Головна

Рахунок поточних операцій

  1. B. віднімання всіх поточних трансфертів, крім соціальних трансфертів в натуральній формі, що підлягають виплаті цієї одиницею або цим сектором.
  2. C. Вимірювання вартості немонетарних операцій непрямим чином
  3. IV. Особливості відображення операцій по доведенню бюджетних даних при здійсненні касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів
  4. VI. Рахунок операцій з капіталом
  5. VII. Особливості подання та доведення бюджетних даних для здійснення операцій в іноземній валюті
  6. VIII Рахунок операцій з капіталом
  7. VIII. Регламент переговорів при виконанні операцій по закріпленню залізничного рухомого складу на станційних залізничних коліях

Товари та послуги

Крім експорту та імпорту традиційних товарів зовнішньої торгівлі, стаття «Товари» включає також товари, придбані в портах для пасажирів транспортні засоби, і товари, що експортуються (імпортуються) для переробки з подальшим реімпорту (реекспортом). Експорт та імпорт товарів враховується на момент переходу права власності від нерезидентів до резидентів (або навпаки), навіть якщо товари не перетнули кордон країни. На відміну від митної статистики імпорт товарів в платіжному балансі оцінюється за цінами ФОБ (в митній статистиці імпорт товарів реєструється за цінами СІФ). Як і в митній статистиці, експорт товарів відображається за цінами ФОБ.

Ціна ФОБ включає вартість товару за цінами виробника і вартість всіх пов'язаних з ним послуг (по доставці, страхуванню, зберігання) на момент перетину кордону країни експортера, включаючи витрати на навантаження для подальшого транспортування.

Ціна СІФ - це ціна, яку мав би сплатити імпортер перед сплатою імпортних мит та інших податків, якби він здійснював доставку товару від кордону своєї країни. Таким чином, різницю між ціною СІФ і ціною ФОБ становить вартість послуг страхування і транспортування товару після того, як товар перетнув кордон експортера, але до кордону імпортера.

У статтю «послуги» включаються такі види послуг: транспортні послуги, послуги зв'язку, будівельні послуги, послуги страхування, фінансові послуги, комп'ютерні інформаційні послуги, платежі по патентах і ліцензіям, послуги в області відпочинку та розваг, послуги органам державного управління, не віднесені до іншими статтями.

доходи

За цією статтею відображаються доходи від надання резидентами факторів виробництва (праці, капіталу, землі) нерезидентам (або навпаки) у тимчасове користування - оплата праці, інвестиційний дохід (відсотки, дивіденди), рента відповідно.

поточні трансферти

Трансферти є операцією, в якій одна інституційна одиниця надає інший товар, послугу або актив, не отримуючи натомість як еквівалент товару, послуги або активу.

Поточні трансферти збільшують рівень доходу та споживання товарів і послуг одержувача і зменшують наявний дохід та потенційні можливості споживання донора (наприклад, гуманітарна допомога в формі споживчих товарів і послуг).Платіжний баланс | Фінансовий рахунок

завдання 15 | завдання 17 | завдання 25 | тестові завдання | ТЕМА 3. РАХУНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | Рішення | Завдання 1 | завдання 2 | завдання 4 | тестові завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати