Головна

завдання 11

  1. II - Завдання
  2. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  3. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  4. Введення змінних і завдання імен осередкам
  5. Глава 9. Поняття рівняння лінії. Завдання лінії за допомогою рівняння
  6. Домашнє завдання
  7. Домашнє завдання

Є дані про доходи та витрати по «нефінансових підприємств»,

виробляють товари

Доходи і надходження:

Виручка від реалізації 730

в тому числі ПДВ 110

Надходження від продажу основних фондів 45

Відсотки за вкладами в банках, отримані 4

Надходження за страховими полісами (страхові відшкодування) 3

Штрафи, отримані від інших підприємств 2

Надходження з бюджету:

відшкодування збитків виробнику через встановлення

державою ціни продукції нижче її собівартості 3,5

державні компенсації у зв'язку з використанням праці інвалідів 1,5

інвестиційні дотації 14,5

відшкодування збитків за три роки 2,5

витрати:

Сировина, матеріали, паливо, енергія 225

Заробітна плата за тарифними ставками 42

Доплати і надбавки до заробітної плати 8

Обов'язкові відрахування до фондів соціального страхування 9

Витрати на відрядження:

добові 2,5

оплата проїзду та готелів 3,5

Орендна плата:

за землю 5,1

за будівлі та споруди 3,8

за машини, обладнання, транспортні засоби 2,7

Витрати на рекламу 4,6

Оплата послуг банків 1

Оплата послуг страхових організацій 0,8

Витрати на охорону власних приміщень 0,2

Відсотки за кредит, виплачені 15

Оплата підприємствами страховки (страхові премії) 4,7

Податок на власників будівель 6,2

Податок на власників транспортних засобів 4,5

Імпортні мита 5

Експортні мита 3

Відрахування в бюджет за користування природними ресурсами 4,9

Штрафи, сплачені:

в бюджет 0,8

іншим підприємствам 1,8

амортизація 12

Податок на прибуток 9

Премії працівникам 6

Виплата дивідендів працівникам 2,5

Дотації на харчування працівникам 2,3

Оплата путівок до санаторіїв та будинків відпочинку 1,5

Доплата до пенсій колишнім працівникам підприємства 1,4

Плата за навчання працівників у навчальних закладах 0,6

Зміст соціально-культурних об'єктів на балансі підприємства 9

Капітальне будівництво 7,5

Придбання обладнання 6,8

Придбання патентів, ліцензій 0,9

Безоплатна передача майна дитячим будинкам 3,8

Виробничі запаси:

на початок року 15

на кінець року 21

Незавершене виробництво:

на початок року 7,5

на кінець року 6,5

Готова, але нереалізована продукція:

на початок року 37,5

на кінець року 45

За наведеними даними побудуйте всі рахунки сектора «Нефінансові підприємства».

 завдання 10 | завдання 15

Рахунок інших змін активів і пасивів | Рішення | завдання 7 | тестові завдання | Рахунки секторів внутрішньої економіки | Рішення | Рішення | завдання 17 | завдання 25 | тестові завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати