На головну

Завдання 1

  1. II - Завдання
  2. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  3. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  4. Введення змінних і завдання імен осередкам
  5. Глава 9. Поняття рівняння лінії. Завдання лінії за допомогою рівняння
  6. Домашнє завдання
  7. Домашнє завдання

Складіть ланцюжка рахунків для кожного сектора внутрішньої економіки. Побудуйте консолідовані рахунки для економіки в цілому.

Сектор «Нефінансові підприємства»

Виручка від реалізації 5500

в тому числі ПДВ 1100

Надходження від продажу основних фондів 200

Відсотки за рахунками в банках 75

Страхові відшкодування 60

Штрафи, отримані від підприємств 26

Надходження з бюджету:

відшкодування занижену ціну 33

компенсації за використання енергозберігаючих технологій 12

кошти на капітальні вкладення 280

Витрати на виробництво:

сировину, матеріали та паливо 1890

в тому числі ПДВ 378

Основна заробітна плата 813

Обов'язкові відрахування на соціальне страхування 122

Витрати на відрядження

добові 45

оплата проїзду та готелі 60

Орендна плата за:

землю 60

будівлі 50

машини та обладнання 70

Витрати на рекламу 88

Оплата послуг банків 13

Оплата послуг страхування 20

Відсотки за кредит 350

Страхові премії 80

Податок на власників будівель 80

Податок на власників транспортних засобів 140

Імпортні мита 110

Експортні мита 40

Відрахування в бюджет за природні ресурси 50

штрафи сплачені

в бюджет 12

іншим підприємствам 26

амортизація 270

Податок на прибуток 171

Премії працівникам (обумовлені) 107

Дивіденди працівникам (не обумовлені) 25

Дотації на харчування працівникам 50

Оплата путівок на відпочинок 30

Доплата до пенсій 20

придбання ліцензій

чиста вартість 8

витрати на їх придбання (оплата консультацій) 1

Безоплатна передача майна дитячим будинкам (будівля) 83

виробничі запаси

на початок року 300

на кінець року 380

Незавершене виробництво

на початок року 80

на кінець року 90

Готова продукція

на початок року 500

на кінець року 600

Плата за навчання працівників 6

Зміст соц. об'єктів 182

Капітальне будівництво 126

Придбання обладнання 171

Сектор «Фінансові установи»

Відсотки за кредитами, всього 440

підприємствам 350

іншим банкам 25

Міністерству фінансів 50

населенню 15

Платежі за послуги банків, всього 14

підприємства 13

населення 1

Платежі за послуги страхових організацій, всього 84

підприємства 20

населення 64

Страхові премії, всього 210

підприємства 80

населення, всього 130

з них: зі страхування життя 100

за іншими видами страхування 30

Доходи від інвестування:

власних коштів банку 24

резервів страхових органів (зі страхування життя) 14

Витрати з охорони 9

Витрати на рекламу 13

Оплата послуг по обробці інформації 6

Податок на власників будівель 9

амортизація 75

Податок на прибуток 64

Премії працівникам (обумовлені) 25

Дотації на харчування працівникам 11

Оплата путівок на відпочинок 8

Плата за навчання працівників 3

Капітальне будівництво 28

Придбання обладнання 64

Плата за ліцензію (чиста вартість) 12

Пожертви благодійним організаціям 4

Відсотки виплачені, всього 239

підприємства 75

інші банки 25

страхові організації 14

населення 125

Страхові відшкодування виплачені, всього 130

підприємствам 60

населенню, всього 70

з них: зі страхування життя 60

за іншими видами страхування 10

Приріст технічних резервів страхових організацій 10

Основна заробітна плата 125

Обов'язкові відрахування на соціальне страхування 19

Витрати з перевезення цінностей 10

Поштові витрати 8

Утримання та поточний ремонт будівель 16

Сектор «НКО, які обслуговують домашні господарства»

Членські внески 50

Відрахування від прибутку підприємств на соціально-культурні об'єкти 182

Пожертвування від банків 4

Надходження від реалізації товарів 13

Покупки для поточної діяльності 44

Товари для населення 13

Заробітна плата працівників організацій 125

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування 25

Податок на власників будівель, сплачений 7

амортизація 25

Придбання обладнання 23

Орендна плата за будівлі, сплачена 6

Орендна плата за землю, сплачена 7

Купівля землі 1

Отримані безоплатно транспортні засоби 5

Сектор «Органи державного управління»

витрати:

Заробітна плата 620

Відрахування до фондів соціального страхування 197

Канцелярські та господарські витрати 361

Придбання обладнання 145

Капітальні вкладення 159

Пенсії, допомоги, стипендії 400

Податок на власників будівель 53

амортизація 89

Надходження за надання послуг 60

Купівля товарів для населення 24

Відсотки банків за кредит 50

Надійшло від всіх секторів:

Інші податки на виробництво 339

в т. ч. податки на власників будівель 150

Податки на продукти та імпорт 872

Податки на прибуток, доходи 745

Податки на спадщину 10

штрафи 12

Орендна плата за землю 60

Плата за ліцензії 90

В державні фонди соціального страхування 166

Підприємці безоплатно передали основні фонди 83

З державного бюджету виділено:

Інші субсидії на виробництво 12

Субсидії на продукти та імпорт 33

Субсидії на капітальні вкладення 340

Відсотки за кредит нерезидентам 60

Внески до міжнародних організацій 7

Сектор «Домашні господарства»

витрати:

Купівля харчування, одягу 1900

Купівля меблів, побутової техніки 480

Купити або продати 60

для себе 40

для підприємницької діяльності 20

Купівля худоби 40

Купівля матеріалів підприємцями 250

Купівля виробів з дорогоцінних металів 34

Оплата житлово-комунальних і побутових послуг 200

Витрати на театри, кіно, музеї 30

Оплата послуг банків 1

Купівля будинків 400

новозбудованих 300

Прибутковий податок 510

Податок на власників будинків 50

Податок на отримання спадщини 10

Страхові премії, всього 130

зі страхування життя 100

за іншими видами страхування 30

Відсотки за кредити 15

Плата за ліцензію на підприємницьку діяльність 30

Внески в громадські організації 50

Відрахування на соціальне страхування 363

Оплата послуг страхування, всього 64

зі страхування життя 44

за іншими видами страхування 20

Споживання своєї сільськогосподарської продукції, всього 280

на виробничі цілі 80

на харчування 200

Умовно обчислена вартість послуг з проживання у власному житлі 120

Соціальні трансферти в натуральній формі 926

Знос житла 40

Витрати на поточний ремонт квартир 50

Доходи і інші надходження:

Заробітна плата тисяча дев'ятсот тридцять один

Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції 500

Дохід від підприємницької діяльності 1500

Надходження від продажу будинків 100

Субсидії на будівництво будинків з бюджету 60

Субсидії на будівництво житла від решти світу 10

Пенсії, допомоги, стипендії, всього 420

з фондів соціального страхування 400

від підприємств 20

Відсотки за вкладами в банках 125

дивіденди 25

Страхові відшкодування, всього 70

з них: зі страхування життя 60

за іншими видами страхування 10

Гуманітарна допомога від нерезидентів товарами 15

Доходи від інвестування резервів із страхування життя 14

Надійшло в рахунок оплати праці в натуральній формі 10

Додаткові дані для складання консолідованих рахунків економіки:

Експорт товарів і послуг 1300

Імпорт товарів і послуг 400

Отримано від «Решти світу»:

Оплата праці резидентів 100

Плата за розробку родовищ 40

Гуманітарна допомога товарами 15

Будівництво житла для військових 10

Передано «Решті світу»:

Оплата праці нерезидентів 90

Відсотки за кредит 60

Внески до міжнародних організацій 7Рішення | завдання 2

завдання 10 | завдання 11 | завдання 15 | завдання 17 | завдання 25 | тестові завдання | ТЕМА 3. РАХУНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС | завдання 4 | тестові завдання | Платіжний баланс |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати