансфертів мінус валове нагромадження;

2) валовий прибуток плюс оплата праці найманих працівників-резидентів плюс чисті податки на виробництво і імпорт плюс доходи від власності, отримані від «решти світу», мінус доходи від власності, передані «іншого світу»;

3) валовий внутрішній продукт мінус оплата праці мінус чисті податки на виробництво і імпорт;

а) валовий внутрішній продукт;

б) валовий прибуток економіки та валові змішані доходи;

в) валовий національний дохід;

г) валовий наявний дохід;

д) національне заощадження;

е) чисте кредитування (+) / чисте запозичення (-).

8.Побудуйте рахунки накопичення за даними завдання 20 гл. 3.

9.За даними зведеного рахунку операцій з капіталом збірника «Національні рахунки Росії» проаналізуйте основні пропорції процесу накопичення за останні п'ять років.

глава 7

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ БАЛАНСУ АКТИВІВ І ПАСИВІВ

Крім перерахованих вище рахунків для кожного сектора та економіки в цілому складаються баланси активів і пасивів. Схема зведеного балансу активів і пасивів на початок (кінець) періоду представлена ??в табл. 7.1

Баланс активів і пасивів

 активи  Зобов'язання і чиста вартість капіталу
 Нефінансові активи Вироблені активи Невироблені актівиФінансовие активи  Фінансові обязательстваЧістая вартість власного капіталу (національне багатство)
 всього  всього

У балансі активів і пасивів відображається вартість економічних активів і фінансових зобов'язань економічних одиниць-резидентів на певний момент (на розпочато або кінець періоду) в ринкових цінах. На правій стороні балансу показується балансує стаття - чиста вартість власного капіталу, яка визначається як різниця між вартістю активів і зобов'язань. Цей показник характеризує національне багатство країни на певний момент.

Зміни вартості активів, зобов'язань і власного капіталу є результатом економічних операції або потоків, що не відносяться до економічних операцій. Зв'язок між показниками вартості активів на початок і кінець періоду і показниками змін вартості активів протягом періоду, як є, так і не є результатом економічних операцій (які відображаються в рахунках накопичень), можна представити таким чином:

А(НП) + ДА + ДРДА = А(КП), (7.1)

 ДРДА -
А(КП)

вартість активів на початок періоду; зміни вартості активів в результаті операцій; зміни вартості активів, які не пов'язані з економічними операціями;

вартість активів на кінець періоду.

Аналогічні взаємозв'язки існують для показників фінансових зобов'язань і чистої вартості власного капіталу (національного багатства).

Аналіз балансу проводиться в двох основних напрямках: вивчення структури і динаміки показників початкового та заключного балансів. Широко використовуються в аналізі балансу показники структури запасів на початок і кінець періоду, вхідних і вихідних потоків, які змінюють запаси. В аналізі балансу вельми корисними є показники, що характеризують відношення «запасу» до «потоку» і «потоку» до «запасу».

На цих загальних принципах побудови аналітичних показників балансу активів і пасивів засновані методики обчислення специфічних показників, що характеризують структурні співвідношення між різними елементами балансу, використовуваних в фінансово-економічному аналізі.

Контрольні питання

1. Опишіть схему балансу акти

ЕКОНОМІЧНІ активи | рахунок виробництва
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати