На головну

Рахунки секторів внутрішньої економіки

  1. A) кошти в розрахунках
  2. C. Рахунки для некомерційних організацій в рамках сателітного рахунку
  3. D. Функціональні категорії в міжнародних рахунках
  4. I. Методи підрахунку показників
  5. II. Методика геометричного розрахунку черв'ячних передач
  6. II. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
  7. Nbsp; 7. Приклад розрахунку балки методом переміщень

У таблиці 7 представлена ??ланцюжок рахунків для секторів «Нефінансові підприємства» і «Фінансові установи»

Таблиця 7

Послідовність рахунків для секторів «Нефінансові підприємства» і «Фінансові установи»

рахунок виробництва
Використання ресурси
 Проміжне споживання (ПП)  Валовий випуск в основних цінах (ВВОЦ)
 Валова додана вартість в основних цінах (ВДСОЦ) = Ресурси - Використання == ВВОЦ - ПП
 Рахунок утворення доходів
Використання ресурси
 Оплата праці (ОТ)  Валова додана вартість в основних цінах (ВДСОЦ)
 Чисті інші податки на виробництво (ЧПрНП)  
 Валовий прибуток (ВП) == Ресурси - Використання == ВДСОЦ - ВІД - ЧПрНП  
 Рахунок первинного розподілу доходів
Використання ресурси
 Валове сальдо первинних доходів (ВСПД) == Ресурси - Використання == ВП + СДС  Валовий прибуток (ВП)
 Сальдо доходів від власності (СДС)
 Рахунок перерозподілу доходів  
Використання ресурси
 Валовий наявний дохід (ВРД) == Ресурси - Використання == ВСПД + СТТ  Валове сальдо первинних доходів (ВСПД)
 Сальдо поточних трансфертів (СТТ)
 Рахунок операцій з капіталом
Використання ресурси
 Валове нагромадження основного капіталу (ВНОК) Приріст матеріальних оборотних коштів (МОС) Чисте придбання цінностей (ЧПЦ) Чисті купівлі землі та інших нефінансових невироблених активів (ЧПЗіНПА)  Валове заощадження (ВС) = Валовий наявний дохід (ВРД)
 Чисте кредитування сектора == Ресурси - Використання = ВС + СКТ - ВНОК - МОС - ЧПЦ - ЧПЗіНПА  Сальдо капітальних трансфертів (СКТ)
 Чисте запозичення сектора == Використання - Ресурси == ВНОК + МОС + ЧПЦ + ЧПЗіНПА - ВС - СКТ

Валовий випуск сектору «Нефінансові підприємства (НФП)» оцінюється за даними про реалізацію і прирості запасів готової продукції, напівфабрикатів і незавершеного виробництва за вирахуванням холдингової прибутку:

ВВНФП = R + S, де

R - Вартість реалізованої продукції;

S - Приріст запасів готової, але не реалізованої продукції, включаючи приріст незавершеного виробництва. При цьому

S = S1 - S0, де

S1 - Вартість запасів на кінець періоду;

S0 - Вартість запасів на початок періоду.

Розрахунок валового випуску в умовах високих темпів інфляції вимагає виключення з його величини холдингової прибутку (збільшення вартості активів, не пов'язане з виробництвом). Холдингова прибуток виникає через високу різниці між цінами на момент виробництва і момент реалізації продукції. Для того щоб забезпечити оцінку випуску в цінах на момент виробництва, рекомендується обчислювати приріст запасів нереалізованої продукції за наступною формулою:

S '= L - M, де

S ' - Величина холдингової прибутку;

L - Вартість продукції, спрямованої у запаси протягом періоду, в оцінці за цінами, які існують в момент направлення товарів в запаси;

M - Вартість товарів, вилучених із запасів, в оцінці за цінами, які існували на момент вилучення товарів із запасів.

В умовах зростання цін величина холдингової прибутку негативна, тому при розрахунку валового випуску з використанням формули холдингової прибутку випуск зменшується на величину приросту вартості запасів, не пов'язаного з ростом виробництва (холдингової прибутку).

Валовий випуск «Фінансових установ» складається з валових випусків банків, страхових організацій, інвестиційних і пенсійних фондів.

Валовий випуск сектору «Фінансові установи (ФУ)» оцінюється за даними сальдований сумі відсотків, отриманих за посередницьку діяльність (залучення вільних фінансових ресурсів), і платежі клієнтів за послуги з основної діяльності (обмін валюти, зберігання цінностей і т. Д.) - Для фінансових установ (банків), а також про доходи від основної діяльності за вирахуванням приросту технічних страхових резервів - для страхових організацій.

ВВБАНКІВ = Т1 - Т0 + Про, де

Т1 - Відсотки, що отримуються банками за розміщення залучених ресурсів (за кредитами, позиками і т. Д.);

Т0 - Відсотки, сплачені банками за залучення вільних фінансових ресурсів (по депозитах, по рахунках власників);

O - Дохід від операційних послуг, що надаються банками (обслуговування рахунків клієнтів, зберігання цінностей в сейфах, консультування, обмін валюти тощо.).

Необхідно відзначити, що відсотки, отримані банками за надання позик і кредитів з власних ресурсів банків, не враховуються у валовому випуску, т. К. Оцінка валового випуску фінансових установ передбачає, за визначенням, оцінку посередницької діяльності банків. Ця діяльність полягає в залученні вільних фінансових ресурсів у інших секторів економіки і їх розміщенні в формі кредитів і позик. Доходи у вигляді відсотків за власним капіталом банків відносяться до доходів від власності банків.

ВВСТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ = SП - SВ + О + D - ?TСР, де

SП - Страхові премії отримані;

SВ - Страхові відшкодування виплачені;

О - Виручка від послуг страхових організацій;

D - Доходи від інвестування технічних страхових резервів (зі страхування життя), приріст вартості капіталу в результаті інвестування коштів (крім власного капіталу). Дохід від інвестування власного капіталу відображається в доходах від власності сектора;

?TСР - Приріст актуарних (технічних) страхових резервів і резервів для комерційного страхування.

Валовий випуск інвестиційних фондів являє різницю між доходами, отриманими цими фондами від інвестицій, і виплатами, виробленими цими фондами власникам цінних паперів.

Валовий випуск пенсійних фондів є сумою платежів, що надійшла в ці фонди, за вирахуванням виплат з цих фондів пенсіонерам і приросту резервів пенсійних фондів.

Сальдіруются показником рахунки виробництва секторів внутрішньої економіки (балансує статтею) є валова додана вартість (ВДВ).

Валова додана вартість - Показник величини створеної доданої вартості за звітний період в результаті виробничої діяльності резидентів, яка є основним джерелом доходу в економіці (оплата праці, валовий прибуток, первинні податки) - джерелом факторних доходів. Для секторів внутрішньої економіки вона розраховується в основних цінах, так само як і валовий випуск. Залежно від варіанту оцінки може визначатися чистий показник доданої вартості - ЧДС і валовий показник доданої вартості - ВДС (ВДС = ЧДС + Споживання основного капіталу). В основі оцінки споживання основного капіталу (ПОК) в сучасній методології СНР лежить концепція умовно обчисленої ренти власника основного капіталу, т. Е. Умовно обчислений дохід, який отримав би власник основного капіталу, якби здавав належні йому основні активи в оренду за середньоринковими цінами.

При статистичному описі зазначених процесів рахунок виробництва кореспондує з рахунком освіти доходів через показник ВДВ.

Особливості оцінки інших показників рахунків описані п. 2.1.

 



тестові завдання | Рішення

Класифікація субсидій | види цін | Рішення | Завдання 1 | завдання 5 | ТЕМА 2. СИСТЕМА РАХУНКІВ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІКИ | рахунок виробництва | Рахунок інших змін активів і пасивів | Рішення | завдання 7 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати