На головну

Які операції в платіжному балансі відображаються «за методом нарахування»?

  1. C.1.a.i.1. операції
  2. D. Всі операції, пов'язані зі страхуванням життя
  3. E.1.a.i.2. Операції та інші потоки
  4. I.1.a.i.6. Поява активів в балансі активів і пасивів і вихід активів з нього
  5. J Прокоментуйте наведений фрагмент. Які проблеми спілкування він ілюструє? Що ви можете сказати про учасників спілкування?
  6. JПроаналізіруйте особливості партнерів і припустити, які бар'єри можуть виникнути між людьми і перешкодити повноцінної комунікації.
  7. VII. Засоби технічної компенсації і реконструктивні операції.

a. виплата готівки;

b. експорт;

c. покупка акцій;

d. портфельні інвестиції;

e. погашення кредиту;

f. відкриття депозиту;

g. оплата праці;

h. відсотки за кредитом.

Контрольні питання

1. Перелічіть рахунки, які складаються для сектора «Решта світу». У чому полягає відмінність зовнішніх рахунків від консолідованих рахунків національної економіки?

2. Як взаємопов'язані зовнішні рахунки і консолідовані рахунки національної економіки? Через які показники?

3. Вкажіть відмінності рахунків «Решти світу» і платіжного балансу (ПБ).

4. Дайте визначення поняття «величина платіжного балансу». У який спосіб вона може визначатися?

5. Що означає позитивна (негативна) величина ПБ в нейтральному поданні?

6. Перерахуйте види економічних операцій, які відображаються по кредиту ПБ. Види економічних операцій, які відображаються за дебетом ПБ.

7. Дайте визначення резервних активів, що відображаються в платіжному балансі. Назвіть основні елементи цієї статті.

8. Перелічіть елементи статті «інші інвестиції».

9. Перерахуйте статті платіжного балансу, які заносяться «за графіком»?

10. Як вплине на величину ПБ зменшення зобов'язань резидентів за портфельними інвестиціями?

11. Де в ПБ відображається операція продажу цінних паперів резидентів резидентами?

12. Де в ПБ відображається операція продажу цінних паперів нерезидентів резидентами?

13. Як по ПБ визначити величину отриманих боргів (основна сума боргу і відсотки)?

14. Як по ПБ визначити величину виплачених боргів (основна сума боргу і відсотки)?

15. В якій статті відображаються відсотки по кредитах, які потрібно виплатити? Відсотки за кредитами, які не виплачено на поточний момент?

16.Як в ПБ відбивається ввезення і вивезення іноземної валюти (національної валюти)?

17.Де в ПБ відбивається економічна операція виплати відсотків за кредит резидентами нерезидентам?


ТЕМА 4. ТАБЛИЦІ «ВИТРАТИ - ВИПУСК»

таблиці «Витрати - Випуск», Будучи невід'ємною частиною системи національних рахунків, являють собою сукупність взаємопов'язаних таблиць, що містять докладні характеристики виробництва та використання товарів і послуг, а також доходів, що формуються в процесі виробництва.

До складу таблиць «Витрати - Випуск» входять таблиці «Ресурси товарів і послуг», «Використання товарів і послуг», «Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції та послуг» (в цінах покупців), «Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції та послуг» (в основних цінах), а також таблиці торгово-посередницьких, транспортних націнок, податків і використання імпортних товарів і послуг.

 Рішення | Таблиці ресурсів та використання товарів і послуг

тестові завдання | ТЕМА 3. РАХУНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | Рішення | Завдання 1 | завдання 2 | завдання 4 | тестові завдання | Платіжний баланс | Рахунок поточних операцій | Фінансовий рахунок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати