На головну

Система макроекономічних показників і методи їх визначення

  1. A.1.a.i.4. Консолідація та обчислення показників на чистій основі
  2. C) Бюджетна система, включаючи державні позабюджетні фонди, фонди страхування, кредит, фінанси господарюючих суб'єктів.
  3. I. Методи підрахунку показників
  4. II. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ
  5. III. Методи визначення митної вартості оцінюваних (вивозяться) товарів
 ЗАВДАННЯ N 1(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Якщо для розрахунку ВВП використовувати кінцеве споживання, валове нагромадження, чистий експорт і статистичне розбіжність, то такий метод називається _____________.  + 1) методом кінцевого іспользованія2) проізводственним3) распределітельним4) сумарним
 ЗАВДАННЯ N 2(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 При розрахунку індексу реального (скоректований-ного) ВВП на душу населення (при розрахунку ІРЛП), його мінімальне значення дорівнює, дол. США ...  +1) 1002) 10003) 5004) 1200
 ЗАВДАННЯ N 3(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Валове (національне) заощадження розраховується як ...  +1) Різниця між валовим розташовуватись-емим доходом і витратами на кінцеве потребленіе2) різниця між валовим випуском і проміжним потребленіем3) сума валового прибутку економіки (валових змішаних доходів) і сальдо доходів від собственності4) сума сальдо первинних доходів і сальдо поточних трансфертів
 ЗАВДАННЯ N 4(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Валовий внутрішній продукт, розрахований на стадії розподілу, визначається як ...  +1) Сукупність оплати праці, чистих податків на виробництво та імпорт, валовий прибутку економіки і валових змішаних доходов2) різниця між валовим випуском і проміжним споживанням з урахуванням чистих податків на продукти та імпорт3) сукупність валової доданої вартості в основних цінах всіх галузей економіки з урахуванням чистих податків на продукти та імпорт4) сукупність кінцевого споживання і валового нагромадження з урахуванням сальдо зовнішньоекономічних операцій
 ЗАВДАННЯ N 5(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Різниця між валовим національним розташовуваним доходом і кінцевим споживанням дає ...  +1) Національні сбереженія2) валове накопленія3) чисте кредітованіе4) чисте запозичення
 ЗАВДАННЯ N 6(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Метод розрахунку ВВП, що передбачає на початку оцінку в постійних цінах валового викупу, а потім оцінку в постійних цінах проміжного споживання, називається ...  +1) Проізводственним2) распределітельним3) суммарним4) методом кінцевого використання
 ЗАВДАННЯ N 7(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Валовий національний наявний дохід розраховується як сума валового національного доходу і ...  +1) Сальдо поточних трансфертов2) чистого заімствованія3) чистого кредітованія4) кінцевого споживання

Балансує статтею рахунку «вторинного розподілу доходів» є _____________.

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Різниця між випуском товарів і послуг та проміжним споживанням називається ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Сума валового нагромадження капіталу, зміни запасів матеріальних оборотних коштів і чистого придбання цінностей називається ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Валове нагромадження основного капіталу не включає...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Визначте ВВП на основі даних, представлених в таблиці.

(Правильних варіантів відповіді - 1)

У теорії статистики системи національних счетовосновнимі методами розрахунку ВВП є такі ...

У теорії статистики системи національних рахунків валовий внутрішній продукт (ВВП), розрахований методом кінцевого використання, являє собою суму витрат резидентів на ...

У статистиці системи національних рахунків для обчислення валового національного наявного доходу використовуються наступні дані ...

У статистиці системи національних рахунків в систему показників результатів функціонування економіки на макрорівні включають такі основні показники ...

Валовий прибуток економіки визначається як ...

Є оплата праці найманих працівників 1300000 млн. Руб., Податки на виробництво і імпорт 500000 млн. Руб., Субсидії на виробництво та імпорт 150000 млн. Руб., Валовий прибуток економіки та валові змішані доходи 550000. Тоді ВВП (розрахований розподільчим методом в ринкових цінах) дорівнює ... (Результат ввести в вигляді числа без вказівки одиниць виміру).
2200000

Є витрати на кінцеве споживання 1700000 млн. Руб., Валове нагромадження 500000 млн. Руб., Чистий експорт товарів і послуг 100000 млн. Руб. Тоді ВВП (розрахований методом кінцевого використання в ринкових цінах) дорівнює ... (Результат ввести в вигляді числа без вказівки одиниць виміру).
2300000


1.4. Методологія побудови та аналізу зведених рахунків системи

 ЗАВДАННЯ N 1(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Основним джерелом фінансування сектора «Фінансові підприємства» є ____________.  +1) Різниця між отриманими і сплаченими процентамі2) виручка від реалізації продукціі3) бюджетні ассігнованія4) оплата праці
 ЗАВДАННЯ N 2(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 У графі «Ресурси» за рахунком «Операції з капіталом» відбивається _________.  +1) Валове сбереженіе2) чистоті заімствованіе3) чисте придбання ценностей4) чистоті кредитування
 ЗАВДАННЯ N 3(- Виберіть два варіанти відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 Зміст графи «використання» рахунки виробництва сектора економіки в СНР характеризує ...  + 1) проміжне потребленіе2) валовий прибуток + 3) валову додану стоімость4) валовий внутрішній продукт
 ЗАВДАННЯ N 4(- Виберіть один варіант відповіді)  ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ:
 У графі «Використання» за рахунком «Освіти доходів» відображають ...  +1) Оплату праці найманих работніков2) проміжне потребленіе3) валовий внутрішній продукт4) доходи від власності передані «іншого світу»

У теорії статистики системи національних рахунків балансує стаття рахунку утворення первинних доходів визначається з використанням наступних даних ...

(Правильних варіантів відповіді - 2)

У статистиці системи національних рахунків для поняття «балансує стаття» справедливі наступні твердження ...

(Правильних варіантів відповіді - 2)

У статистиці системи національних рахунків балансує стаття «Валовий національний дохід» пов'язує такі два рахунки ...

(Правильних варіантів відповіді - 2)

В "використанні" рахунки виробництва сектора "Нефінансові підприємства" відбивається ...

(Правильних варіантів відповіді - 2)

Валовий внутрішній продукт є балансує статтею рахунку ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Борги нації або її ресурси, як результат економіки, відображаються в рахунку ...

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Визначте балансуючу статтю рахунку вторинного розподілу доходів на основі даних, представлених в таблиці.

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Визначте статистичне розбіжність рахунку товарів і послуг, на основі даних, представлених в таблиці.

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Визначте балансуючу статтю рахунку утворення доходів, на основі даних, представлених в таблиці.

(Правильних варіантів відповіді - 1)

Якщо з ВВП відняти оплату праці чисті податки на виробництво і споживання основного капіталу, то в результаті вийде ____________.
чистий прибуток економіки
чистий наявний дохід
валова додана вартість
національний дохід
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Сальдо первинних доходів є балансує статтею на рахунку
розподілу первинних доходів
вторинного розподілу доходів
виробництва
освіти доходів
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Стаття «валове нагромадження основного капіталу» міститься в рахунку
освіти доходів
виробництва
використання доходів
операцій з капіталом
(Правильних варіантів відповіді - 1)

заповніть пропуск
Виплата первинних доходів інституційними одиницями - резидентами, безпосередньо беруть участь у виробництві товарів і послуг, відображається на рахунку ____________ доходів
освіти
розподілу
вторинного розподілу
використання
(Правильних варіантів відповіді - 1)

Якщо валовий прибуток 1200 млрд. Руб., Податки на виробництво 200 млрд. Руб., Субсидії на виробництво 100 млрд. Руб., То сальдо первинних доходів рахунку розподілу первинних доходів в СНР для сектора одно ... (Результат ввести в вигляді числа без вказівки одиниць виміру).

Якщо сальдо первинних доходів 1300 млрд. Руб., Поточні трансферти отримані - 100 млрд. Руб., Поточні трансферти передані - 50 млрд. Руб., То наявний дохід рахунку вторинного розподілу доходів в СНР для сектора дорівнює ... (Результат ввести в вигляді числа без вказівки одиниць виміру).

Якщо наявний дохід 1350 млрд. Руб., Витрати на кінцеве споживання 700 млрд. Руб., То заощадження рахунку використання наявного доходу в СНР для сектора одно ... (Результат ввести в вигляді числа без вказівки одиниць виміру).

o 650Угруповання і класифікації в системі національних рахунків | економічні операції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати