На головну

ВСТУП

  1. A. Введення
  2. A. Введення
  3. A. Введення
  4. A. Введення
  5. A. Введення
  6. A. Введення
  7. A. Введення

Основна мета даного навчального посібника полягає в ознайомленні студентів з ключовими концепціями, визначеннями і показниками методології обчислення національного багатства, яка представляє собою систему взаємопов'язаних показників, яка застосовується для опису і аналізу макроекономічних процесів в країнах з ринковою економікою. Наведений в посібнику матеріал відповідає міжнародному стандарту «Система національних рахунків 1993 г.», схваленому ООН. Предметом національного рахівництва є процес створення, розподілу і перерозподілу національного доходу і продукту в рамках національної економіки. Роль системи національних рахунків зумовлена ??виконуваними нею функціями інформаційного забезпечення економічної політики, оцінки та зіставлення рівня економічного розвитку різних країн.

Виклад матеріалу починається з розгляду поняття «виробництва» і визначення меж виробничої діяльності в національному рахівництва. Крім того, в першому розділі наводяться базові класифікації національного рахівництва: класифікація інституційних одиниць по галузях і секторах економіки, класифікація податків, цін та економічних активів.

Другий розділ присвячений опису системи рахунків внутрішньої економіки. У ньому детально розглядаються основні макроекономічні показники, які містять інформацію про виробництво і розподіл валового внутрішнього продукту. Суть схеми СНС зводиться до формування узагальнюючих показників розвитку економіки на різних стадіях процесу відтворення і взаємної ув'язці цих показників між собою. Кожній стадії відтворення (стадії виробництва, первинного розподілу доходів, вторинного розподілу доходів, використання на кінцеве споживання і накопичення) відповідає спеціальний рахунок або група рахунків. У посібнику наводиться як консолідована ланцюжок рахунків, так і ланцюжки рахунків для окремих секторів економіки, детально розглядаються особливості оцінки результатів діяльності кожного сектора.

У розділі, присвяченому взаємодії внутрішньої економіки з рештою світу, дається характеристика рахунків зовнішньоекономічних зв'язків і платіжного балансу. У посібнику викладено основні підходи до міжнародних зіставлень валового внутрішнього продукту, розглядаються методи розрахунку паритетів купівельної спроможності валют. Ще однією важливою темою, що розглядається в рамках даного посібника, є опис міжгалузевого розподілу валового внутрішнього продукту на основі таблиць «Витрати - Випуск».

Крім теоретичного матеріалу посібник містить значну кількість практичних завдань. Розбирання приклади дозволять студентам познайомитися з процедурами розрахунку основних макропоказників і самостійно освоїти ряд базових навичок. У посібнику наведено також завдання для підготовки до семінарських занять, тестові завдання та контрольні питання.


ЗМІСТ

ВСТУП .. 3

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЦТВА. ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ СНС .. 5

1.1. Межі виробничої діяльності в СНР .. 5

1.2. Класифікація економічних операцій. 6

1.3. Класифікація активів. 7

1.4. Класифікація інституційних одиниць за секторами .. 8

1.5. Класифікація видів економічної діяльності за галузями .. 11

1.6. Класифікація податків. 11

1.7. Класифікація субсидій. 12

1.8. Види цін. 13

ТЕМА 2. СИСТЕМА РАХУНКІВ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІКИ .. 19

2.1. Система консолідованих рахунків внутрішньої економіки. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту. 19

2.2. Рахунки секторів внутрішньої економіки. 43

2.2.1. Рахунки секторів «Нефінансові підприємства» і «Фінансові установи». 43

2.2.2. Рахунки сектора «Органи державного управління». 52

2.2.3. Рахунки сектора «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства» 58

2.2.4. Рахунки сектора «Домашні господарства». 63

ТЕМА 3. РАХУНКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС .. 85

3.1. Зовнішні рахунки (рахунки «Решти світу») 85

3.2. Платіжний баланс. 101

ТЕМА 4. ТАБЛИЦІ «ВИТРАТИ - ВИПУСК». 113

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ВВП .. 124

Список використаної літератури ... 135
АНОТАЦІЯ | A. Межі виробничої діяльності в СНР

Класифікація економічних операцій | Класифікація активів | Класифікація інституційних одиниць за секторами | Класифікація податків | Класифікація субсидій | види цін | Рішення | Завдання 1 | завдання 5 | ТЕМА 2. СИСТЕМА РАХУНКІВ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати